Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2018 – 2020. godine

Vlada Republike Srbije je 26.10.2017. godine donela Zaključak 05 Broj: 023-10241/2017 kojim je usvojila Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2018 – 2020. godine.

Navedeni Zaključak, radi realizacije je dostavljen Ministarstvu privrede, koje je po primerak zaključka dostavilo javnim preduzećima čiji je osnivač RS i društvenog kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, čiji je vlasnik RS, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje je po primerak zaključka dostavilo autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, radi dostavljanja javnim predujzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, čiji su osnivači i vlasnici, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Ministarstvu finansija.

Do ovih smernica smo došli nakon objavljivanja teksta o izradi godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za javna preduzeća, u časopisu “Informator” br. 28/2017 od 6.12.2017. godine.

Kako smo u tom tekstu i najavili, nove smernice objavljujemo u nastavku.

Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2018 – 2020. godine