Arhiva časopisa: Informator

SADRŽAJ: I. POPIS IMOVINE I OBAVEZA PRI SASTAVLJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa Propisi Rokovi za vršenje popisa Predmet popisa Organizacija popisa Primer Odluke o godišnjem popisu Primer Rešenja direktora o imenovanju i zadacima komisije: Pripreme za sprovođenje popisa Sprovođenje popisa Mogućnost vođenja popisnih lista u elektronskom obliku Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u avgustu 2022. godine Bruto zarade po opštinama i gradovima u Republici Srbiji u avgustu 2022. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u avgustu 2022. godine Neto zarade po opštinama i gradovima u ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Industrijska proizvodnja u RS u avgustu 2022. godine (po područjima) Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2022. godine Referentna kamatna stopa, zatezna kamata, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa u 2022. godini Indeksi potrošačkih cena u septembru 2022. godine Utvrđena ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u julu 2022. godine Bruto zarade po opštinama i gradovima u Republici Srbiji u julu 2022. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u julu 2022. godine Neto zarade po opštinama i gradovima u ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Industrijska proizvodnja u RS u julu 2022. godine (po područjima) Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u avgustu 2022. godine II. AKT O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (obaveznost, način donošenja i njegov sadržaj) Donošenje Pravilnika i njegov sadržaj, u skladu sa Zakonom o radu Donošenje ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u junu 2022. godine  Bruto zarade po opštinama i gradovima u Republici Srbiji u junu 2022. godine  Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u junu 2022. godine  Neto zarade po opštinama i gradovima u ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u maju 2022. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u maju 2022. godine Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u maju 2022. godine Medijalna zarada u maju 2022. godine Podaci za obračun otkupne ...

SADRŽAJ: POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - KROZ PITANJA I ODGOVORE - 1. Predmet oporezivanja (čl. 23, 24, 24a i 45. stav 2. Zakona)  1.1. Porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI /član 23. stav 1. tačka 1) Zakona/ Da li se na prenos uz naknadu prava svojine na poslovnom ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u aprilu 2022. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u aprilu 2022. godine Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u aprilu 2022. godine Medijalna zarada u aprilu 2022. godine Podaci za obračun otkupne ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Industrijska proizvodnja u RS u aprilu 2022. godine (po područjima) Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u maju 2022. godine Referentna kamatna stopa, zatezna kamata, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa u 2022. godini II. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u martu 2022. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u martu 2022. godine Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u martu 2022. godine Medijalna zarada u martu 2022. godine Podaci za obračun otkupne ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u februaru 2022. godine Bruto zarade po opštinama i gradovima u RS u februaru 2022. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u februaru 2022. godine Neto zarade po opštinama i gradovima u RS ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Industrijska proizvodnja u RS u februaru 2022. godine (po područjima) Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2022. godine Referentna kamatna stopa, zatezna kamata, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa u 2022. godini Indeks potrošačkih cena u martu 2022. godine Godišnji lični ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u januaru 2022. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u januaru 2022. godine Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u januaru 2022. godine Medijalna zarada u januaru 2022. godine Podaci za obračun otkupne ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Industrijska proizvodnja u RS u januaru 2022. godine (po područjima) Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u februaru 2022. godine Referentna kamatna stopa, zatezna kamata, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa u 2022. godini Indeks potrošačkih cena u februaru 2022. godine Letnje računanje ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u decembru 2021. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u decembru 2021. godine Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u decembru 2021. godine Medijalna zarada u decembru 2021. godine Podaci za obračun otkupne ...

NAPOMENA: svim pretplatnicima koji su razvrstani kao privredna društva, zadruge i preduzetnici šaljemo prilog: Pravila računsko-logičke kontrole finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2021. godinu   SADRŽAJ: SASTAVLJANJE, DOSTAVLJANJE I JAVNO OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU Uvod Obveznici primene Zakona Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Završni račun budžetskih korisnika I. ZAKONSKA, PROFESIONALNA I INTERNA ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u novembru 2021. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u novembru 2021. godine Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u novembru 2021. godine Medijalna zarada u novembru 2021. godine Podaci za obračun otkupne ...

SADRŽAJ: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2021. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT Propisi Obveznici poreza na dobit Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave Utvrđivanje poreske obaveze za 2021. godinu i uplata poreza Povraćaj više plaćenog poreza Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2022. godini PRVI DEO SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI PODACI Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2021. godine (po područjima) Dinarska vrednost Evropskih pragova - u primeni od 1.01.2022. godine Usklađeni iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2022. godinu (novonastanjeni obveznici) Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u oktobru 2021. godine Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u oktobru 2021. godine Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u oktobru 2021. godine Medijalna zarada u oktobru 2021. godine Podaci za obračun otkupne ...

NAPOMENA: pretplatnici na stručni časopis "Informator" uz ovaj broj dobijaju:   Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, novembar 2021.) SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI PODACI Industrijska proizvodnja u RS u oktobru 2021. godine (po područjima) Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi o RS isplaćenoj za period X/20-IX/21 na ...

Podsećamo pretplatnike da pretplatu za 2022. godinu na naše časopise i usluge mogu obnoviti do kraja 2021. godine - predračune (i narudžbenice) za pretplatu dostavljamo uz ovaj broj časopisa "Informator". NOVO! Obaveštamo čitaoce da je od 29.11.2021. godine na našoj internet stranici www.strucnaliteratura.rs dostupna "on line" zbirka "PITANJA I ODGOVORI".. SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI ...

SADRŽAJ: I. AKTUELNI STATISTIČKI PODACI Industrijska proizvodnja u RS u septembru 2021. godine (po područjima) II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ I ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJ