NazivDatumhf:tax:godina
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202322/03/20232023
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/202215/09/20222022
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202207/03/20222022
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/202120/09/20212021
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202112/03/20212021
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/202012/09/20202020
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202015/05/20202020
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201810/09/20182018
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201808/02/20182018
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201707/08/20172017
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201727/02/20172017
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201615/09/20162016
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201608/02/20162016
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201509/08/20152015
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201502/03/20152015
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201413/08/20142014
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201401/03/20142014
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201304/09/20132013
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201314/02/20132013
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201220/08/20122012
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201207/02/20122012
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201116/08/20112011
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201108/02/20112011
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201006/08/20102010
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201016/02/20102010
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200913/10/20092009
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200931/01/20092009
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200815/08/20082008
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200818/02/20082008
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200731/12/20072007
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200730/06/20072007
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200631/12/20062006
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200630/06/20062006
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200531/12/20052005
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200530/06/20052005
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200431/12/20042004
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200406/02/20042004
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200330/07/20032003
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200312/02/20032003