Zakon o porezu na dobit pravnih lica – sa podzakonskim aktima

Knjigu: “Zakon o porezu na dobit pravnih lica – sa podzakonskim aktima” možete naručiti ovde.
SADRŽAJ:
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
  (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10)

Podzakonska akta:

 • Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije
  (“Sl. glasnik RS”, br. 38/01, 19/07, 99/10)
  • Obrazac PBPJ
 • Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
  (“Sl. glasnik RS”, br. 116/04, 99/10)
  • Obrazac OA
 • Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
  (“Sl. glasnik RS”, br. 9/02)
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
  (“Sl. glasnik RS”, br. 99/10, 8/11)
  • Obrazac PB 1
  • Aneks Obrasca PB 1
  • Aneks 1 Obrasca PB 1
  • Obrazac DK
  • Obrazac IPD
  • Obrazac IPD 1
  • Obrazac KPB
  • Obrazac OK
  • Obrazac PK
  • Obrazac PK 1
  • Obrazac SI
  • Obrazac SU
  • Obrazac SU 2
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
  (“Sl. glasnik RS”, br. 99/10)
  • Obrazac PDN
  • Obrazac PDO
  • Obrazac PDP
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica
  (“Sl. glasnik RS”, br. 20/10)
  • Obrazac PPKD
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) – obveznike poreza na dobit pravnih lica
  (“Sl. glasnik RS”, br. 19/05, 15/06, 20/08, 99/10)
  • Obrazac PBN
  • Obrazac PBN 1