Umanjenje zarada od 5% kod određenih korisnika javnih sredstava primenjuje se počev od plata, odnosno zarada ZA JANUAR 2019. godine

Prema mišljenju Ministarstva finansija broj 401-00-05214/2018-03 od 31.12.2018. godine, počev od plata, odnosno zarada ZA JANUAR 2019. godine vršiće se umanjenje za 5% kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4) i 5) i subjekata iz člana 2. stav 2. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 116/14 i 95/18), odnosno kod:

  • javnih preduzeća osnovanih od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, kao i
  • pravnih lica osnovanih od strane tih javnih preduzeća,
  • pravnih lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala, odnosno više od 50% glasova u organima upravljanja,
  • drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini,
  • Narodne banke Srbije.

U “Informator”-u broj 1/2019 u VII poglavlju detaljno smo pisali o primeni navedenog Zakona.