Zakona o planiranju i izgradnji – Zakon o izmenama i dopunama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 24/11 i stupio je na snagu 5. aprila 2011. godine.
U “Informator”-u broj 10/2011 od 8. aprila 2011. godine pišemo o najznačajnijim izmenama i dopunama, uz objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja iz usvojenih izmena.
Prečišćen tekst Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US i 24/11), poslali smo svim našim pretplatnicima uz broj 10/2011 časopisa “Informator”, a možete ga naručiti i ovde.