Zakon o ozakonjenju objekata

220.00  RSD

Zakon o ozakonjenju objekata (prečišćen tekst, novembar 2018.)

SADRŽAJ:

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA
(“Sl. glasnik RS”, br. 96/15, 83/18)

 

  • UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)       
  • USLOVI ZA OZAKONJENJE (čl. 5. do čl. 11.)    
  • NAČIN I POSTUPAK OZAKONJENJA (čl. 12. do čl. 21.)          
  • POSTUPAK OZAKONJENJA (čl. 22. do čl. 35.)   
  • UPIS PRAVA SVOJINE (član 36.) 
  • RUŠENJE OBJEKATA (čl. 37. i 38.)          
  • PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU (član 39.)      
  • NADZOR (član 40.)    
  • KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 45.)  
  • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 46. do čl. 49.)  

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 83/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst