Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama

Narodna skupština Republike Srbije, na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, po čijim tačkama dnevnog reda se glasalo 15. decembra 2012. godine, usvojila je, pored ostalih zakona, i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 119/12, a stupio je na snagu 18. decembra 2012. godine (osim pojedinih odredbi koje se primenjuju od 1. januara 2013. godine).

Prečišćen tekst Zakona o akcizama, zaključno sa poslednjim izmenama i dopunama, uz broj 1/2013 časopisa "PDV" poslali smo svim pretplatnicima.