Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji (2020)

ŠIFARNIK NASELJENIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI propisan je Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18 i 101/20) i primenjuje se od 25.08.2020. godine.

Šifarnik je preuzet iz digitalne baze propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “EKSPERT“.


NAPOMENA: Između ostalog, ovaj šifarnik se koristi za popunjavanje rednog broja 36. Obrasca 1. – Izveštaj o povredi na radu.

 

Šifra opštine Naziv opštine Šifra naseljenog mesta Naziv naseljenog mesta
70017 Aleksandrovac 700029 Aleksandrovac
70017 Aleksandrovac 700037 Bzenice
70017 Aleksandrovac 700045 Bobote
70017 Aleksandrovac 700053 Boturići
70017 Aleksandrovac 700061 Bratići
70017 Aleksandrovac 700070 Velika Vrbnica
70017 Aleksandrovac 700088 Velja Glava
70017 Aleksandrovac 700096 Venčac
70017 Aleksandrovac 700100 Vitkovo
70017 Aleksandrovac 700118 Vražogrnci
70017 Aleksandrovac 700126 Vranštica
70017 Aleksandrovac 700134 Vrbnica
70017 Aleksandrovac 700142 Garevina
70017 Aleksandrovac 700169 Gornja Zleginja
70017 Aleksandrovac 700177 Gornje Rataje
70017 Aleksandrovac 700185 Gornji Vratari
70017 Aleksandrovac 700193 Gornji Stupanj
70017 Aleksandrovac 700207 Grčak
70017 Aleksandrovac 700215 Dašnica
70017 Aleksandrovac 700223 Dobroljupci
70017 Aleksandrovac 700231 Donja Zleginja
70017 Aleksandrovac 700240 Donje Rataje
70017 Aleksandrovac 700258 Donji Vratari
70017 Aleksandrovac 700266 Donji Stupanj
70017 Aleksandrovac 700274 Drenča
70017 Aleksandrovac 700282 Jelakci
70017 Aleksandrovac 700304 Kožetin
70017 Aleksandrovac 700312 Koznica
70017 Aleksandrovac 700339 Latkovac
70017 Aleksandrovac 700347 Laćisled
70017 Aleksandrovac 700355 Lesenovci
70017 Aleksandrovac 700363 Leskovica
70017 Aleksandrovac 700371 Ljubinci
70017 Aleksandrovac 700380 Mrmoš
70017 Aleksandrovac 700398 Novaci
70017 Aleksandrovac 700401 Panjevac
70017 Aleksandrovac 700410 Parčin
70017 Aleksandrovac 700428 Pleš
70017 Aleksandrovac 700436 Ploča
70017 Aleksandrovac 700444 Popovci
70017 Aleksandrovac 700452 Puhovac
70017 Aleksandrovac 700479 Raklja
70017 Aleksandrovac 700487 Ržanica
70017 Aleksandrovac 700495 Rogavčina
70017 Aleksandrovac 700509 Rokci
70017 Aleksandrovac 700517 Rudenice
70017 Aleksandrovac 700525 Stanjevo
70017 Aleksandrovac 700533 Starci
70017 Aleksandrovac 700541 Strmenica
70017 Aleksandrovac 700550 Stubal
70017 Aleksandrovac 700568 Subotica
70017 Aleksandrovac 700576 Tržac
70017 Aleksandrovac 700584 Trnavci
70017 Aleksandrovac 700592 Tuleš
70017 Aleksandrovac 700606 Šljivovo
70025 Aleksinac 700614 Aleksinac
70025 Aleksinac 700622 Aleksinački Bujmir
70025 Aleksinac 700649 Aleksinački Rudnik
70025 Aleksinac 700657 Bankovac
70025 Aleksinac 700665 Beli Breg
70025 Aleksinac 700673 Belja
70025 Aleksinac 700681 Bobovište
70025 Aleksinac 700690 Bovan
70025 Aleksinac 700703 Bradarac
70025 Aleksinac 700711 Vakup
70025 Aleksinac 700720 Veliki Drenovac
70025 Aleksinac 700738 Vitkovac
70025 Aleksinac 700746 Vrelo
70025 Aleksinac 700754 Vrćenovica
70025 Aleksinac 700762 Vukanja
70025 Aleksinac 700789 Vukašinovac
70025 Aleksinac 700797 Glogovica
70025 Aleksinac 700819 Golešnica
70025 Aleksinac 700827 Gornja Peščanica
70025 Aleksinac 700835 Gornje Suhotno
70025 Aleksinac 700843 Gornji Adrovac
70025 Aleksinac 700851 Gornji Krupac
70025 Aleksinac 700860 Gornji Ljubeš
70025 Aleksinac 700878 Gredetin
70025 Aleksinac 700886 Grejač
70025 Aleksinac 700894 Dašnica
70025 Aleksinac 700908 Deligrad
70025 Aleksinac 700916 Dobrujevac
70025 Aleksinac 700924 Donja Peščanica
70025 Aleksinac 700932 Donje Suhotno
70025 Aleksinac 700959 Donji Adrovac
70025 Aleksinac 700967 Donji Krupac
70025 Aleksinac 700975 Donji Ljubeš
70025 Aleksinac 700983 Draževac
70025 Aleksinac 700991 Žitkovac
70025 Aleksinac 701009 Jakovlje
70025 Aleksinac 701017 Jasenje
70025 Aleksinac 701025 Kamenica
70025 Aleksinac 701033 Katun
70025 Aleksinac 701041 Koprivnica
70025 Aleksinac 701050 Korman
70025 Aleksinac 701068 Kraljevo
70025 Aleksinac 701076 Krušje
70025 Aleksinac 701084 Kulina
70025 Aleksinac 701092 Lipovac
70025 Aleksinac 701106 Loznac
70025 Aleksinac 701114 Loćika
70025 Aleksinac 701122 Lužane
70025 Aleksinac 701149 Ljupten
70025 Aleksinac 701157 Mali Drenovac
70025 Aleksinac 701165 Mozgovo
70025 Aleksinac 701173 Moravac
70025 Aleksinac 701181 Moravski Bujmir
70025 Aleksinac 701190 Nozrina
70025 Aleksinac 701203 Porodin
70025 Aleksinac 701211 Prekonozi
70025 Aleksinac 701220 Prćilovica
70025 Aleksinac 701238 Prugovac
70025 Aleksinac 701246 Radevce
70025 Aleksinac 701254 Rsovac
70025 Aleksinac 701262 Rutevac
70025 Aleksinac 701289 Srezovac
70025 Aleksinac 701297 Stanci
70025 Aleksinac 701319 Stublina
70025 Aleksinac 701327 Subotinac
70025 Aleksinac 701335 Tešica
70025 Aleksinac 701343 Trnjane
70025 Aleksinac 701351 Ćićina
70025 Aleksinac 701360 Crna Bara
70025 Aleksinac 701378 Česta
70025 Aleksinac 701386 Čukurovac
70025 Aleksinac 701394 Šurić
70033 Aranđelovac 701408 Aranđelovac
70033 Aranđelovac 701416 Banja
70033 Aranđelovac 701424 Bosuta
70033 Aranđelovac 701432 Brezovac
70033 Aranđelovac 701459 Bukovik
70033 Aranđelovac 701467 Venčane
70033 Aranđelovac 701475 Vrbica
70033 Aranđelovac 701483 Vukosavci
70033 Aranđelovac 701491 Garaši
70033 Aranđelovac 701505 Gornja Trešnjevica
70033 Aranđelovac 701556 Darosava
70033 Aranđelovac 701513 Jelovik
70033 Aranđelovac 701521 Kopljare
70033 Aranđelovac 701530 Misača
70033 Aranđelovac 701548 Orašac
70033 Aranđelovac 701564 Progoreoci
70033 Aranđelovac 701572 Ranilović
70033 Aranđelovac 701599 Stojnik
70033 Aranđelovac 701602 Tulež
70041 Arilje 701629 Arilje
70041 Arilje 701637 Bjeluša
70041 Arilje 701645 Bogojevići
70041 Arilje 701653 Brekovo
70041 Arilje 701661 Vigošte
70041 Arilje 701670 Virovo
70041 Arilje 701688 Visoka
70041 Arilje 701696 Vrane
70041 Arilje 701700 Grdovići
70041 Arilje 701718 Grivska
70041 Arilje 701726 Dobrače
70041 Arilje 701734 Dragojevac
70041 Arilje 701742 Kruščica
70041 Arilje 701769 Latvica
70041 Arilje 701777 Mirosaljci
70041 Arilje 701785 Pogled
70041 Arilje 701793 Radobuđa
70041 Arilje 701807 Radoševo
70041 Arilje 701815 Severovo
70041 Arilje 701823 Stupčevići
70041 Arilje 701831 Trešnjevica
70041 Arilje 701840 Cerova
70050 Babušnica 701858 Aleksandrovac
70050 Babušnica 701866 Babušnica
70050 Babušnica 701874 Berduj
70050 Babušnica 701882 Berin Izvor
70050 Babušnica 701904 Bogdanovac
70050 Babušnica 701912 Bratiševac
70050 Babušnica 701939 Brestov Dol
70050 Babušnica 701947 Vava
70050 Babušnica 701955 Valniš
70050 Babušnica 701963 Veliko Bonjince
70050 Babušnica 701971 Vojnici
70050 Babušnica 701980 Vrelo
70050 Babušnica 701998 Vuči Del
70050 Babušnica 702005 Gornje Krnjino
70050 Babušnica 702013 Gornji Striževac
70050 Babušnica 702021 Gorčince
70050 Babušnica 702030 Grnčar
70050 Babušnica 702048 Dol
70050 Babušnica 702056 Donje Krnjino
70050 Babušnica 702064 Donji Striževac
70050 Babušnica 702072 Draginac
70050 Babušnica 702099 Dučevac
70050 Babušnica 702102 Zavidince
70050 Babušnica 702129 Zvonce
70050 Babušnica 702137 Izvor
70050 Babušnica 702145 Jasenov Del
70050 Babušnica 702153 Kaluđerevo
70050 Babušnica 702161 Kambelevac
70050 Babušnica 702170 Kijevac
70050 Babušnica 702188 Leskovica
70050 Babušnica 702196 Linovo
70050 Babušnica 702200 Ljuberađa
70050 Babušnica 702218 Malo Bonjince
70050 Babušnica 702226 Masurovac
70050 Babušnica 702234 Mezgraja
70050 Babušnica 702242 Modra Stena
70050 Babušnica 702269 Našuškovica
70050 Babušnica 702277 Ostatovica
70050 Babušnica 702285 Preseka
70050 Babušnica 702293 Provaljenik
70050 Babušnica 702307 Radinjince
70050 Babušnica 702315 Radosin
70050 Babušnica 702323 Radoševac
70050 Babušnica 702331 Rakita
70050 Babušnica 702340 Rakov Dol
70050 Babušnica 702358 Raljin
70050 Babušnica 702366 Resnik
70050 Babušnica 702374 Stol
70050 Babušnica 702382 Strelac
70050 Babušnica 702404 Studena
70050 Babušnica 702412 Suračevo
70050 Babušnica 702439 Crvena Jabuka
70050 Babušnica 702447 Štrbovac
70068 Bajina Bašta 702455 Bajina Bašta
70068 Bajina Bašta 702463 Bačevci
70068 Bajina Bašta 702471 Beserovina
70068 Bajina Bašta 702480 Višesava
70068 Bajina Bašta 702498 Gvozdac
70068 Bajina Bašta 702501 Dobrotin
70068 Bajina Bašta 702510 Draksin
70068 Bajina Bašta 702528 Dub
70068 Bajina Bašta 702536 Zaglavak
70068 Bajina Bašta 702544 Zaovine
70068 Bajina Bašta 702552 Zarožje
70068 Bajina Bašta 702579 Zaugline
70068 Bajina Bašta 702587 Zlodol
70068 Bajina Bašta 702595 Jagoštica
70068 Bajina Bašta 702609 Jakalj
70068 Bajina Bašta 702617 Jelovik
70068 Bajina Bašta 702625 Konjska Reka
70068 Bajina Bašta 702633 Kostojevići
70068 Bajina Bašta 702641 Lug
70068 Bajina Bašta 702650 Lještansko
70068 Bajina Bašta 702668 Mala Reka
70068 Bajina Bašta 702676 Obajgora
70068 Bajina Bašta 702684 Ovčinja
70068 Bajina Bašta 702692 Okletac
70068 Bajina Bašta 702706 Pepelj
70068 Bajina Bašta 702714 Perućac
70068 Bajina Bašta 702722 Pilica
70068 Bajina Bašta 702749 Pridoli
70068 Bajina Bašta 702757 Rastište
70068 Bajina Bašta 702765 Rača
70068 Bajina Bašta 702773 Rogačica
70068 Bajina Bašta 702781 Sijerač
70068 Bajina Bašta 702790 Solotuša
70068 Bajina Bašta 702803 Strmovo
70068 Bajina Bašta 702811 Cerje
70068 Bajina Bašta 702820 Crvica
70076 Batočina 702838 Badnjevac
70076 Batočina 702846 Batočina
70076 Batočina 702854 Brzan
70076 Batočina 702862 Gradac
70076 Batočina 702889 Dobrovodica
70076 Batočina 702897 Žirovnica
70076 Batočina 702919 Kijevo
70076 Batočina 702943 Milatovac
70076 Batočina 702951 Nikšić
70076 Batočina 702960 Prnjavor
70076 Batočina 702978 Crni Kao
70084 Bela Palanka 702986 Babin Kal
70084 Bela Palanka 702994 Bežište
70084 Bela Palanka 703001 Bela Palanka
70084 Bela Palanka 703010 Bukurovac
70084 Bela Palanka 703028 Veta
70084 Bela Palanka 703036 Vitanovac
70084 Bela Palanka 703044 Vrandol
70084 Bela Palanka 703052 Vrgudinac
70084 Bela Palanka 703079 Glogovac
70084 Bela Palanka 703087 Gornja Glama
70084 Bela Palanka 703095 Gornja Koritnica
70084 Bela Palanka 703109 Gornji Rinj
70084 Bela Palanka 703117 Gradište
70084 Bela Palanka 703125 Divljana
70084 Bela Palanka 703133 Dolac (naselje)
70084 Bela Palanka 703141 Dolac (selo)
70084 Bela Palanka 703150 Donja Glama
70084 Bela Palanka 703168 Donja Koritnica
70084 Bela Palanka 703176 Donji Rinj
70084 Bela Palanka 703184 Draževo
70084 Bela Palanka 703192 Klenje
70084 Bela Palanka 703206 Klisura
70084 Bela Palanka 703214 Kozja
70084 Bela Palanka 703222 Kosmovac
70084 Bela Palanka 703249 Kremenica
70084 Bela Palanka 703257 Krupac
70084 Bela Palanka 703265 Lanište
70084 Bela Palanka 703273 Leskovik
70084 Bela Palanka 703281 Ljubatovica
70084 Bela Palanka 703290 Miranovac
70084 Bela Palanka 703303 Miranovačka Kula
70084 Bela Palanka 703311 Moklište
70084 Bela Palanka 703320 Mokra
70084 Bela Palanka 703338 Novo Selo
70084 Bela Palanka 703346 Oreovac
70084 Bela Palanka 703354 Pajež
70084 Bela Palanka 703362 Sinjac
70084 Bela Palanka 703389 Tamnjanica
70084 Bela Palanka 703397 Telovac
70084 Bela Palanka 703419 Toponica
70084 Bela Palanka 703427 Crvena Reka
70084 Bela Palanka 703435 Crveni Breg
70084 Bela Palanka 703443 Crnče
70084 Bela Palanka 703451 Čiflik
70084 Bela Palanka 703460 Šljivovik
70084 Bela Palanka 703478 Špaj
70092 Barajevo 703486 Arnajevo
70092 Barajevo 703494 Barajevo
70092 Barajevo 703508 Baćevac
70092 Barajevo 703516 Beljina
70092 Barajevo 703524 Boždarevac
70092 Barajevo 703532 Veliki Borak
70092 Barajevo 703559 Vranić
70092 Barajevo 703567 Guncati
70092 Barajevo 703575 Lisović
70092 Barajevo 703583 Manić
70092 Barajevo 703591 Meljak
70092 Barajevo 703605 Rožanci
70092 Barajevo 703613 Šiljakovac
70106 Voždovac 703621 Beli Potok
70106 Voždovac 791016 Beograd (Voždovac)
70106 Voždovac 703630 Zuce
70106 Voždovac 703648 Pinosava
70106 Voždovac 703656 Ripanj
70114 Vračar 791024 Beograd (Vračar)
70122 Grocka 703664 Begaljica
70122 Grocka 703672 Boleč
70122 Grocka 703699 Brestovik
70122 Grocka 703702 Vinča
70122 Grocka 703729 Vrčin
70122 Grocka 703737 Grocka
70122 Grocka 703745 Dražanj
70122 Grocka 703753 Živkovac
70122 Grocka 703761 Zaklopača
70122 Grocka 703770 Kaluđerica
70122 Grocka 703788 Kamendol
70122 Grocka 703796 Leštane
70122 Grocka 703800 Pudarci
70122 Grocka 703818 Ritopek
70122 Grocka 703826 Umčari
70149 Zvezdara 791032 Beograd (Zvezdara)
70157 Zemun 791059 Beograd (Zemun)
70157 Zemun 703915 Ugrinovci
70165 Lazarevac 703923 Arapovac
70165 Lazarevac 703931 Barzilovica
70165 Lazarevac 703940 Baroševac
70165 Lazarevac 703958 Bistrica
70165 Lazarevac 703966 Brajkovac
70165 Lazarevac 703974 Burovo
70165 Lazarevac 703982 Veliki Crljeni
70165 Lazarevac 704008 Vrbovno
70165 Lazarevac 704016 Vreoci
70165 Lazarevac 704024 Dren
70165 Lazarevac 704032 Dudovica
70165 Lazarevac 704059 Županjac
70165 Lazarevac 704067 Zeoke
70165 Lazarevac 704075 Junkovac
70165 Lazarevac 704083 Kruševica
70165 Lazarevac 704091 Lazarevac
70165 Lazarevac 704105 Leskovac
70165 Lazarevac 704113 Lukavica
70165 Lazarevac 704121 Mali Crljeni
70165 Lazarevac 704130 Medoševac
70165 Lazarevac 704148 Mirosaljci
70165 Lazarevac 704156 Petka
70165 Lazarevac 704164 Prkosava
70165 Lazarevac 704172 Rudovci
70165 Lazarevac 704199 Sakulja
70165 Lazarevac 704202 Sokolovo
70165 Lazarevac 704229 Stepojevac
70165 Lazarevac 704237 Strmovo
70165 Lazarevac 704245 Stubica
70165 Lazarevac 704253 Trbušnica
70165 Lazarevac 704261 Cvetovac
70165 Lazarevac 704270 Čibutkovica
70165 Lazarevac 704288 Šopić
70165 Lazarevac 704296 Šušnjar
70173 Mladenovac 704300 Amerić
70173 Mladenovac 704318 Beluće
70173 Mladenovac 704326 Beljevac
70173 Mladenovac 704334 Velika Ivanča
70173 Mladenovac 704342 Velika Krsna
70173 Mladenovac 704369 Vlaška
70173 Mladenovac 704377 Granice
70173 Mladenovac 704385 Dubona
70173 Mladenovac 704393 Jagnjilo
70173 Mladenovac 704407 Kovačevac
70173 Mladenovac 704415 Koraćica
70173 Mladenovac 704423 Mala Vrbica
70173 Mladenovac 704431 Markovac
70173 Mladenovac 704440 Međulužje
70173 Mladenovac 704458 Mladenovac (varoš)
70173 Mladenovac 704466 Mladenovac (selo)
70173 Mladenovac 704474 Pružatovac
70173 Mladenovac 704482 Rabrovac
70173 Mladenovac 704504 Rajkovac
70173 Mladenovac 704512 Senaja
70173 Mladenovac 704539 Crkvine
70173 Mladenovac 704547 Šepšin
70181 Novi Beograd 791067 Beograd (Novi Beograd)
70190 Obrenovac 704555 Baljevac
70190 Obrenovac 704563 Barič
70190 Obrenovac 704571 Belo Polje
70190 Obrenovac 704580 Brgulice
70190 Obrenovac 704598 Brović
70190 Obrenovac 704601 Veliko Polje
70190 Obrenovac 704610 Vukićevica
70190 Obrenovac 704628 Grabovac
70190 Obrenovac 704636 Draževac
70190 Obrenovac 704644 Dren
70190 Obrenovac 704652 Zabrežje
70190 Obrenovac 704679 Zvečka
70190 Obrenovac 704687 Jasenak
70190 Obrenovac 704695 Konatice
70190 Obrenovac 704709 Krtinska
70190 Obrenovac 704717 Ljubinić
70190 Obrenovac 704725 Mala Moštanica
70190 Obrenovac 704733 Mislođin
70190 Obrenovac 704741 Obrenovac
70190 Obrenovac 704750 Orašac
70190 Obrenovac 704768 Piroman
70190 Obrenovac 704776 Poljane
70190 Obrenovac 704784 Ratari
70190 Obrenovac 704792 Rvati
70190 Obrenovac 704806 Skela
70190 Obrenovac 704814 Stubline
70190 Obrenovac 704822 Trstenica
70190 Obrenovac 704849 Urovci
70190 Obrenovac 704857 Ušće
70203 Palilula (Beograd) 791075 Beograd (Palilula)
70203 Palilula (Beograd) 704865 Borča
70203 Palilula (Beograd) 704873 Veliko Selo
70203 Palilula (Beograd) 704881 Dunavac
70203 Palilula (Beograd) 704890 Kovilovo
70203 Palilula (Beograd) 704903 Ovča
70203 Palilula (Beograd) 704911 Padinska Skela
70203 Palilula (Beograd) 704920 Slanci
70211 Rakovica 791083 Beograd (Rakovica)
70220 Savski venac 791091 Beograd (Savski Venac)
70238 Sopot 704938 Babe
70238 Sopot 704946 Guberevac
70238 Sopot 704954 Drlupa
70238 Sopot 704962 Dučina
70238 Sopot 704989 Đurinci
70238 Sopot 704997 Mala Ivanča
70238 Sopot 705004 Mali Požarevac
70238 Sopot 705012 Nemenikuće
70238 Sopot 705039 Parcani
70238 Sopot 705047 Popović
70238 Sopot 705055 Ralja
70238 Sopot 705063 Rogača
70238 Sopot 705071 Ropočevo
70238 Sopot 705080 Sibnica
70238 Sopot 705098 Slatina
70238 Sopot 705101 Sopot
70238 Sopot 705110 Stojnik
70246 Stari grad 791105 Beograd (Stari Grad)
70254 Čukarica 791113 Beograd (Čukarica)
70254 Čukarica 705128 Velika Moštanica
70254 Čukarica 705136 Ostružnica
70254 Čukarica 705144 Pećani
70254 Čukarica 705152 Rucka
70254 Čukarica 705179 Rušanj
70254 Čukarica 705187 Sremčica
70254 Čukarica 705195 Umka
70262 Blace 705209 Alabana
70262 Blace 705217 Barbatovac
70262 Blace 705225 Blace
70262 Blace 705233 Brežani
70262 Blace 705241 Više Selo
70262 Blace 705250 Vrbovac
70262 Blace 705268 Gornja Draguša
70262 Blace 705276 Gornja Jošanica
70262 Blace 705284 Gornje Grgure
70262 Blace 705292 Gornje Svarče
70262 Blace 705306 Donja Draguša
70262 Blace 705314 Donja Jošanica
70262 Blace 705322 Donja Rašica
70262 Blace 705349 Donje Grgure
70262 Blace 705357 Donje Svarče
70262 Blace 705365 Drešnica
70262 Blace 705373 Đurevac
70262 Blace 705381 Kačapor
70262 Blace 705390 Kaševar
70262 Blace 705403 Krivaja
70262 Blace 705411 Kutlovac
70262 Blace 705420 Lazarevac
70262 Blace 705438 Mala Draguša
70262 Blace 705446 Međuhana
70262 Blace 705454 Muzaće
70262 Blace 705462 Popova
70262 Blace 705489 Prebreza
70262 Blace 705497 Pretežana
70262 Blace 705519 Pretrešnja
70262 Blace 705527 Pridvorica
70262 Blace 705535 Rašica
70262 Blace 705543 Sibnica
70262 Blace 705551 Stubal
70262 Blace 705560 Suvaja
70262 Blace 705578 Suvi Do
70262 Blace 705586 Trbunje
70262 Blace 705594 Čungula
70262 Blace 705608 Čučale
70262 Blace 705616 Džepnica
70262 Blace 705624 Šiljomana
70289 Bogatić 705632 Badovinci
70289 Bogatić 705659 Banovo Polje
70289 Bogatić 705667 Belotić
70289 Bogatić 705675 Bogatić
70289 Bogatić 705683 Glogovac
70289 Bogatić 705691 Glušci
70289 Bogatić 705705 Dublje
70289 Bogatić 705713 Klenje
70289 Bogatić 705721 Metković
70289 Bogatić 705730 Očage
70289 Bogatić 705748 Salaš Crnobarski
70289 Bogatić 705756 Sovljak
70289 Bogatić 705764 Uzveće
70289 Bogatić 705772 Crna Bara
70297 Bojnik 705799 Bojnik
70297 Bojnik 705802 Borince
70297 Bojnik 705829 Brestovac
70297 Bojnik 705837 Vujanovo
70297 Bojnik 705845 Gornje Brijanje
70297 Bojnik 705853 Gornje Konjuvce
70297 Bojnik 705861 Granica
70297 Bojnik 705870 Dobra Voda
70297 Bojnik 705888 Donje Konjuvce
70297 Bojnik 705896 Dragovac
70297 Bojnik 705900 Dubrava
70297 Bojnik 705918 Đinđuša
70297 Bojnik 705926 Zeletovo
70297 Bojnik 705934 Zorovac
70297 Bojnik 705942 Ivanje
70297 Bojnik 705969 Kamenica
70297 Bojnik 705977 Kacabać
70297 Bojnik 705985 Kosančić
70297 Bojnik 705993 Lapotince
70297 Bojnik 706019 Lozane
70297 Bojnik 706027 Magaš
70297 Bojnik 706035 Majkovac
70297 Bojnik 706043 Mijajlica
70297 Bojnik 706051 Mrveš
70297 Bojnik 706060 Obilić
70297 Bojnik 706078 Obražda
70297 Bojnik 706086 Orane
70297 Bojnik 706094 Plavce
70297 Bojnik 706108 Pridvorica
70297 Bojnik 706116 Rečica
70297 Bojnik 706124 Savinac
70297 Bojnik 706132 Slavnik
70297 Bojnik 706159 Stubla
70297 Bojnik 706167 Turjane
70297 Bojnik 706175 Ćukovac
70297 Bojnik 706183 Crkvica
70319 Boljevac 706191 Bačevica
70319 Boljevac 706205 Bogovina
70319 Boljevac 706213 Boljevac
70319 Boljevac 706221 Boljevac Selo
70319 Boljevac 706230 Valakonje
70319 Boljevac 706248 Vrbovac
70319 Boljevac 706256 Dobro Polje
70319 Boljevac 706264 Dobrujevac
70319 Boljevac 706272 Ilino
70319 Boljevac 706299 Jablanica
70319 Boljevac 706302 Krivi Vir
70319 Boljevac 706329 Lukovo
70319 Boljevac 706337 Mali Izvor
70319 Boljevac 706345 Mirovo
70319 Boljevac 706353 Osnić
70319 Boljevac 706361 Podgorac
70319 Boljevac 706370 Rtanj
70319 Boljevac 706388 Rujište
70319 Boljevac 706396 Savinac
70319 Boljevac 706400 Sumrakovac
70327 Bor 706418 Bor
70327 Bor 706426 Brestovac
70327 Bor 706434 Bučje
70327 Bor 706442 Gornjane
70327 Bor 706469 Donja Bela Reka
70327 Bor 706477 Zlot
70327 Bor 706485 Krivelj
70327 Bor 706493 Luka
70327 Bor 706507 Metovnica
70327 Bor 706515 Oštrelj
70327 Bor 706523 Slatina
70327 Bor 706531 Tanda
70327 Bor 706540 Topla
70327 Bor 706558 Šarbanovac
70335 Bosilegrad 706566 Barje
70335 Bosilegrad 706574 Belut
70335 Bosilegrad 706582 Bistar
70335 Bosilegrad 706604 Bosilegrad
70335 Bosilegrad 706612 Brankovci
70335 Bosilegrad 706639 Bresnica
70335 Bosilegrad 706647 Buceljevo
70335 Bosilegrad 706655 Gložje
70335 Bosilegrad 706663 Goleš
70335 Bosilegrad 706671 Gornja Lisina
70335 Bosilegrad 706680 Gornja Ljubata
70335 Bosilegrad 706698 Gornja Ržana
70335 Bosilegrad 706701 Gornje Tlamino
70335 Bosilegrad 706710 Grujinci
70335 Bosilegrad 706728 Doganica
70335 Bosilegrad 706736 Donja Lisina
70335 Bosilegrad 706744 Donja Ljubata
70335 Bosilegrad 706752 Donja Ržana
70335 Bosilegrad 706779 Donje Tlamino
70335 Bosilegrad 706787 Dukat
70335 Bosilegrad 706795 Žeravino
70335 Bosilegrad 706809 Zli Dol
70335 Bosilegrad 706817 Izvor
70335 Bosilegrad 706825 Jarešnik
70335 Bosilegrad 706833 Karamanica
70335 Bosilegrad 706841 Milevci
70335 Bosilegrad 706850 Mlekominci
70335 Bosilegrad 706868 Musulj
70335 Bosilegrad 706876 Nazarica
70335 Bosilegrad 706884 Paralovo
70335 Bosilegrad 706892 Ploča
70335 Bosilegrad 706906 Radičevci
70335 Bosilegrad 706914 Rajčilovci
70335 Bosilegrad 706922 Resen
70335 Bosilegrad 706949 Ribarci
70335 Bosilegrad 706957 Rikačevo
70335 Bosilegrad 706965 Crnoštica
70343 Brus 706973 Batote
70343 Brus 706981 Belo Polje
70343 Brus 706990 Blaževo
70343 Brus 707007 Bogiše
70343 Brus 707015 Bozoljin
70343 Brus 707023 Boranci
70343 Brus 707031 Botunja
70343 Brus 707040 Brđani
70343 Brus 707058 Brzeće
70343 Brus 707066 Brus
70343 Brus 707074 Budilovina
70343 Brus 707082 Velika Grabovnica
70343 Brus 707104 Vitoše
70343 Brus 707112 Vlajkovci
70343 Brus 707139 Gornje Leviće
70343 Brus 707147 Gornji Lipovac
70343 Brus 707155 Grad
70343 Brus 707163 Gradac
70343 Brus 707171 Graševci
70343 Brus 707180 Domiševina
70343 Brus 707198 Donje Leviće
70343 Brus 707201 Donji Lipovac
70343 Brus 707210 Drenova
70343 Brus 707228 Drtevci
70343 Brus 707236 Dupci
70343 Brus 707244 Đerekare
70343 Brus 707252 Žarevo
70343 Brus 707279 Žilinci
70343 Brus 707287 Žiljci
70343 Brus 707295 Žunje
70343 Brus 707309 Zlatari
70343 Brus 707317 Igroš
70343 Brus 707325 Iričići
70343 Brus 707333 Kneževo
70343 Brus 707341 Kobilje
70343 Brus 707350 Kovizle
70343 Brus 707368 Kovioci
70343 Brus 707376 Kočine
70343 Brus 707384 Kriva Reka
70343 Brus 707392 Lepenac
70343 Brus 707406 Livađe
70343 Brus 707414 Mala Vrbnica
70343 Brus 707422 Mala Grabovnica
70343 Brus 707449 Milentija
70343 Brus 707457 Osreci
70343 Brus 707465 Paljevštica
70343 Brus 707473 Ravni
70343 Brus 707481 Ravnište
70343 Brus 707490 Radmanovo
70343 Brus 707503 Radunje
70343 Brus 707511 Razbojna
70343 Brus 707520 Ribari
70343 Brus 707538 Stanuloviće
70343 Brus 707546 Strojinci
70343 Brus 707554 Sudimlja
70343 Brus 707562 Tršanovci
70343 Brus 707589 Čokotar
70343 Brus 707597 Šošiće
70351 Bujanovac 707619 Baraljevac
70351 Bujanovac 707627 Biljača
70351 Bujanovac 707635 Bogdanovac
70351 Bujanovac 707643 Božinjevac
70351 Bujanovac 707651 Borovac
70351 Bujanovac 707660 Bratoselce
70351 Bujanovac 707678 Breznica
70351 Bujanovac 707686 Brnjare
70351 Bujanovac 707694 Bujanovac
70351 Bujanovac 707708 Buštranje
70351 Bujanovac 707716 Veliki Trnovac
70351 Bujanovac 707724 Vogance
70351 Bujanovac 707732 Vrban
70351 Bujanovac 707767 Gramada
70351 Bujanovac 707775 Dobrosin
70351 Bujanovac 707783 Donje Novo Selo
70351 Bujanovac 707791 Drežnica
70351 Bujanovac 707805 Đorđevac
70351 Bujanovac 707813 Žbevac
70351 Bujanovac 707821 Žuželjica
70351 Bujanovac 707830 Zarbince
70351 Bujanovac 707848 Jablanica
70351 Bujanovac 707856 Jastrebac
70351 Bujanovac 707864 Karadnik
70351 Bujanovac 707872 Klenike
70351 Bujanovac 707899 Klinovac
70351 Bujanovac 707902 Končulj
70351 Bujanovac 707929 Košarno
70351 Bujanovac 707937 Krševica
70351 Bujanovac 707945 Kuštica
70351 Bujanovac 707953 Levosoje
70351 Bujanovac 707961 Letovica
70351 Bujanovac 707970 Lopardince
70351 Bujanovac 707988 Lukarce
70351 Bujanovac 707996 Lučane
70351 Bujanovac 708003 Ljiljance
70351 Bujanovac 708011 Mali Trnovac
70351 Bujanovac 708020 Muhovac
70351 Bujanovac 708038 Negovac
70351 Bujanovac 708046 Nesalce
70351 Bujanovac 707759 Novo Selo
70351 Bujanovac 708054 Oslare
70351 Bujanovac 708089 Pretina
70351 Bujanovac 708097 Pribovce
70351 Bujanovac 708119 Ravno Bučje
70351 Bujanovac 708127 Rakovac
70351 Bujanovac 708135 Rusce
70351 Bujanovac 708143 Samoljica
70351 Bujanovac 708062 Sveta Petka
70351 Bujanovac 708151 Sebrat
70351 Bujanovac 708160 Sejace
70351 Bujanovac 708178 Spančevac
70351 Bujanovac 708186 Srpska Kuća
70351 Bujanovac 708194 Starac
70351 Bujanovac 708208 Suharno
70351 Bujanovac 708216 Trejak
70351 Bujanovac 708224 Turija
70351 Bujanovac 708232 Uzovo
70351 Bujanovac 708259 Čar
70360 Valjevo 708267 Babina Luka
70360 Valjevo 708275 Balinović
70360 Valjevo 708283 Bačevci
70360 Valjevo 708291 Belić
70360 Valjevo 708305 Beloševac
70360 Valjevo 708313 Beomužević
70360 Valjevo 708321 Blizonje
70360 Valjevo 708330 Bobova
70360 Valjevo 708348 Bogatić
70360 Valjevo 708356 Brangović
70360 Valjevo 708364 Brankovina
70360 Valjevo 708372 Brezovice
70360 Valjevo 708399 Bujačić
70360 Valjevo 708402 Valjevo
70360 Valjevo 708429 Veselinovac
70360 Valjevo 708437 Vlaščić
70360 Valjevo 708445 Vragočanica
70360 Valjevo 708453 Vujinovača
70360 Valjevo 708461 Gola Glava
70360 Valjevo 708470 Gorić
70360 Valjevo 708488 Gornja Bukovica
70360 Valjevo 708496 Gornja Grabovica
70360 Valjevo 708500 Gornje Leskovice
70360 Valjevo 708518 Degurić
70360 Valjevo 708526 Divci
70360 Valjevo 708534 Divčibare
70360 Valjevo 708542 Donja Bukovica
70360 Valjevo 708569 Donje Leskovice
70360 Valjevo 708577 Dračić
70360 Valjevo 708585 Dupljaj
70360 Valjevo 708593 Žabari
70360 Valjevo 708607 Zabrdica
70360 Valjevo 708615 Zarube
70360 Valjevo 708623 Zlatarić
70360 Valjevo 708631 Jazovik
70360 Valjevo 708640 Jasenica
70360 Valjevo 708658 Jovanja
70360 Valjevo 708666 Joševa
70360 Valjevo 708674 Kamenica
70360 Valjevo 708682 Klanica
70360 Valjevo 708704 Klinci
70360 Valjevo 708712 Kovačice
70360 Valjevo 708739 Kozličić
70360 Valjevo 708747 Kotešica
70360 Valjevo 708755 Kunice
70360 Valjevo 708763 Lelić
70360 Valjevo 708771 Loznica
70360 Valjevo 708780 Lukavac
70360 Valjevo 708798 Majinović
70360 Valjevo 708801 Mijači
70360 Valjevo 708810 Miličinica
70360 Valjevo 708828 Mrčić
70360 Valjevo 708836 Oglađenovac
70360 Valjevo 708844 Osladić
70360 Valjevo 708852 Paklje
70360 Valjevo 708879 Paune
70360 Valjevo 708887 Petnica
70360 Valjevo 708895 Popučke
70360 Valjevo 708909 Prijezdić
70360 Valjevo 708917 Pričević
70360 Valjevo 708925 Rabas
70360 Valjevo 708933 Ravnje
70360 Valjevo 708941 Rađevo Selo
70360 Valjevo 708950 Rebelj
70360 Valjevo 708968 Rovni
70360 Valjevo 708976 Sandalj
70360 Valjevo 708984 Sedlari
70360 Valjevo 708992 Sitarice
70360 Valjevo 709000 Sovač
70360 Valjevo 709018 Stanina Reka
70360 Valjevo 709026 Stapar
70360 Valjevo 709034 Strmna Gora
70360 Valjevo 709042 Stubo
70360 Valjevo 709069 Suvodanje
70360 Valjevo 709077 Sušica
70360 Valjevo 709085 Taor
70360 Valjevo 709093 Tubravić
70360 Valjevo 709107 Tupanci
70378 Varvarin 709115 Bačina
70378 Varvarin 709123 Bošnjane
70378 Varvarin 709131 Varvarin
70378 Varvarin 709140 Varvarin (selo)
70378 Varvarin 709158 Gornji Katun
70378 Varvarin 709166 Gornji Krčin
70378 Varvarin 709174 Donji Katun
70378 Varvarin 709182 Donji Krčin
70378 Varvarin 709204 Zalogovac
70378 Varvarin 709212 Izbenica
70378 Varvarin 709239 Karanovac
70378 Varvarin 709247 Mala Kruševica
70378 Varvarin 709255 Marenovo
70378 Varvarin 709263 Maskare
70378 Varvarin 709271 Obrež
70378 Varvarin 709280 Orašje
70378 Varvarin 709298 Pajkovac
70378 Varvarin 709301 Parcane
70378 Varvarin 709310 Suvaja
70378 Varvarin 709328 Toljevac
70378 Varvarin 709336 Cernica
70386 Velika Plana 709344 Velika Plana
70386 Velika Plana 709352 Veliko Orašje
70386 Velika Plana 709379 Donja Livadica
70386 Velika Plana 709387 Krnjevo
70386 Velika Plana 709395 Kupusina
70386 Velika Plana 709409 Lozovik
70386 Velika Plana 709417 Markovac
70386 Velika Plana 709425 Miloševac
70386 Velika Plana 709433 Novo Selo
70386 Velika Plana 709441 Radovanje
70386 Velika Plana 709450 Rakinac
70386 Velika Plana 709468 Staro Selo
70386 Velika Plana 709476 Trnovče
70394 Veliko Gradište 709484 Biskuplje
70394 Veliko Gradište 709492 Veliko Gradište
70394 Veliko Gradište 709506 Garevo
70394 Veliko Gradište 709514 Desine
70394 Veliko Gradište 709522 Doljašnica
70394 Veliko Gradište 709549 Đurakovo
70394 Veliko Gradište 709557 Zatonje
70394 Veliko Gradište 709565 Kamijevo
70394 Veliko Gradište 709573 Kisiljevo
70394 Veliko Gradište 709581 Kumane
70394 Veliko Gradište 709590 Kurjače
70394 Veliko Gradište 709603 Kusiće
70394 Veliko Gradište 709611 Ljubinje
70394 Veliko Gradište 709620 Majilovac
70394 Veliko Gradište 709638 Makce
70394 Veliko Gradište 709646 Ostrovo
70394 Veliko Gradište 709654 Pečanica
70394 Veliko Gradište 709662 Požeženo
70394 Veliko Gradište 709689 Popovac
70394 Veliko Gradište 709697 Ram
70394 Veliko Gradište 709719 Sirakovo
70394 Veliko Gradište 709727 Srednjevo
70394 Veliko Gradište 709735 Topolovnik
70394 Veliko Gradište 709743 Tribrode
70394 Veliko Gradište 709751 Carevac
70394 Veliko Gradište 709760 Češljeva Bara
70408 Vladimirci 709778 Belotić
70408 Vladimirci 709786 Beljin
70408 Vladimirci 709794 Bobovik
70408 Vladimirci 709808 Vladimirci
70408 Vladimirci 709816 Vlasanica
70408 Vladimirci 709824 Vukošić
70408 Vladimirci 709832 Vučevica
70408 Vladimirci 709859 Debrc
70408 Vladimirci 709867 Dragojevac
70408 Vladimirci 709875 Zvezd
70408 Vladimirci 709883 Jazovnik
70408 Vladimirci 709891 Jalovik
70408 Vladimirci 709905 Kaona
70408 Vladimirci 709913 Kozarica
70408 Vladimirci 709921 Krnić
70408 Vladimirci 709930 Krnule
70408 Vladimirci 709948 Kujavica
70408 Vladimirci 709956 Lojanice
70408 Vladimirci 709964 Matijevac
70408 Vladimirci 709972 Mesarci
70408 Vladimirci 709999 Mehovine
70408 Vladimirci 710008 Mrovska
70408 Vladimirci 710016 Novo Selo
70408 Vladimirci 710024 Pejinović
70408 Vladimirci 710032 Provo
70408 Vladimirci 710059 Riđake
70408 Vladimirci 710067 Skupljen
70408 Vladimirci 710075 Suvo Selo
70408 Vladimirci 710083 Trbušac
70416 Vladičin Han 710091 Balinovce
70416 Vladičin Han 710105 Bačvište
70416 Vladičin Han 710113 Belanovce
70416 Vladičin Han 710121 Beliševo
70416 Vladičin Han 710130 Bogoševo
70416 Vladičin Han 710148 Brestovo
70416 Vladičin Han 710156 Vladičin Han
70416 Vladičin Han 710164 Vrbovo
70416 Vladičin Han 710172 Garinje
70416 Vladičin Han 710199 Gornje Jabukovo
70416 Vladičin Han 710202 Gramađe
70416 Vladičin Han 710229 Dekutince
70416 Vladičin Han 710237 Donje Jabukovo
70416 Vladičin Han 710245 Dupljane
70416 Vladičin Han 710253 Žitorađe
70416 Vladičin Han 710261 Zebince
70416 Vladičin Han 710270 Jagnjilo
70416 Vladičin Han 710288 Jastrebac
70416 Vladičin Han 710296 Jovac
70416 Vladičin Han 710300 Kalimance
70416 Vladičin Han 710318 Kacapun
70416 Vladičin Han 710326 Koznica
70416 Vladičin Han 710334 Kopitarce
70416 Vladičin Han 710342 Kostomlatica
70416 Vladičin Han 710369 Kržince
70416 Vladičin Han 710377 Kukavica
70416 Vladičin Han 710385 Kunovo
70416 Vladičin Han 710393 Lebet
70416 Vladičin Han 710407 Lepenica
70416 Vladičin Han 710415 Letovište
70416 Vladičin Han 710423 Ljutež
70416 Vladičin Han 710431 Mazarać
70416 Vladičin Han 710440 Manajle
70416 Vladičin Han 710458 Manjak
70416 Vladičin Han 710466 Mrtvica
70416 Vladičin Han 710474 Ostrovica
70416 Vladičin Han 710482 Polom
70416 Vladičin Han 710504 Prekodolce
70416 Vladičin Han 710512 Priboj
70416 Vladičin Han 710539 Ravna Reka
70416 Vladičin Han 710547 Rdovo
70416 Vladičin Han 710555 Repince
70416 Vladičin Han 710563 Repište
70416 Vladičin Han 710571 Ružić
70416 Vladičin Han 710580 Solačka Sena
70416 Vladičin Han 710598 Srneći Dol
70416 Vladičin Han 710601 Stubal
70416 Vladičin Han 710610 Suva Morava
70416 Vladičin Han 710628 Tegovište
70416 Vladičin Han 710636 Urvič
70416 Vladičin Han 710644 Džep
70424 Vlasotince 710652 Aleksine
70424 Vlasotince 710679 Batulovce
70424 Vlasotince 710687 Boljare
70424 Vlasotince 710695 Borin Do
70424 Vlasotince 710709 Brezovica
70424 Vlasotince 710717 Vlasotince
70424 Vlasotince 710725 Gložane
70424 Vlasotince 710733 Gornja Lomnica
70424 Vlasotince 710741 Gornja Lopušnja
70424 Vlasotince 710750 Gornji Dejan
70424 Vlasotince 710768 Gornji Orah
70424 Vlasotince 710776 Gornji Prisjan
70424 Vlasotince 710784 Gradište
70424 Vlasotince 710792 Gunjetina
70424 Vlasotince 710806 Dadince
70424 Vlasotince 710814 Dobroviš
70424 Vlasotince 710822 Donja Lomnica
70424 Vlasotince 710849 Donja Lopušnja
70424 Vlasotince 710857 Donje Gare
70424 Vlasotince 710865 Donji Dejan
70424 Vlasotince 710873 Donji Prisjan
70424 Vlasotince 710881 Zlatićevo
70424 Vlasotince 710890 Javorje
70424 Vlasotince 710903 Jakovljevo
70424 Vlasotince 710911 Jastrebac
70424 Vlasotince 710920 Kozilo
70424 Vlasotince 710938 Komarica
70424 Vlasotince 710946 Konopnica
70424 Vlasotince 710954 Kruševica
70424 Vlasotince 710962 Kukavica
70424 Vlasotince 710989 Ladovica
70424 Vlasotince 710997 Lipovica
70424 Vlasotince 711004 Orašje
70424 Vlasotince 711012 Ostrc
70424 Vlasotince 711039 Pržojne
70424 Vlasotince 711047 Prilepac
70424 Vlasotince 711055 Ravna Gora
70424 Vlasotince 711063 Ravni Del
70424 Vlasotince 711071 Samarnica
70424 Vlasotince 711080 Svođe
70424 Vlasotince 711098 Skrapež
70424 Vlasotince 711101 Sredor
70424 Vlasotince 711110 Stajkovce
70424 Vlasotince 711128 Stranjevo
70424 Vlasotince 711136 Tegošnica
70424 Vlasotince 711144 Crna Bara
70424 Vlasotince 711152 Crnatovo
70424 Vlasotince 711179 Šišave
70432 Vranje 711187 Aleksandrovac
70432 Vranje 711209 Barbarušince
70432 Vranje 711217 Barelić
70432 Vranje 711225 Beli Breg
70432 Vranje 711233 Bojin Del
70432 Vranje 711241 Bresnica
70432 Vranje 711268 Buljesovce
70432 Vranje 711276 Buštranje
70432 Vranje 711284 Viševce
70432 Vranje 711292 Vlase
70432 Vranje 711306 Vranje
70432 Vranje 711322 Vrtogoš
70432 Vranje 711349 Golemo Selo
70432 Vranje 711357 Gornja Otulja
70432 Vranje 711365 Gornje Žapsko
70432 Vranje 711373 Gornje Punuševce
70432 Vranje 711381 Gornje Trebešinje
70432 Vranje 711390 Gornji Neradovac
70432 Vranje 711403 Gradnja
70432 Vranje 711411 Gumerište
70432 Vranje 711420 Davidovac
70432 Vranje 711438 Dobrejance
70432 Vranje 711446 Donja Otulja
70432 Vranje 711454 Donje Žapsko
70432 Vranje 711462 Donje Punuševce
70432 Vranje 711489 Donje Trebešinje
70432 Vranje 711497 Donji Neradovac
70432 Vranje 711519 Dragobužde
70432 Vranje 711527 Drenovac
70432 Vranje 711535 Dubnica
70432 Vranje 711551 Dulan
70432 Vranje 711560 Dupeljevo
70432 Vranje 711578 Zlatokop
70432 Vranje 711594 Katun
70432 Vranje 711608 Klašnice
70432 Vranje 711624 Kopanjane
70432 Vranje 711667 Koćura
70432 Vranje 711683 Kruševa Glava
70432 Vranje 711705 Kupinince
70432 Vranje 711713 Lalince
70432 Vranje 711730 Lepčince
70432 Vranje 711756 Lukovo
70432 Vranje 711764 Margance
70432 Vranje 711772 Mečkovac
70432 Vranje 711799 Mijakovce
70432 Vranje 711802 Mijovce
70432 Vranje 711829 Milanovo
70432 Vranje 711837 Milivojce
70432 Vranje 711845 Moštanica
70432 Vranje 711853 Nastavce
70432 Vranje 711870 Nova Brezovica
70432 Vranje 711888 Oblička Sena
70432 Vranje 711896 Oštra Glava
70432 Vranje 711900 Pavlovac
70432 Vranje 711926 Pljačkovica
70432 Vranje 711969 Preobraženje
70432 Vranje 711977 Ranutovac
70432 Vranje 711985 Rataje
70432 Vranje 711993 Ribince
70432 Vranje 712019 Ristovac
70432 Vranje 712027 Roždace
70432 Vranje 712035 Rusce
70432 Vranje 712051 Sikirje
70432 Vranje 712078 Smiljević
70432 Vranje 712086 Soderce
70432 Vranje 712094 Srednji Del
70432 Vranje 712108 Stance
70432 Vranje 712116 Stara Brezovica
70432 Vranje 712132 Strešak
70432 Vranje 712159 Stropsko
70432 Vranje 712167 Struganica
70432 Vranje 712175 Studena
70432 Vranje 712183 Suvi Dol
70432 Vranje 712191 Surdul
70432 Vranje 712205 Tesovište
70432 Vranje 712213 Tibužde
70432 Vranje 712230 Trstena
70432 Vranje 712248 Tumba
70432 Vranje 712256 Ćukovac
70432 Vranje 712264 Ćurkovica
70432 Vranje 712272 Urmanica
70432 Vranje 712299 Uševce
70432 Vranje 712329 Crni Lug
70432 Vranje 712337 Čestelin
70459 Vrnjačka Banja 712345 Vraneši
70459 Vrnjačka Banja 712353 Vrnjačka Banja
70459 Vrnjačka Banja 712361 Vrnjci
70459 Vrnjačka Banja 712370 Vukušica
70459 Vrnjačka Banja 712388 Goč
70459 Vrnjačka Banja 712396 Gračac
70459 Vrnjačka Banja 712400 Lipova
70459 Vrnjačka Banja 712418 Novo Selo
70459 Vrnjačka Banja 712426 Otroci
70459 Vrnjačka Banja 712434 Podunavci
70459 Vrnjačka Banja 712442 Rsavci
70459 Vrnjačka Banja 712469 Ruđinci
70459 Vrnjačka Banja 712477 Stanišinci
70459 Vrnjačka Banja 712485 Štulac
70467 Gadžin Han 712493 Veliki Vrtop
70467 Gadžin Han 712507 Veliki Krčimir
70467 Gadžin Han 712515 Vilandrica
70467 Gadžin Han 712523 Gare
70467 Gadžin Han 712531 Gadžin Han
70467 Gadžin Han 712540 Gornje Vlase
70467 Gadžin Han 712558 Gornje Dragovlje
70467 Gadžin Han 712566 Gornji Barbeš
70467 Gadžin Han 712574 Gornji Dušnik
70467 Gadžin Han 712582 Grkinja
70467 Gadžin Han 712604 Donje Dragovlje
70467 Gadžin Han 712612 Donji Barbeš
70467 Gadžin Han 712639 Donji Dušnik
70467 Gadžin Han 712647 Duga Poljana
70467 Gadžin Han 712655 Dukat
70467 Gadžin Han 712663 Jagličje
70467 Gadžin Han 712671 Kaletinac
70467 Gadžin Han 712680 Koprivnica
70467 Gadžin Han 712698 Krastavče
70467 Gadžin Han 712701 Ličje
70467 Gadžin Han 712710 Mali Vrtop
70467 Gadžin Han 712728 Mali Krčimir
70467 Gadžin Han 712736 Marina Kutina
70467 Gadžin Han 712744 Miljkovac
70467 Gadžin Han 712752 Novo Selo
70467 Gadžin Han 712779 Ovsinjinac
70467 Gadžin Han 712787 Ravna Dubrava
70467 Gadžin Han 712795 Semče
70467 Gadžin Han 712809 Sopotnica
70467 Gadžin Han 712817 Taskovići
70467 Gadžin Han 712825 Toponica
70467 Gadžin Han 712833 Ćelije
70467 Gadžin Han 712841 Čagrovac
70467 Gadžin Han 712850 Šebet
70475 Golubac 712868 Barič
70475 Golubac 712876 Bikinje
70475 Golubac 712884 Braničevo
70475 Golubac 712892 Brnjica
70475 Golubac 712906 Vinci
70475 Golubac 712914 Vojilovo
70475 Golubac 712922 Golubac
70475 Golubac 712949 Dvorište
70475 Golubac 712957 Dobra
70475 Golubac 712965 Donja Kruševica
70475 Golubac 712973 Dušmanić
70475 Golubac 712981 Žitkovica
70475 Golubac 712990 Klenje
70475 Golubac 713007 Krivača
70475 Golubac 713015 Kudreš
70475 Golubac 713023 Maleševo
70475 Golubac 713031 Miljević
70475 Golubac 713040 Mrčkovac
70475 Golubac 713058 Ponikve
70475 Golubac 713066 Radoševac
70475 Golubac 713074 Sladinac
70475 Golubac 713082 Snegotin
70475 Golubac 713104 Usije
70475 Golubac 713112 Šuvajić
70483 Gornji Milanovac 713139 Belo Polje
70483 Gornji Milanovac 713147 Beršići
70483 Gornji Milanovac 713155 Bogdanica
70483 Gornji Milanovac 713163 Boljkovci
70483 Gornji Milanovac 713171 Brajići
70483 Gornji Milanovac 713180 Brđani
70483 Gornji Milanovac 713198 Brezna
70483 Gornji Milanovac 713201 Brezovica
70483 Gornji Milanovac 713210 Brusnica
70483 Gornji Milanovac 713228 Varnice
70483 Gornji Milanovac 713236 Velereč
70483 Gornji Milanovac 713244 Vraćevšnica
70483 Gornji Milanovac 713252 Vrnčani
70483 Gornji Milanovac 713279 Gojna Gora
70483 Gornji Milanovac 713287 Gornja Vrbava
70483 Gornji Milanovac 713295 Gornja Crnuća
70483 Gornji Milanovac 713309 Gornji Banjani
70483 Gornji Milanovac 713317 Gornji Branetići
70483 Gornji Milanovac 713325 Gornji Milanovac
70483 Gornji Milanovac 713333 Grabovica
70483 Gornji Milanovac 713341 Davidovica
70483 Gornji Milanovac 713350 Donja Vrbava
70483 Gornji Milanovac 713368 Donja Crnuća
70483 Gornji Milanovac 713376 Donji Branetići
70483 Gornji Milanovac 713384 Dragolj
70483 Gornji Milanovac 713392 Drenova
70483 Gornji Milanovac 713406 Družetići
70483 Gornji Milanovac 713414 Zagrađe
70483 Gornji Milanovac 713422 Jablanica
70483 Gornji Milanovac 713449 Kalimanići
70483 Gornji Milanovac 713457 Kamenica
70483 Gornji Milanovac 713465 Klatičevo
70483 Gornji Milanovac 713473 Koštunići
70483 Gornji Milanovac 713481 Kriva Reka
70483 Gornji Milanovac 713490 Leušići
70483 Gornji Milanovac 713503 Lipovac
70483 Gornji Milanovac 713511 Lozanj
70483 Gornji Milanovac 713520 Ločevci
70483 Gornji Milanovac 713538 Lunjevica
70483 Gornji Milanovac 713546 Ljevaja
70483 Gornji Milanovac 713554 Ljutovnica
70483 Gornji Milanovac 713562 Majdan
70483 Gornji Milanovac 713589 Mutanj
70483 Gornji Milanovac 713597 Nakučani
70483 Gornji Milanovac 713619 Nevade
70483 Gornji Milanovac 713627 Ozrem
70483 Gornji Milanovac 713635 Polom
70483 Gornji Milanovac 713643 Pranjani
70483 Gornji Milanovac 713651 Prnjavor
70483 Gornji Milanovac 713660 Reljinci
70483 Gornji Milanovac 713678 Rudnik
70483 Gornji Milanovac 713686 Ručići
70483 Gornji Milanovac 713694 Svračkovci
70483 Gornji Milanovac 713708 Semedraž
70483 Gornji Milanovac 713716 Sinoševići
70483 Gornji Milanovac 713724 Srezojevci
70483 Gornji Milanovac 713732 Takovo
70483 Gornji Milanovac 713759 Teočin
70483 Gornji Milanovac 713767 Trudelj
70483 Gornji Milanovac 713775 Ugrinovci
70483 Gornji Milanovac 713783 Cerova
70483 Gornji Milanovac 713791 Šarani
70483 Gornji Milanovac 713805 Šilopaj
70491 Despotovac 713813 Balajnac
70491 Despotovac 713821 Bare
70491 Despotovac 713830 Beljajka
70491 Despotovac 713848 Bogava
70491 Despotovac 713856 Brestovo
70491 Despotovac 713864 Bukovac
70491 Despotovac 713872 Veliki Popović
70491 Despotovac 713899 Vitance
70491 Despotovac 713945 Vojnik
70491 Despotovac 713902 Grabovica
70491 Despotovac 713929 Dvorište
70491 Despotovac 713937 Despotovac
70491 Despotovac 713953 Židilje
70491 Despotovac 713961 Zlatovo
70491 Despotovac 713970 Jasenovo
70491 Despotovac 713988 Jezero
70491 Despotovac 713996 Jelovac
70491 Despotovac 714003 Lipovica
70491 Despotovac 714011 Lomnica
70491 Despotovac 714020 Makvište
70491 Despotovac 714038 Medveđa
70491 Despotovac 714046 Miliva
70491 Despotovac 714054 Panjevac
70491 Despotovac 714062 Plažane
70491 Despotovac 714089 Popovnjak
70491 Despotovac 714097 Ravna Reka
70491 Despotovac 714119 Resavica
70491 Despotovac 714127 Resavica (selo)
70491 Despotovac 714135 Senjski Rudnik
70491 Despotovac 714143 Sladaja
70491 Despotovac 714151 Stenjevac
70491 Despotovac 714160 Strmosten
70491 Despotovac 714178 Trućevac
70505 Dimitrovgrad 714194 Banski Dol
70505 Dimitrovgrad 714208 Barje
70505 Dimitrovgrad 714216 Bačevo
70505 Dimitrovgrad 746657 Beleš
70505 Dimitrovgrad 714224 Bilo
70505 Dimitrovgrad 714186 Boljev Dol
70505 Dimitrovgrad 714232 Braćevci
70505 Dimitrovgrad 714259 Brebevnica
70505 Dimitrovgrad 714267 Verzar
70505 Dimitrovgrad 714275 Visočki Odorovci
70505 Dimitrovgrad 714283 Vlkovija
70505 Dimitrovgrad 714291 Vrapča
70505 Dimitrovgrad 714305 Gojin Dol
70505 Dimitrovgrad 714313 Gornja Nevlja
70505 Dimitrovgrad 714321 Gornji Krivodol
70505 Dimitrovgrad 714330 Gradinje
70505 Dimitrovgrad 714348 Grapa
70505 Dimitrovgrad 714356 Gulenovci
70505 Dimitrovgrad 714364 Dimitrovgrad
70505 Dimitrovgrad 714372 Donja Nevlja
70505 Dimitrovgrad 714399 Donji Krivodol
70505 Dimitrovgrad 714402 Dragovita
70505 Dimitrovgrad 714429 Željuša
70505 Dimitrovgrad 714437 Izatovci
70505 Dimitrovgrad 714445 Iskrovci
70505 Dimitrovgrad 714453 Kamenica
70505 Dimitrovgrad 714461 Kusa Vrana
70505 Dimitrovgrad 714470 Lukavica
70505 Dimitrovgrad 714488 Mazgoš
70505 Dimitrovgrad 714496 Mojinci
70505 Dimitrovgrad 714500 Paskašija
70505 Dimitrovgrad 714518 Petačinci
70505 Dimitrovgrad 714526 Peterlaš
70505 Dimitrovgrad 714534 Planinica
70505 Dimitrovgrad 714542 Poganovo
70505 Dimitrovgrad 714569 Prača
70505 Dimitrovgrad 714577 Protopopinci
70505 Dimitrovgrad 714585 Radejna
70505 Dimitrovgrad 714593 Senokos
70505 Dimitrovgrad 714607 Skrvenica
70505 Dimitrovgrad 714615 Slivnica
70505 Dimitrovgrad 714623 Smilovci
70505 Dimitrovgrad 714631 Trnski Odorovci
70513 Doljevac 714640 Belotinac
70513 Doljevac 714658 Doljevac
70513 Doljevac 714666 Klisura
70513 Doljevac 714674 Knežica
70513 Doljevac 714682 Kočane
70513 Doljevac 714704 Malošište
70513 Doljevac 714712 Mekiš
70513 Doljevac 714739 Orljane
70513 Doljevac 714747 Perutina
70513 Doljevac 714755 Pukovac
70513 Doljevac 714763 Rusna
70513 Doljevac 714771 Ćurlina
70513 Doljevac 714780 Čapljinac
70513 Doljevac 714798 Čečina
70513 Doljevac 714801 Šainovac
70513 Doljevac 714810 Šarlinac
70521 Žabari 714828 Aleksandrovac
70521 Žabari 714836 Brzohode
70521 Žabari 714844 Viteževo
70521 Žabari 714852 Vlaški Do
70521 Žabari 714879 Žabari
70521 Žabari 714887 Kočetin
70521 Žabari 714895 Mirijevo
70521 Žabari 714909 Oreovica
70521 Žabari 714917 Polatna
70521 Žabari 714925 Porodin
70521 Žabari 714933 Svinjarevo
70521 Žabari 714941 Sibnica
70521 Žabari 714950 Simićevo
70521 Žabari 714968 Tićevac
70521 Žabari 714976 Četereže
70530 Žagubica 714984 Bliznak
70530 Žagubica 714992 Breznica
70530 Žagubica 715000 Vukovac
70530 Žagubica 715018 Žagubica
70530 Žagubica 715026 Izvarica
70530 Žagubica 715034 Jošanica
70530 Žagubica 715042 Krepoljin
70530 Žagubica 715069 Krupaja
70530 Žagubica 715077 Laznica
70530 Žagubica 715085 Lipe
70530 Žagubica 715093 Medveđica
70530 Žagubica 715107 Milanovac
70530 Žagubica 715115 Milatovac
70530 Žagubica 715123 Osanica
70530 Žagubica 715131 Ribare
70530 Žagubica 715140 Selište
70530 Žagubica 715158 Sige
70530 Žagubica 715166 Suvi Do
70548 Žitorađa 715174 Asanovac
70548 Žitorađa 715182 Badnjevac
70548 Žitorađa 715204 Vlahovo
70548 Žitorađa 715212 Voljčince
70548 Žitorađa 715239 Glašince
70548 Žitorađa 715247 Gornje Crnatovo
70548 Žitorađa 715255 Gornji Drenovac
70548 Žitorađa 715263 Grudaš
70548 Žitorađa 715271 Debeli Lug
70548 Žitorađa 715280 Donje Crnatovo
70548 Žitorađa 715298 Donji Drenovac
70548 Žitorađa 715301 Držanovac
70548 Žitorađa 715310 Dubovo
70548 Žitorađa 715328 Đakus
70548 Žitorađa 715336 Žitorađa
70548 Žitorađa 715344 Zladovac
70548 Žitorađa 715450 Izvor
70548 Žitorađa 715352 Jasenica
70548 Žitorađa 715379 Kare
70548 Žitorađa 715387 Konjarnik
70548 Žitorađa 715395 Lukomir
70548 Žitorađa 715409 Novo Momčilovo
70548 Žitorađa 715417 Pejkovac
70548 Žitorađa 715425 Podina
70548 Žitorađa 715433 Rečica
70548 Žitorađa 715441 Samarinovac
70548 Žitorađa 715468 Stara Božurna
70548 Žitorađa 715476 Staro Momčilovo
70548 Žitorađa 715484 Studenac
70548 Žitorađa 715492 Toponica
70556 Zaječar 715506 Borovac
70556 Zaječar 715514 Brusnik
70556 Zaječar 715522 Velika Jasikova
70556 Zaječar 715549 Veliki Izvor
70556 Zaječar 715557 Veliki Jasenovac
70556 Zaječar 715565 Vražogrnac
70556 Zaječar 715573 Vratarnica
70556 Zaječar 715581 Vrbica
70556 Zaječar 715590 Gamzigrad
70556 Zaječar 715603 Glogovica
70556 Zaječar 715611 Gornja Bela Reka
70556 Zaječar 715620 Gradskovo
70556 Zaječar 715638 Grlište
70556 Zaječar 715646 Grljan
70556 Zaječar 715654 Dubočane
70556 Zaječar 715662 Zagrađe
70556 Zaječar 715689 Zaječar
70556 Zaječar 715697 Zvezdan
70556 Zaječar 715719 Jelašnica
70556 Zaječar 715727 Klenovac
70556 Zaječar 715735 Koprivnica
70556 Zaječar 715743 Lasovo
70556 Zaječar 715751 Lenovac
70556 Zaječar 715760 Leskovac
70556 Zaječar 715778 Lubnica
70556 Zaječar 715786 Mala Jasikova
70556 Zaječar 715794 Mali Izvor
70556 Zaječar 715808 Mali Jasenovac
70556 Zaječar 715816 Marinovac
70556 Zaječar 715824 Metriš
70556 Zaječar 715832 Nikoličevo
70556 Zaječar 715859 Planinica
70556 Zaječar 715867 Prlita
70556 Zaječar 715875 Rgotina
70556 Zaječar 715883 Salaš
70556 Zaječar 715891 Selačka
70556 Zaječar 715905 Tabakovac
70556 Zaječar 715913 Trnavac
70556 Zaječar 715921 Halovo
70556 Zaječar 715930 Čokonjar
70556 Zaječar 715948 Šipikovo
70556 Zaječar 715956 Šljivar
70564 Ivanjica 715964 Bedina Varoš
70564 Ivanjica 715972 Bratljevo
70564 Ivanjica 715999 Brezova
70564 Ivanjica 716006 Brusnik
70564 Ivanjica 716014 Budoželja
70564 Ivanjica 746720 Bukovica
70564 Ivanjica 716022 Vasiljevići
70564 Ivanjica 716049 Vionica
70564 Ivanjica 716057 Vrmbaje
70564 Ivanjica 716065 Vučak
70564 Ivanjica 716073 Gleđica
70564 Ivanjica 716081 Gradac
70564 Ivanjica 716090 Dajići
70564 Ivanjica 716103 Devići
70564 Ivanjica 716111 Deretin
70564 Ivanjica 716120 Dobri Do
70564 Ivanjica 716138 Dubrava
70564 Ivanjica 716146 Erčege
70564 Ivanjica 716154 Ivanjica
70564 Ivanjica 716162 Javorska Ravna Gora
70564 Ivanjica 716189 Katići
70564 Ivanjica 716197 Klekova
70564 Ivanjica 716219 Kovilje
70564 Ivanjica 716227 Komadine
70564 Ivanjica 716235 Koritnik
70564 Ivanjica 716243 Kosovica
70564 Ivanjica 716251 Kumanica
70564 Ivanjica 716260 Kušići
70564 Ivanjica 716278 Lisa
70564 Ivanjica 716286 Luke
70564 Ivanjica 716294 Mana
70564 Ivanjica 716308 Maskova
70564 Ivanjica 716316 Medovine
70564 Ivanjica 716324 Međurečje
70564 Ivanjica 716332 Močioci
70564 Ivanjica 716359 Opaljenik
70564 Ivanjica 716367 Osonica
70564 Ivanjica 716375 Preseka
70564 Ivanjica 716383 Prilike
70564 Ivanjica 716391 Ravna Gora
70564 Ivanjica 716405 Radaljevo
70564 Ivanjica 716413 Rovine
70564 Ivanjica 716421 Rokci
70564 Ivanjica 716430 Sveštica
70564 Ivanjica 716448 Sivčina
70564 Ivanjica 716456 Smiljevac
70564 Ivanjica 716464 Čečina
70564 Ivanjica 716472 Šarenik
70564 Ivanjica 716499 Šume
70572 Kladovo 716502 Brza Palanka
70572 Kladovo 716529 Vajuga
70572 Kladovo 716537 Velesnica
70572 Kladovo 716545 Velika Vrbica
70572 Kladovo 716553 Velika Kamenica
70572 Kladovo 716561 Grabovica
70572 Kladovo 716570 Davidovac
70572 Kladovo 716588 Kladovo
70572 Kladovo 716596 Kladušnica
70572 Kladovo 716600 Korbovo
70572 Kladovo 716618 Kostol
70572 Kladovo 716626 Kupuzište
70572 Kladovo 716634 Ljubičevac
70572 Kladovo 716642 Mala Vrbica
70572 Kladovo 716669 Manastirica
70572 Kladovo 716677 Milutinovac
70572 Kladovo 716685 Novi Sip
70572 Kladovo 716693 Petrovo Selo
70572 Kladovo 716707 Podvrška
70572 Kladovo 716715 Reka
70572 Kladovo 716723 Rečica
70572 Kladovo 716731 Rtkovo
70572 Kladovo 716740 Tekija
70599 Knić 716758 Bajčetina
70599 Knić 716766 Balosave
70599 Knić 716774 Bare
70599 Knić 716782 Bečevica
70599 Knić 716804 Borač
70599 Knić 716812 Brestovac
70599 Knić 716839 Brnjica
70599 Knić 716847 Bumbarevo Brdo
70599 Knić 716855 Vrbeta
70599 Knić 716863 Vučkovica
70599 Knić 716871 Grabovac
70599 Knić 716880 Grivac
70599 Knić 716898 Gruža
70599 Knić 716901 Guberevac
70599 Knić 716910 Guncati
70599 Knić 716928 Dragušica
70599 Knić 716936 Dubrava
70599 Knić 716944 Žunje
70599 Knić 716952 Zabojnica
70599 Knić 716979 Kikojevac
70599 Knić 716987 Kneževac
70599 Knić 716995 Knić
70599 Knić 717002 Konjuša
70599 Knić 717029 Kusovac
70599 Knić 717037 Leskovac
70599 Knić 717045 Lipnica
70599 Knić 717053 Ljubić
70599 Knić 717061 Ljuljaci
70599 Knić 717070 Oplanić
70599 Knić 717088 Pajsijević
70599 Knić 717096 Pretoke
70599 Knić 717100 Radmilović
70599 Knić 717118 Rašković
70599 Knić 717126 Sumorovac
70599 Knić 717134 Toponica
70599 Knić 717142 Čestin
70602 Knjaževac 717169 Aldina Reka
70602 Knjaževac 717177 Aldinac
70602 Knjaževac 717185 Balanovac
70602 Knjaževac 717193 Balinac
70602 Knjaževac 717207 Balta Berilovac
70602 Knjaževac 717215 Banjski Orešac
70602 Knjaževac 717223 Beli Potok
70602 Knjaževac 717231 Berčinovac
70602 Knjaževac 717240 Božinovac
70602 Knjaževac 717258 Bulinovac
70602 Knjaževac 717266 Bučje
70602 Knjaževac 717274 Valevac
70602 Knjaževac 717282 Vasilj
70602 Knjaževac 717304 Vidovac
70602 Knjaževac 717312 Vina
70602 Knjaževac 717339 Vitkovac
70602 Knjaževac 717347 Vlaško Polje
70602 Knjaževac 717355 Vrtovac
70602 Knjaževac 717363 Gabrovnica
70602 Knjaževac 717371 Glogovac
70602 Knjaževac 717380 Gornja Kamenica
70602 Knjaževac 717398 Gornja Sokolovica
70602 Knjaževac 717401 Gornje Zuniče
70602 Knjaževac 717410 Gradište
70602 Knjaževac 717428 Grezna
70602 Knjaževac 717436 Debelica
70602 Knjaževac 717444 Dejanovac
70602 Knjaževac 717452 Donja Kamenica
70602 Knjaževac 717479 Donja Sokolovica
70602 Knjaževac 717487 Donje Zuniče
70602 Knjaževac 717495 Drvnik
70602 Knjaževac 717509 Drenovac
70602 Knjaževac 717517 Drečinovac
70602 Knjaževac 717525 Žlne
70602 Knjaževac 717533 Žukovac
70602 Knjaževac 717541 Zorunovac
70602 Knjaževac 717550 Zubetinac
70602 Knjaževac 717568 Inovo
70602 Knjaževac 717576 Jakovac
70602 Knjaževac 717584 Jalovik Izvor
70602 Knjaževac 717592 Janja
70602 Knjaževac 717606 Jelašnica
70602 Knjaževac 717614 Kaličina
70602 Knjaževac 717622 Kalna
70602 Knjaževac 717649 Kandalica
70602 Knjaževac 717657 Knjaževac
70602 Knjaževac 717665 Koželj
70602 Knjaževac 717673 Krenta
70602 Knjaževac 717681 Lepena
70602 Knjaževac 717690 Lokva
70602 Knjaževac 717703 Manjinac
70602 Knjaževac 717711 Miljkovac
70602 Knjaževac 717720 Minićevo
70602 Knjaževac 717738 Mučibaba
70602 Knjaževac 717746 Novo Korito
70602 Knjaževac 717754 Orešac
70602 Knjaževac 717762 Ošljane
70602 Knjaževac 717789 Papratna
70602 Knjaževac 717797 Petruša
70602 Knjaževac 717819 Podvis
70602 Knjaževac 717827 Ponor
70602 Knjaževac 717835 Potrkanje
70602 Knjaževac 717843 Pričevac
70602 Knjaževac 717851 Ravna
70602 Knjaževac 717860 Ravno Bučje
70602 Knjaževac 717878 Radičevac
70602 Knjaževac 717886 Rgošte
70602 Knjaževac 717894 Repušnica
70602 Knjaževac 717908 Svrljiška Topla
70602 Knjaževac 717916 Skrobnica
70602 Knjaževac 717924 Slatina
70602 Knjaževac 717932 Stanjinac
70602 Knjaževac 717959 Staro Korito
70602 Knjaževac 717967 Stogazovac
70602 Knjaževac 717975 Tatrasnica
70602 Knjaževac 717983 Trgovište
70602 Knjaževac 717991 Trnovac
70602 Knjaževac 718025 Ćuštica
70602 Knjaževac 718009 Crvenje
70602 Knjaževac 718017 Crni Vrh
70602 Knjaževac 718033 Šarbanovac
70602 Knjaževac 718041 Šesti Gabar
70602 Knjaževac 718050 Štipina
70602 Knjaževac 718068 Štitarac
70602 Knjaževac 718076 Štrbac
70602 Knjaževac 718084 Šuman Topla
70629 Kosjerić 718092 Bjeloperica
70629 Kosjerić 718106 Brajkovići
70629 Kosjerić 718114 Varda
70629 Kosjerić 718122 Galovići
70629 Kosjerić 718149 Godečevo
70629 Kosjerić 718157 Godljevo
70629 Kosjerić 718165 Gornja Pološnica
70629 Kosjerić 718173 Donja Pološnica
70629 Kosjerić 718181 Drenovci
70629 Kosjerić 718190 Dubnica
70629 Kosjerić 718203 Kosjerić (varoš)
70629 Kosjerić 718211 Kosjerić (selo)
70629 Kosjerić 718220 Makovište
70629 Kosjerić 718238 Mionica
70629 Kosjerić 718246 Mrčići
70629 Kosjerić 718254 Mušići
70629 Kosjerić 718262 Paramun
70629 Kosjerić 718289 Radanovci
70629 Kosjerić 718297 Rosići
70629 Kosjerić 718319 Ruda Bukva
70629 Kosjerić 718327 Seča Reka
70629 Kosjerić 718335 Skakavci
70629 Kosjerić 718343 Stojići
70629 Kosjerić 718351 Subjel
70629 Kosjerić 718360 Tubići
70629 Kosjerić 718378 Cikote
70629 Kosjerić 718386 Ševrljuge
70637 Koceljeva 718394 Batalage
70637 Koceljeva 718408 Brdarica
70637 Koceljeva 718416 Bresnica
70637 Koceljeva 718424 Galović
70637 Koceljeva 718432 Goločelo
70637 Koceljeva 718459 Gradojević
70637 Koceljeva 718467 Donje Crniljevo
70637 Koceljeva 718475 Draginje
70637 Koceljeva 718483 Družetić
70637 Koceljeva 718491 Zukve
70637 Koceljeva 718505 Kamenica
70637 Koceljeva 718513 Koceljeva
70637 Koceljeva 718521 Ljutice
70637 Koceljeva 718530 Mali Bošnjak
70637 Koceljeva 718548 Svileuva
70637 Koceljeva 718556 Subotica
70637 Koceljeva 718564 Ćukovine
70645 Kragujevac 718572 Adžine Livade
70645 Kragujevac 718599 Baljkovac
70645 Kragujevac 718629 Botunje
70645 Kragujevac 718637 Bukorovac
70645 Kragujevac 718645 Velika Sugubina
70645 Kragujevac 718653 Velike Pčelice
70645 Kragujevac 718661 Veliki Šenj
70645 Kragujevac 718670 Vinjište
70645 Kragujevac 718688 Vlakča
70645 Kragujevac 718696 Goločelo
70645 Kragujevac 718700 Gornja Sabanta
70645 Kragujevac 718718 Gornje Grbice
70645 Kragujevac 718726 Gornje Jarušice
70645 Kragujevac 718734 Gornje Komarice
70645 Kragujevac 718742 Grošnica
70645 Kragujevac 718769 Desimirovac
70645 Kragujevac 718777 Divostin
70645 Kragujevac 718785 Dobrača
70645 Kragujevac 718793 Donja Sabanta
70645 Kragujevac 718807 Donje Grbice
70645 Kragujevac 718815 Donje Komarice
70645 Kragujevac 718823 Dragobraća
70645 Kragujevac 718831 Drača
70645 Kragujevac 718840 Drenovac
70645 Kragujevac 718858 Dulene
70645 Kragujevac 718866 Đuriselo
70645 Kragujevac 718874 Erdeč
70645 Kragujevac 718912 Jabučje
70645 Kragujevac 718939 Jovanovac
70645 Kragujevac 718947 Kamenica
70645 Kragujevac 718963 Korman
70645 Kragujevac 718971 Kotraža
70645 Kragujevac 718980 Kragujevac
70645 Kragujevac 718998 Kutlovo
70645 Kragujevac 719005 Lužnice
70645 Kragujevac 719013 Ljubičevac
70645 Kragujevac 719021 Mala Vrbica
70645 Kragujevac 719048 Mali Šenj
70645 Kragujevac 719056 Maršić
70645 Kragujevac 719064 Masloševo
70645 Kragujevac 719072 Mironić
70645 Kragujevac 719099 Novi Milanovac
70645 Kragujevac 719102 Opornica
70645 Kragujevac 719129 Pajazitovo
70645 Kragujevac 719145 Poskurice
70645 Kragujevac 719153 Prekopeča
70645 Kragujevac 719161 Ramaća
70645 Kragujevac 719170 Resnik
70645 Kragujevac 719188 Rogojevac
70645 Kragujevac 719200 Stragari
70645 Kragujevac 719226 Trešnjevak
70645 Kragujevac 719234 Trmbas
70645 Kragujevac 719242 Ugljarevac
70645 Kragujevac 719269 Cvetojevac
70645 Kragujevac 719277 Cerovac
70645 Kragujevac 719285 Čumić
70645 Kragujevac 719293 Šljivovac
70653 Kraljevo 719307 Adrani
70653 Kraljevo 719315 Bapsko Polje
70653 Kraljevo 719323 Bare
70653 Kraljevo 719331 Bzovik
70653 Kraljevo 719340 Bogutovac
70653 Kraljevo 719358 Bojanići
70653 Kraljevo 719366 Borovo
70653 Kraljevo 719374 Brezna
70653 Kraljevo 719382 Brezova
70653 Kraljevo 719404 Bresnik
70653 Kraljevo 719412 Bukovica
70653 Kraljevo 719439 Vitanovac
70653 Kraljevo 719447 Vitkovac
70653 Kraljevo 719455 Vrba
70653 Kraljevo 719463 Vrdila
70653 Kraljevo 719471 Vrh
70653 Kraljevo 719480 Gledić
70653 Kraljevo 719498 Godačica
70653 Kraljevo 719501 Gokčanica
70653 Kraljevo 719528 Grdica
70653 Kraljevo 719536 Dedevci
70653 Kraljevo 719544 Dolac
70653 Kraljevo 719552 Dragosinjci
70653 Kraljevo 719579 Dražiniće
70653 Kraljevo 719587 Drakčići
70653 Kraljevo 719595 Drlupa
70653 Kraljevo 719609 Đakovo
70653 Kraljevo 746649 Žiča
70653 Kraljevo 719617 Zaklopača
70653 Kraljevo 719625 Zakuta
70653 Kraljevo 719633 Zamčanje
70653 Kraljevo 719641 Zasad
70653 Kraljevo 719650 Jarčujak
70653 Kraljevo 719668 Kamenica
70653 Kraljevo 719676 Kamenjani
70653 Kraljevo 719684 Kovanluk
70653 Kraljevo 719692 Kovači
70653 Kraljevo 719706 Konarevo
70653 Kraljevo 719714 Kraljevo
70653 Kraljevo 719749 Lađevci
70653 Kraljevo 719757 Lazac
70653 Kraljevo 719765 Leševo
70653 Kraljevo 719773 Lozno
70653 Kraljevo 719781 Lopatnica
70653 Kraljevo 719790 Maglič
70653 Kraljevo 719803 Mataruge
70653 Kraljevo 719811 Mataruška Banja
70653 Kraljevo 719820 Međurečje
70653 Kraljevo 719838 Meljanica
70653 Kraljevo 719846 Metikoš
70653 Kraljevo 719854 Milavčići
70653 Kraljevo 719862 Milakovac
70653 Kraljevo 719889 Miliće
70653 Kraljevo 719897 Miločaj
70653 Kraljevo 719919 Mlanča
70653 Kraljevo 719927 Mrsać
70653 Kraljevo 719935 Musina Reka
70653 Kraljevo 719943 Obrva
70653 Kraljevo 719951 Oplanići
70653 Kraljevo 719960 Orlja Glava
70653 Kraljevo 719978 Pekčanica
70653 Kraljevo 719986 Petropolje
70653 Kraljevo 719994 Pečenog
70653 Kraljevo 720003 Plana
70653 Kraljevo 720011 Polumir
70653 Kraljevo 720020 Popovići
70653 Kraljevo 720038 Predole
70653 Kraljevo 720046 Progorelica
70653 Kraljevo 720054 Ravanica
70653 Kraljevo 720062 Ratina
70653 Kraljevo 720089 Reka
70653 Kraljevo 720097 Ribnica
70653 Kraljevo 720119 Roćevići
70653 Kraljevo 720127 Rudno
70653 Kraljevo 720135 Rudnjak
70653 Kraljevo 720143 Savovo
70653 Kraljevo 720151 Samaila
70653 Kraljevo 720160 Sibnica
70653 Kraljevo 720178 Sirča
70653 Kraljevo 720186 Stanča
70653 Kraljevo 720194 Stubal
70653 Kraljevo 720208 Tavnik
70653 Kraljevo 720216 Tadenje
70653 Kraljevo 720224 Tepeče
70653 Kraljevo 720232 Tolišnica
70653 Kraljevo 720259 Trgovište
70653 Kraljevo 720267 Ušće
70653 Kraljevo 720275 Cvetke
70653 Kraljevo 720283 Cerje
70653 Kraljevo 720291 Čibukovac
70653 Kraljevo 720305 Čukojevac
70653 Kraljevo 720313 Šumarice
70661 Krupanj 720321 Banjevac
70661 Krupanj 720330 Bela Crkva
70661 Krupanj 720348 Bogoštica
70661 Krupanj 720356 Brezovice
70661 Krupanj 720364 Brštica
70661 Krupanj 720372 Vrbić
70661 Krupanj 720399 Dvorska
70661 Krupanj 720402 Zavlaka
70661 Krupanj 720429 Kostajnik
70661 Krupanj 720437 Krasava
70661 Krupanj 720445 Kržava
70661 Krupanj 720453 Krupanj
70661 Krupanj 720461 Likodra
70661 Krupanj 720470 Lipenović
70661 Krupanj 720488 Mojković
70661 Krupanj 720496 Planina
70661 Krupanj 720500 Ravnaja
70661 Krupanj 720518 Stave
70661 Krupanj 720526 Tolisavac
70661 Krupanj 720534 Tomanj
70661 Krupanj 720542 Cvetulja
70661 Krupanj 720569 Cerova
70661 Krupanj 720577 Šljivova
70670 Kruševac 720585 Begovo Brdo
70670 Kruševac 720593 Bela Voda
70670 Kruševac 720607 Belasica
70670 Kruševac 720615 Bivolje
70670 Kruševac 720623 Bovan
70670 Kruševac 720631 Bojince
70670 Kruševac 720640 Boljevac
70670 Kruševac 720658 Brajkovac
70670 Kruševac 720666 Bukovica
70670 Kruševac 720674 Buci
70670 Kruševac 720682 Velika Kruševica
70670 Kruševac 720704 Velika Lomnica
70670 Kruševac 720712 Veliki Kupci
70670 Kruševac 720739 Veliki Šiljegovac
70670 Kruševac 720747 Veliko Golovode
70670 Kruševac 720755 Veliko Krušince
70670 Kruševac 720763 Vitanovac
70670 Kruševac 720771 Vratare
70670 Kruševac 720780 Vučak
70670 Kruševac 720798 Gavez
70670 Kruševac 720801 Gaglovo
70670 Kruševac 720810 Gari
70670 Kruševac 720828 Globare
70670 Kruševac 720836 Globoder
70670 Kruševac 720844 Gornji Stepoš
70670 Kruševac 720852 Grevci
70670 Kruševac 720879 Grkljane
70670 Kruševac 720887 Dvorane
70670 Kruševac 720895 Dedina
70670 Kruševac 720909 Dobromir
70670 Kruševac 720917 Doljane
70670 Kruševac 720925 Donji Stepoš
70670 Kruševac 720933 Đunis
70670 Kruševac 720941 Žabare
70670 Kruševac 720950 Zdravinje
70670 Kruševac 720968 Zebica
70670 Kruševac 720976 Zubovac
70670 Kruševac 720984 Jablanica
70670 Kruševac 720992 Jasika
70670 Kruševac 721000 Jošje
70670 Kruševac 721018 Kamenare
70670 Kruševac 721026 Kaonik
70670 Kruševac 721034 Kapidžija
70670 Kruševac 721042 Kobilje
70670 Kruševac 721069 Komorane
70670 Kruševac 721077 Konjuh
70670 Kruševac 721085 Koševi
70670 Kruševac 721093 Krvavica
70670 Kruševac 721107 Kruševac
70670 Kruševac 721115 Kukljin
70670 Kruševac 721123 Lazarevac
70670 Kruševac 721131 Lazarica
70670 Kruševac 721140 Lipovac
70670 Kruševac 721158 Lovci
70670 Kruševac 721166 Lukavac
70670 Kruševac 721174 Ljubava
70670 Kruševac 721182 Majdevo
70670 Kruševac 721204 Makrešane
70670 Kruševac 721212 Mala Vrbnica
70670 Kruševac 721239 Mala Reka
70670 Kruševac 721247 Mali Kupci
70670 Kruševac 721255 Mali Šiljegovac
70670 Kruševac 721263 Malo Golovode
70670 Kruševac 721271 Malo Krušince
70670 Kruševac 721280 Mačkovac
70670 Kruševac 721298 Meševo
70670 Kruševac 721301 Modrica
70670 Kruševac 721310 Mudrakovac
70670 Kruševac 721328 Naupare
70670 Kruševac 721336 Padež
70670 Kruševac 721344 Pakašnica
70670 Kruševac 721352 Parunovac
70670 Kruševac 721379 Pasjak
70670 Kruševac 721387 Pepeljevac
70670 Kruševac 721395 Petina
70670 Kruševac 721409 Pozlata
70670 Kruševac 721417 Poljaci
70670 Kruševac 721425 Ribare
70670 Kruševac 721433 Ribarska Banja
70670 Kruševac 721441 Rlica
70670 Kruševac 721450 Rosica
70670 Kruševac 721468 Sebečevac
70670 Kruševac 721476 Sezemče
70670 Kruševac 721484 Slatina
70670 Kruševac 721492 Srndalje
70670 Kruševac 721506 Srnje
70670 Kruševac 721514 Stanci
70670 Kruševac 721522 Suvaja
70670 Kruševac 721549 Sušica
70670 Kruševac 721557 Tekija
70670 Kruševac 721565 Trebotin
70670 Kruševac 721573 Trmčare
70670 Kruševac 721581 Ćelije
70670 Kruševac 721590 Cerova
70670 Kruševac 721603 Crkvina
70670 Kruševac 721611 Čitluk
70670 Kruševac 721620 Šavrane
70670 Kruševac 721638 Šanac
70670 Kruševac 721646 Šašilovac
70670 Kruševac 721654 Šogolj
70670 Kruševac 721662 Štitare
70688 Kuršumlija 721689 Babica
70688 Kuršumlija 721697 Barlovo
70688 Kuršumlija 721719 Baćoglava
70688 Kuršumlija 721727 Belo Polje
70688 Kuršumlija 721735 Bogujevac
70688 Kuršumlija 721743 Vasiljevac
70688 Kuršumlija 721751 Veliko Pupavce
70688 Kuršumlija 721760 Visoka
70688 Kuršumlija 721778 Vlahinja
70688 Kuršumlija 721786 Vrelo
70688 Kuršumlija 721794 Vrševac
70688 Kuršumlija 721808 Vukojevac
70688 Kuršumlija 721816 Gornja Mikuljana
70688 Kuršumlija 721824 Gornje Točane
70688 Kuršumlija 721832 Grabovnica
70688 Kuršumlija 721859 Dabinovac
70688 Kuršumlija 721867 Dankoviće
70688 Kuršumlija 721875 Degrmen
70688 Kuršumlija 721883 Dedinac
70688 Kuršumlija 721891 Dešiška
70688 Kuršumlija 721905 Dobri Do
70688 Kuršumlija 721913 Donja Mikuljana
70688 Kuršumlija 721921 Donje Točane
70688 Kuršumlija 721930 Dubrava
70688 Kuršumlija 721948 Đake
70688 Kuršumlija 721956 Žalica
70688 Kuršumlija 721964 Žegrova
70688 Kuršumlija 721972 Žuč
70688 Kuršumlija 721999 Zagrađe
70688 Kuršumlija 722006 Zebica
70688 Kuršumlija 722014 Ivan Kula
70688 Kuršumlija 722022 Igrište
70688 Kuršumlija 722049 Kastrat
70688 Kuršumlija 722057 Konjuva
70688 Kuršumlija 722065 Kosmača
70688 Kuršumlija 722073 Krtok
70688 Kuršumlija 722081 Krčmare
70688 Kuršumlija 722090 Kupinovo
70688 Kuršumlija 722103 Kuršumlija
70688 Kuršumlija 722111 Kuršumlijska Banja
70688 Kuršumlija 722120 Kutlovo
70688 Kuršumlija 722138 Lukovo
70688 Kuršumlija 722146 Ljutova
70688 Kuršumlija 722154 Ljuša
70688 Kuršumlija 722162 Magovo
70688 Kuršumlija 722189 Mala Kosanica
70688 Kuršumlija 722197 Maričiće
70688 Kuršumlija 722219 Markoviće
70688 Kuršumlija 722227 Matarova
70688 Kuršumlija 722235 Mačja Stena
70688 Kuršumlija 722243 Mačkovac
70688 Kuršumlija 722251 Merdare
70688 Kuršumlija 722260 Merćez
70688 Kuršumlija 722278 Mehane
70688 Kuršumlija 722286 Mirnica
70688 Kuršumlija 722294 Mrča
70688 Kuršumlija 722308 Nevada
70688 Kuršumlija 722316 Novo Selo
70688 Kuršumlija 722324 Orlovac
70688 Kuršumlija 722367 Pavaštica
70688 Kuršumlija 722332 Parada
70688 Kuršumlija 722359 Pačarađa
70688 Kuršumlija 722375 Pepeljevac
70688 Kuršumlija 722383 Perunika
70688 Kuršumlija 722391 Pljakovo
70688 Kuršumlija 722405 Prevetica
70688 Kuršumlija 722413 Prekorađa
70688 Kuršumlija 722421 Prolom
70688 Kuršumlija 722430 Ravni Šort
70688 Kuršumlija 722448 Rastelica
70688 Kuršumlija 722456 Rača
70688 Kuršumlija 722464 Rudare
70688 Kuršumlija 722472 Sagonjevo
70688 Kuršumlija 722499 Samokovo
70688 Kuršumlija 722502 Svinjište
70688 Kuršumlija 722529 Sekirača
70688 Kuršumlija 722537 Selište
70688 Kuršumlija 722545 Selova
70688 Kuršumlija 722553 Seoce
70688 Kuršumlija 722561 Spance
70688 Kuršumlija 722570 Tačevac
70688 Kuršumlija 722588 Tijovac
70688 Kuršumlija 722596 Tmava
70688 Kuršumlija 722600 Trebinje
70688 Kuršumlija 722618 Trećak
70688 Kuršumlija 722626 Trmka
70688 Kuršumlija 722634 Trn
70688 Kuršumlija 722642 Trpeze
70688 Kuršumlija 722669 Šatra
70688 Kuršumlija 722677 Štava
70696 Kučevo 722685 Blagojev Kamen
70696 Kučevo 722693 Brodica
70696 Kučevo 722707 Bukovska
70696 Kučevo 722715 Velika Bresnica
70696 Kučevo 722723 Voluja
70696 Kučevo 722731 Vuković
70696 Kučevo 722740 Duboka
70696 Kučevo 722758 Zelenik
70696 Kučevo 722766 Kaona
70696 Kučevo 722774 Kučajna
70696 Kučevo 722782 Kučevo
70696 Kučevo 722804 Lješnica
70696 Kučevo 722812 Mala Bresnica
70696 Kučevo 722839 Mišljenovac
70696 Kučevo 722847 Mustapić
70696 Kučevo 722855 Neresnica
70696 Kučevo 722863 Rabrovo
70696 Kučevo 722871 Ravnište
70696 Kučevo 722880 Radenka
70696 Kučevo 722898 Rakova Bara
70696 Kučevo 722901 Sena
70696 Kučevo 722910 Srpce
70696 Kučevo 722928 Turija
70696 Kučevo 722936 Ceremošnja
70696 Kučevo 722944 Cerovica
70696 Kučevo 722952 Ševica
70700 Lajkovac 722979 Bajevac
70700 Lajkovac 723096 Bogovađa
70700 Lajkovac 722987 Vračević
70700 Lajkovac 722995 Donji Lajkovac
70700 Lajkovac 723002 Jabučje
70700 Lajkovac 723029 Lajkovac (varoš)
70700 Lajkovac 723037 Lajkovac (selo)
70700 Lajkovac 723045 Mali Borak
70700 Lajkovac 723053 Markova Crkva
70700 Lajkovac 723061 Nepričava
70700 Lajkovac 723070 Pepeljevac
70700 Lajkovac 723088 Pridvorica
70700 Lajkovac 723100 Ratkovac
70700 Lajkovac 723118 Rubribreza
70700 Lajkovac 723126 Skobalj
70700 Lajkovac 723134 Slovac
70700 Lajkovac 723142 Stepanje
70700 Lajkovac 723169 Strmovo
70700 Lajkovac 723177 Ćelije
70718 Lebane 723185 Bačevina
70718 Lebane 723193 Bošnjace
70718 Lebane 723207 Buvce
70718 Lebane 723215 Veliko Vojlovce
70718 Lebane 723223 Geglja
70718 Lebane 723231 Goli Rid
70718 Lebane 723240 Gornje Vranovce
70718 Lebane 723258 Grgurovce
70718 Lebane 723266 Donje Vranovce
70718 Lebane 723274 Drvodelj
70718 Lebane 723282 Ždeglovo
70718 Lebane 723304 Klajić
70718 Lebane 723312 Konjino
70718 Lebane 723339 Krivača
70718 Lebane 723347 Lalinovac
70718 Lebane 723355 Lebane
70718 Lebane 723363 Lipovica
70718 Lebane 723371 Lugare
70718 Lebane 723380 Malo Vojlovce
70718 Lebane 723398 Nova Topola
70718 Lebane 723401 Novo Selo
70718 Lebane 723410 Pertate
70718 Lebane 723428 Petrovac
70718 Lebane 723436 Popovce
70718 Lebane 723444 Poroštica
70718 Lebane 723452 Prekopčelica
70718 Lebane 723479 Radevce
70718 Lebane 723487 Radinovac
70718 Lebane 723495 Rafuna
70718 Lebane 723509 Svinjarica
70718 Lebane 723517 Sekicol
70718 Lebane 723525 Slišane
70718 Lebane 723533 Togočevce
70718 Lebane 723541 Ćenovac
70718 Lebane 723550 Cekavica
70718 Lebane 723568 Šarce
70718 Lebane 723576 Šilovo
70718 Lebane 723584 Štulac
70718 Lebane 723592 Šumane
70726 Leskovac 723606 Babičko
70726 Leskovac 723614 Badince
70726 Leskovac 723622 Barje
70726 Leskovac 723649 Belanovce
70726 Leskovac 723657 Beli Potok
70726 Leskovac 723665 Bistrica
70726 Leskovac 723673 Bobište
70726 Leskovac 723681 Bogojevce
70726 Leskovac 723690 Bojišina
70726 Leskovac 723703 Boćevica
70726 Leskovac 723711 Bratmilovce
70726 Leskovac 723720 Brejanovce
70726 Leskovac 723738 Brestovac
70726 Leskovac 723746 Brza
70726 Leskovac 723754 Bričevlje
70726 Leskovac 723762 Bukova Glava
70726 Leskovac 723789 Bunuški Čifluk
70726 Leskovac 723797 Velika Biljanica
70726 Leskovac 723819 Velika Grabovnica
70726 Leskovac 723827 Velika Kopašnica
70726 Leskovac 723835 Velika Sejanica
70726 Leskovac 723843 Veliko Trnjane
70726 Leskovac 723851 Vilje Kolo
70726 Leskovac 723860 Vina
70726 Leskovac 723878 Vinarce
70726 Leskovac 723886 Vlase
70726 Leskovac 723894 Vučje
70726 Leskovac 723908 Gagince
70726 Leskovac 723916 Golema Njiva
70726 Leskovac 723924 Gorina
70726 Leskovac 723932 Gornja Bunuša
70726 Leskovac 723959 Gornja Jajina
70726 Leskovac 723967 Gornja Kupinovica
70726 Leskovac 723975 Gornja Lokošnica
70726 Leskovac 723983 Gornja Slatina
70726 Leskovac 723991 Gornje Krajince
70726 Leskovac 724009 Gornje Sinkovce
70726 Leskovac 724017 Gornje Stopanje
70726 Leskovac 724025 Gornje Trnjane
70726 Leskovac 724033 Gornji Bunibrod
70726 Leskovac 724041 Gradašnica
70726 Leskovac 724050 Grajevce
70726 Leskovac 724068 Graovo
70726 Leskovac 724076 Grdanica
70726 Leskovac 724084 Grdelica (varoš)
70726 Leskovac 724092 Grdelica (selo)
70726 Leskovac 724106 Guberevac
70726 Leskovac 724114 Dedina Bara
70726 Leskovac 724122 Dobrotin
70726 Leskovac 724149 Donja Bunuša
70726 Leskovac 724157 Donja Jajina
70726 Leskovac 724165 Donja Kupinovica
70726 Leskovac 724173 Donja Lokošnica
70726 Leskovac 724181 Donja Slatina
70726 Leskovac 724190 Donje Brijanje
70726 Leskovac 724203 Donje Krajince
70726 Leskovac 724211 Donje Sinkovce
70726 Leskovac 724220 Donje Stopanje
70726 Leskovac 724238 Donje Trnjane
70726 Leskovac 724246 Donji Bunibrod
70726 Leskovac 724254 Draškovac
70726 Leskovac 724262 Drvodelja
70726 Leskovac 724289 Drćevac
70726 Leskovac 724297 Dušanovo
70726 Leskovac 724319 Žabljane
70726 Leskovac 724327 Živkovo
70726 Leskovac 724335 Žižavica
70726 Leskovac 724343 Zagužane
70726 Leskovac 724351 Zalužnje
70726 Leskovac 724360 Zlokućane
70726 Leskovac 724378 Zloćudovo
70726 Leskovac 724386 Zoljevo
70726 Leskovac 724394 Igrište
70726 Leskovac 724408 Jarsenovo
70726 Leskovac 724416 Jašunja
70726 Leskovac 724424 Jelašnica
70726 Leskovac 724432 Kaluđerce
70726 Leskovac 724459 Karađorđevac
70726 Leskovac 724467 Kaštavar
70726 Leskovac 724475 Kovačeva Bara
70726 Leskovac 724483 Kozare
70726 Leskovac 724491 Koraćevac
70726 Leskovac 724505 Krpejce
70726 Leskovac 724513 Kukulovce
70726 Leskovac 724521 Kumarevo
70726 Leskovac 724530 Kutleš
70726 Leskovac 724548 Leskovac
70726 Leskovac 724556 Lipovica
70726 Leskovac 724564 Ličin Dol
70726 Leskovac 724572 Mala Biljanica
70726 Leskovac 724599 Mala Grabovnica
70726 Leskovac 724602 Mala Kopašnica
70726 Leskovac 724629 Manojlovce
70726 Leskovac 724637 Međa
70726 Leskovac 724645 Melovo
70726 Leskovac 724653 Milanovo
70726 Leskovac 724661 Miroševce
70726 Leskovac 724670 Mrkovica
70726 Leskovac 724688 Mrštane
70726 Leskovac 724696 Navalin
70726 Leskovac 724700 Nakrivanj
70726 Leskovac 724718 Nesvrta
70726 Leskovac 724726 Novo Selo
70726 Leskovac 724734 Nomanica
70726 Leskovac 724742 Oraovica (kod Grdelice)
70726 Leskovac 724769 Oraovica (kod Crkovnice)
70726 Leskovac 724777 Orašac
70726 Leskovac 724785 Oruglica
70726 Leskovac 724793 Padež
70726 Leskovac 724807 Palikuća
70726 Leskovac 724815 Palojce
70726 Leskovac 724823 Petrovac
70726 Leskovac 724831 Pečenjevce
70726 Leskovac 724840 Piskupovo
70726 Leskovac 724858 Podrimce
70726 Leskovac 724866 Predejane (varoš)
70726 Leskovac 724874 Predejane (selo)
70726 Leskovac 724882 Presečina
70726 Leskovac 724904 Priboj
70726 Leskovac 724912 Ravni Del
70726 Leskovac 724939 Radonjica
70726 Leskovac 724947 Razgojna
70726 Leskovac 724955 Rajno Polje
70726 Leskovac 724963 Rudare
70726 Leskovac 724971 Svirce
70726 Leskovac 724980 Slavujevce
70726 Leskovac 724998 Slatina
70726 Leskovac 725005 Smrdan
70726 Leskovac 725013 Strojkovce
70726 Leskovac 725021 Stupnica
70726 Leskovac 725030 Suševlje
70726 Leskovac 725048 Todorovce
70726 Leskovac 725056 Tulovo
70726 Leskovac 725064 Tupalovce
70726 Leskovac 725072 Turekovac
70726 Leskovac 725099 Crveni Breg
70726 Leskovac 725102 Crkovnica
70726 Leskovac 725129 Crcavac
70726 Leskovac 725137 Čekmin
70726 Leskovac 725145 Čifluk Razgojnski
70726 Leskovac 725153 Čukljenik
70726 Leskovac 725161 Šainovac
70726 Leskovac 725170 Šarlince
70726 Leskovac 725188 Šišince
70734 Loznica 725196 Banja Koviljača
70734 Loznica 725200 Baščeluci
70734 Loznica 725218 Bradić
70734 Loznica 725226 Brezjak
70734 Loznica 725234 Brnjac
70734 Loznica 725242 Veliko Selo
70734 Loznica 725269 Voćnjak
70734 Loznica 725277 Gornja Badanja
70734 Loznica 725285 Gornja Borina
70734 Loznica 725293 Gornja Koviljača
70734 Loznica 725307 Gornja Sipulja
70734 Loznica 725315 Gornje Nedeljice
70734 Loznica 725323 Gornji Dobrić
70734 Loznica 725331 Grnčara
70734 Loznica 725340 Donja Badanja
70734 Loznica 725358 Donja Sipulja
70734 Loznica 725366 Donje Nedeljice
70734 Loznica 725374 Donji Dobrić
70734 Loznica 725382 Draginac
70734 Loznica 725404 Zajača
70734 Loznica 725412 Jadranska Lešnica
70734 Loznica 725439 Jarebice
70734 Loznica 725447 Jelav
70734 Loznica 725455 Joševa
70734 Loznica 725463 Jugovići
70734 Loznica 725471 Kamenica
70734 Loznica 725480 Klupci
70734 Loznica 725498 Kozjak
70734 Loznica 725501 Korenita
70734 Loznica 725510 Krajišnici
70734 Loznica 725528 Lešnica
70734 Loznica 725536 Lipnica
70734 Loznica 725544 Lipnički Šor
70734 Loznica 725552 Loznica
70734 Loznica 725579 Lozničko Polje
70734 Loznica 725587 Milina
70734 Loznica 725595 Novo Selo
70734 Loznica 725609 Paskovac
70734 Loznica 725617 Ploča
70734 Loznica 725625 Pomijača
70734 Loznica 725633 Ribarice
70734 Loznica 725641 Runjani
70734 Loznica 725650 Simino Brdo
70734 Loznica 725668 Slatina
70734 Loznica 725676 Straža
70734 Loznica 725684 Stupnica
70734 Loznica 725692 Tekeriš
70734 Loznica 725706 Trbosilje
70734 Loznica 725714 Trbušnica
70734 Loznica 725722 Tršić
70734 Loznica 725749 Filipovići
70734 Loznica 725757 Cikote
70734 Loznica 725765 Čokešina
70734 Loznica 725773 Šurice
70742 Lučani 725781 Beli Kamen
70742 Lučani 725790 Viča
70742 Lučani 725803 Vlasteljice
70742 Lučani 725811 Vučkovica
70742 Lučani 725820 Goračići
70742 Lučani 725838 Gornja Kravarica
70742 Lučani 725846 Gornji Dubac
70742 Lučani 725854 Grab
70742 Lučani 725862 Guberevci
70742 Lučani 725889 Guča (varošica)
70742 Lučani 725897 Guča (selo)
70742 Lučani 725919 Dljin
70742 Lučani 725927 Donja Kravarica
70742 Lučani 725935 Donji Dubac
70742 Lučani 725943 Dučalovići
70742 Lučani 725951 Đerađ
70742 Lučani 725960 Živica
70742 Lučani 725978 Zeoke
70742 Lučani 725986 Kaona
70742 Lučani 725994 Kotraža
70742 Lučani 726001 Krivača
70742 Lučani 726010 Krstac
70742 Lučani 726028 Lis
70742 Lučani 726036 Lisice
70742 Lučani 726044 Lučani (varošica)
70742 Lučani 726052 Lučani (selo)
70742 Lučani 726079 Markovica
70742 Lučani 726087 Milatovići
70742 Lučani 726095 Negrišori
70742 Lučani 726109 Puhovo
70742 Lučani 726117 Pšanik
70742 Lučani 726125 Rogača
70742 Lučani 726133 Rtari
70742 Lučani 726141 Rti
70742 Lučani 726150 Tijanje
70742 Lučani 726168 Turica
70769 Ljig 726176 Ba
70769 Ljig 726184 Babajić
70769 Ljig 726192 Belanovica
70769 Ljig 726206 Bošnjanović
70769 Ljig 726214 Brančić
70769 Ljig 726222 Veliševac
70769 Ljig 726249 Gukoš
70769 Ljig 726257 Dići
70769 Ljig 726265 Donji Banjani
70769 Ljig 726273 Živkovci
70769 Ljig 726281 Ivanovci
70769 Ljig 726290 Jajčić
70769 Ljig 726303 Kadina Luka
70769 Ljig 726311 Kalanjevci
70769 Ljig 726320 Kozelj
70769 Ljig 726338 Lalinci
70769 Ljig 726346 Latković
70769 Ljig 726354 Liplje
70769 Ljig 726362 Ljig
70769 Ljig 726389 Milavac
70769 Ljig 726397 Moravci
70769 Ljig 726419 Paležnica
70769 Ljig 726427 Poljanice
70769 Ljig 726435 Slavkovica
70769 Ljig 726443 Cvetanovac
70769 Ljig 726451 Štavica
70769 Ljig 726460 Šutci
70777 Ljubovija 726478 Berlovine
70777 Ljubovija 726486 Vrhpolje
70777 Ljubovija 726494 Gornja Ljuboviđa
70777 Ljubovija 726508 Gornja Orovica
70777 Ljubovija 726516 Gornja Trešnjica
70777 Ljubovija 726524 Gornje Košlje
70777 Ljubovija 726532 Gračanica
70777 Ljubovija 726559 Grčić
70777 Ljubovija 726567 Donja Ljuboviđa
70777 Ljubovija 726575 Donja Orovica
70777 Ljubovija 726583 Drlače
70777 Ljubovija 726591 Duboko
70777 Ljubovija 726605 Leović
70777 Ljubovija 726613 Lonjin
70777 Ljubovija 726621 Ljubovija
70777 Ljubovija 726630 Orovička Planina
70777 Ljubovija 726648 Podnemić
70777 Ljubovija 726656 Postenje
70777 Ljubovija 726664 Rujevac
70777 Ljubovija 726672 Savković
70777 Ljubovija 726699 Selanac
70777 Ljubovija 726702 Sokolac
70777 Ljubovija 726729 Tornik
70777 Ljubovija 726737 Uzovnica
70777 Ljubovija 726745 Caparić
70777 Ljubovija 726753 Crnča
70777 Ljubovija 726761 Čitluk
70785 Majdanpek 726770 Boljetin
70785 Majdanpek 726788 Vlaole
70785 Majdanpek 726796 Golubinje
70785 Majdanpek 726800 Debeli Lug
70785 Majdanpek 726818 Donji Milanovac
70785 Majdanpek 726826 Jasikovo
70785 Majdanpek 726834 Klokočevac
70785 Majdanpek 726842 Leskovo
70785 Majdanpek 726869 Majdanpek
70785 Majdanpek 726877 Miroč
70785 Majdanpek 726885 Mosna
70785 Majdanpek 726893 Rudna Glava
70785 Majdanpek 726907 Topolnica
70785 Majdanpek 726915 Crnajka
70793 Mali Zvornik 726923 Amajić
70793 Mali Zvornik 726931 Brasina
70793 Mali Zvornik 726940 Budišić
70793 Mali Zvornik 726958 Velika Reka
70793 Mali Zvornik 726966 Voljevci
70793 Mali Zvornik 726974 Donja Borina
70793 Mali Zvornik 726982 Donja Trešnjica
70793 Mali Zvornik 727008 Mali Zvornik
70793 Mali Zvornik 727016 Radalj
70793 Mali Zvornik 727024 Sakar
70793 Mali Zvornik 727032 Culine
70793 Mali Zvornik 727059 Čitluk
70807 Malo Crniće 727067 Aljudovo
70807 Malo Crniće 727075 Batuša
70807 Malo Crniće 727083 Boževac
70807 Malo Crniće 727091 Veliko Selo
70807 Malo Crniće 727105 Veliko Crniće
70807 Malo Crniće 727113 Vrbnica
70807 Malo Crniće 727121 Zabrega
70807 Malo Crniće 727130 Kalište
70807 Malo Crniće 727148 Kobilje
70807 Malo Crniće 727156 Kravlji Do
70807 Malo Crniće 727164 Kula
70807 Malo Crniće 727172 Malo Gradište
70807 Malo Crniće 727199 Malo Crniće
70807 Malo Crniće 727202 Salakovac
70807 Malo Crniće 727229 Smoljinac
70807 Malo Crniće 727237 Toponica
70807 Malo Crniće 727245 Crljenac
70807 Malo Crniće 727253 Šapine
70807 Malo Crniće 727261 Šljivovac
70815 Medveđa 727270 Bogunovac
70815 Medveđa 727288 Borovac
70815 Medveđa 727296 Varadin
70815 Medveđa 727300 Velika Braina
70815 Medveđa 727318 Vrapce
70815 Medveđa 727326 Gazdare
70815 Medveđa 727334 Gornja Lapaštica
70815 Medveđa 727342 Gornji Bučumet
70815 Medveđa 727369 Gornji Gajtan
70815 Medveđa 727377 Grbavce
70815 Medveđa 727385 Gubavce
70815 Medveđa 727393 Gurgutovo
70815 Medveđa 727407 Donja Lapaštica
70815 Medveđa 727415 Donji Bučumet
70815 Medveđa 727423 Donji Gajtan
70815 Medveđa 727431 Drence
70815 Medveđa 727440 Đulekare
70815 Medveđa 727458 Kapit
70815 Medveđa 727466 Lece
70815 Medveđa 727474 Mala Braina
70815 Medveđa 727482 Marovac
70815 Medveđa 727504 Maćedonce
70815 Medveđa 727512 Maćedonce (Retkocersko)
70815 Medveđa 727539 Medveđa
70815 Medveđa 727547 Medevce
70815 Medveđa 727555 Mrkonje
70815 Medveđa 727563 Negosavlje
70815 Medveđa 727571 Petrilje
70815 Medveđa 727580 Poroštica
70815 Medveđa 727598 Pusto Šilovo
70815 Medveđa 727601 Ravna Banja
70815 Medveđa 727610 Retkocer
70815 Medveđa 727628 Rujkovac
70815 Medveđa 727636 Svirce
70815 Medveđa 727644 Sijarina
70815 Medveđa 727652 Sijarinska Banja
70815 Medveđa 727679 Sponce
70815 Medveđa 727687 Srednji Bučumet
70815 Medveđa 727695 Stara Banja
70815 Medveđa 727709 Stubla
70815 Medveđa 727717 Tulare
70815 Medveđa 727725 Tupale
70815 Medveđa 727733 Crni Vrh
70815 Medveđa 727741 Čokotin
70823 Merošina 727750 Azbresnica
70823 Merošina 727768 Aleksandrovo
70823 Merošina 727776 Arbanasce
70823 Merošina 727784 Balajnac
70823 Merošina 727792 Baličevac
70823 Merošina 727806 Batušinac
70823 Merošina 727814 Biljeg
70823 Merošina 727822 Brest
70823 Merošina 727849 Bučić
70823 Merošina 727857 Gornja Rasovača
70823 Merošina 727865 Gradište
70823 Merošina 727873 Devča
70823 Merošina 727881 Dešilovo
70823 Merošina 727890 Donja Rasovača
70823 Merošina 727903 Dudulajce
70823 Merošina 727911 Jovanovac
70823 Merošina 727920 Jug Bogdanovac
70823 Merošina 727938 Kovanluk
70823 Merošina 727946 Kostadinovac
70823 Merošina 727954 Krajkovac
70823 Merošina 727989 Lepaja
70823 Merošina 727997 Merošina
70823 Merošina 746738 Mramorsko Brdo
70823 Merošina 728039 Oblačina
70823 Merošina 728047 Padina
70823 Merošina 728055 Rožina
70823 Merošina 728063 Čubura
70831 Mionica 728071 Berkovac
70831 Mionica 728080 Brežđe
70831 Mionica 728098 Bukovac
70831 Mionica 728101 Velika Marišta
70831 Mionica 728110 Virovac
70831 Mionica 728128 Vrtiglav
70831 Mionica 728136 Golubac
70831 Mionica 728144 Gornji Lajkovac
70831 Mionica 728152 Gornji Mušić
70831 Mionica 728179 Gunjica
70831 Mionica 728187 Donji Mušić
70831 Mionica 728195 Dučić
70831 Mionica 728209 Đurđevac
70831 Mionica 728217 Klašnić
70831 Mionica 728225 Ključ
70831 Mionica 728233 Komanice
70831 Mionica 728241 Krčmar
70831 Mionica 728250 Maljević
70831 Mionica 728268 Mionica (varošica)
70831 Mionica 728276 Mionica (selo)
70831 Mionica 728284 Mratišić
70831 Mionica 728292 Nanomir
70831 Mionica 728306 Osečenica
70831 Mionica 728314 Paštrić
70831 Mionica 728322 Planinica
70831 Mionica 728349 Popadić
70831 Mionica 728357 Radobić
70831 Mionica 728365 Rajković
70831 Mionica 728373 Rakari
70831 Mionica 728381 Robaje
70831 Mionica 728390 Sanković
70831 Mionica 728403 Struganik
70831 Mionica 728411 Tabanović
70831 Mionica 728420 Todorin Do
70831 Mionica 728438 Tolić
70831 Mionica 728446 Šušeoka
70840 Negotin 728551 Aleksandrovac
70840 Negotin 728454 Braćevac
70840 Negotin 728462 Brestovac
70840 Negotin 728489 Bukovče
70840 Negotin 728497 Veljkovo
70840 Negotin 728519 Vidrovac
70840 Negotin 728527 Vratna
70840 Negotin 728535 Dupljane
70840 Negotin 728543 Dušanovac
70840 Negotin 728560 Jabukovac
70840 Negotin 728578 Jasenica
70840 Negotin 728586 Karbulovo
70840 Negotin 728594 Kobišnica
70840 Negotin 728608 Kovilovo
70840 Negotin 728616 Mala Kamenica
70840 Negotin 728624 Malajnica
70840 Negotin 728632 Miloševo
70840 Negotin 728659 Mihajlovac
70840 Negotin 728667 Mokranje
70840 Negotin 728675 Negotin
70840 Negotin 728683 Plavna
70840 Negotin 728691 Popovica
70840 Negotin 728705 Prahovo
70840 Negotin 728713 Radujevac
70840 Negotin 728721 Rajac
70840 Negotin 728730 Rečka
70840 Negotin 728748 Rogljevo
70840 Negotin 728756 Samarinovac
70840 Negotin 728764 Sikole
70840 Negotin 728772 Slatina
70840 Negotin 728799 Smedovac
70840 Negotin 728802 Srbovo
70840 Negotin 728829 Tamnič
70840 Negotin 728837 Trnjane
70840 Negotin 728845 Urovica
70840 Negotin 728853 Crnomasnica
70840 Negotin 728861 Čubra
70840 Negotin 728870 Šarkamen
70840 Negotin 728888 Štubik
70866 Nova Varoš 729655 Akmačići
70866 Nova Varoš 729663 Amzići
70866 Nova Varoš 729671 Bistrica
70866 Nova Varoš 729680 Božetići
70866 Nova Varoš 729698 Brdo
70866 Nova Varoš 729701 Bukovik
70866 Nova Varoš 729710 Burađa
70866 Nova Varoš 729728 Vilovi
70866 Nova Varoš 729736 Vraneša
70866 Nova Varoš 729744 Gornja Bela Reka
70866 Nova Varoš 729752 Gornje Trudovo
70866 Nova Varoš 729779 Debelja
70866 Nova Varoš 729787 Donja Bela Reka
70866 Nova Varoš 729795 Draglica
70866 Nova Varoš 729809 Draževići
70866 Nova Varoš 729817 Drmanovići
70866 Nova Varoš 729825 Jasenovo
70866 Nova Varoš 729833 Komarani
70866 Nova Varoš 729841 Kućani
70866 Nova Varoš 729850 Ljepojevići
70866 Nova Varoš 729868 Miševići
70866 Nova Varoš 729876 Negbina
70866 Nova Varoš 729884 Nova Varoš
70866 Nova Varoš 729892 Ojkovica
70866 Nova Varoš 729906 Radijevići
70866 Nova Varoš 729914 Radoinja
70866 Nova Varoš 729922 Rutoši
70866 Nova Varoš 729949 Seništa
70866 Nova Varoš 746797 Tikva
70866 Nova Varoš 729957 Tisovica
70866 Nova Varoš 729965 Trudovo
70866 Nova Varoš 729973 Čelice
70866 Nova Varoš 729981 Štitkovo
70874 Novi Pazar 729990 Aluloviće
70874 Novi Pazar 730009 Bajevica
70874 Novi Pazar 730017 Banja
70874 Novi Pazar 730025 Bare
70874 Novi Pazar 730033 Batnjik
70874 Novi Pazar 730041 Bekova
70874 Novi Pazar 730050 Bele Vode
70874 Novi Pazar 730068 Boturovina
70874 Novi Pazar 730076 Brđani
70874 Novi Pazar 730084 Brestovo
70874 Novi Pazar 730092 Varevo
70874 Novi Pazar 730106 Vever
70874 Novi Pazar 730114 Vidovo
70874 Novi Pazar 730122 Vitkoviće
70874 Novi Pazar 730149 Vojkoviće
70874 Novi Pazar 730157 Vojniće
70874 Novi Pazar 730165 Vranovina
70874 Novi Pazar 730173 Vučiniće
70874 Novi Pazar 730181 Vučja Lokva
70874 Novi Pazar 730190 Golice
70874 Novi Pazar 730203 Gornja Tušimlja
70874 Novi Pazar 730211 Goševo
70874 Novi Pazar 730220 Građanoviće
70874 Novi Pazar 730238 Gračane
70874 Novi Pazar 730246 Grubetiće
70874 Novi Pazar 730254 Deževa
70874 Novi Pazar 730262 Dojinoviće
70874 Novi Pazar 730289 Dolac
70874 Novi Pazar 730297 Doljani
70874 Novi Pazar 730319 Dragočevo
70874 Novi Pazar 730327 Dramiće
70874 Novi Pazar 730335 Žunjeviće
70874 Novi Pazar 730343 Zabrđe
70874 Novi Pazar 730351 Zlatare
70874 Novi Pazar 730360 Ivanča
70874 Novi Pazar 730378 Izbice
70874 Novi Pazar 730386 Jablanica
70874 Novi Pazar 730394 Javor
70874 Novi Pazar 730408 Janča
70874 Novi Pazar 730416 Jova
70874 Novi Pazar 730424 Kašalj
70874 Novi Pazar 730432 Kovačevo
70874 Novi Pazar 730459 Kožlje
70874 Novi Pazar 730467 Koprivnica
70874 Novi Pazar 730475 Kosuriće
70874 Novi Pazar 730483 Kruševo
70874 Novi Pazar 730491 Kuzmičevo
70874 Novi Pazar 730505 Leča
70874 Novi Pazar 730513 Lopužnje
70874 Novi Pazar 730521 Lukare
70874 Novi Pazar 730530 Lukarsko Goševo
70874 Novi Pazar 730548 Lukocrevo
70874 Novi Pazar 730556 Miščiće
70874 Novi Pazar 730564 Mur
70874 Novi Pazar 730572 Muhovo
70874 Novi Pazar 730599 Negotinac
70874 Novi Pazar 730602 Novi Pazar
70874 Novi Pazar 730629 Odojeviće
70874 Novi Pazar 730637 Okose
70874 Novi Pazar 730645 Osaonica
70874 Novi Pazar 730653 Osoje
70874 Novi Pazar 730661 Oholje
70874 Novi Pazar 730670 Pavlje
70874 Novi Pazar 730688 Paralovo
70874 Novi Pazar 730696 Pasji Potok
70874 Novi Pazar 730700 Pilareta
70874 Novi Pazar 730718 Pobrđe
70874 Novi Pazar 730726 Požega
70874 Novi Pazar 730734 Požežina
70874 Novi Pazar 730742 Polokce
70874 Novi Pazar 730769 Pope
70874 Novi Pazar 730777 Postenje
70874 Novi Pazar 730785 Prćenova
70874 Novi Pazar 730793 Pusta Tušimlja
70874 Novi Pazar 730807 Pustovlah
70874 Novi Pazar 730815 Radaljica
70874 Novi Pazar 730823 Rajetiće
70874 Novi Pazar 730831 Rajkoviće
70874 Novi Pazar 730840 Rajčinoviće
70874 Novi Pazar 730858 Rajčinovićka Trnava
70874 Novi Pazar 730866 Rakovac
70874 Novi Pazar 730874 Rast
70874 Novi Pazar 730882 Sebečevo
70874 Novi Pazar 730904 Sitniče
70874 Novi Pazar 730912 Skukovo
70874 Novi Pazar 730939 Slatina
70874 Novi Pazar 730947 Smilov Laz
70874 Novi Pazar 730955 Srednja Tušimlja
70874 Novi Pazar 730963 Stradovo
70874 Novi Pazar 730971 Sudsko Selo
70874 Novi Pazar 730980 Tenkovo
70874 Novi Pazar 730998 Trnava
70874 Novi Pazar 731005 Tunovo
70874 Novi Pazar 731013 Hotkovo
70874 Novi Pazar 731021 Cokoviće
70874 Novi Pazar 731030 Čašić Dolac
70874 Novi Pazar 731048 Šavci
70874 Novi Pazar 731056 Šaronje
70874 Novi Pazar 731064 Štitare
70882 Osečina 731072 Bastav
70882 Osečina 731099 Belotić
70882 Osečina 731102 Bratačić
70882 Osečina 731129 Gornje Crniljevo
70882 Osečina 731137 Gunjaci
70882 Osečina 731145 Dragijevica
70882 Osečina 731153 Dragodol
70882 Osečina 731161 Komirić
70882 Osečina 731170 Konjic
70882 Osečina 731188 Konjuša
70882 Osečina 731196 Lopatanj
70882 Osečina 731200 Osečina (varošica)
70882 Osečina 731218 Osečina (selo)
70882 Osečina 731226 Ostružanj
70882 Osečina 731234 Pecka
70882 Osečina 731242 Plužac
70882 Osečina 731269 Sirdija
70882 Osečina 731277 Skadar
70882 Osečina 731285 Tuđin
70882 Osečina 731293 Carina
70904 Paraćin 731307 Bošnjane
70904 Paraćin 731315 Buljane
70904 Paraćin 731323 Busilovac
70904 Paraćin 731331 Glavica
70904 Paraćin 731340 Golubovac
70904 Paraćin 731358 Gornja Mutnica
70904 Paraćin 731366 Gornje Vidovo
70904 Paraćin 731374 Davidovac
70904 Paraćin 731382 Donja Mutnica
70904 Paraćin 731404 Donje Vidovo
70904 Paraćin 731412 Drenovac
70904 Paraćin 731439 Zabrega
70904 Paraćin 731447 Izvor
70904 Paraćin 731455 Klačevica
70904 Paraćin 731463 Krežbinac
70904 Paraćin 731471 Lebina
70904 Paraćin 731480 Lešje
70904 Paraćin 731498 Mirilovac
70904 Paraćin 731501 Paraćin
70904 Paraćin 731510 Plana
70904 Paraćin 731528 Popovac
70904 Paraćin 731536 Potočac
70904 Paraćin 731544 Ratare
70904 Paraćin 731552 Raševica
70904 Paraćin 731579 Svojnovo
70904 Paraćin 731587 Sikirica
70904 Paraćin 731595 Sinji Vir
70904 Paraćin 731609 Sisevac
70904 Paraćin 731617 Striža
70904 Paraćin 731625 Stubica
70904 Paraćin 731633 Tekija
70904 Paraćin 731641 Trešnjevica
70904 Paraćin 731650 Čepure
70904 Paraćin 731668 Šavac
70904 Paraćin 731676 Šaludovac
70912 Petrovac na Mlavi 731684 Bistrica
70912 Petrovac na Mlavi 731692 Bošnjak
70912 Petrovac na Mlavi 731706 Burovac
70912 Petrovac na Mlavi 731714 Busur
70912 Petrovac na Mlavi 731722 Vezičevo
70912 Petrovac na Mlavi 731749 Veliki Popovac
70912 Petrovac na Mlavi 731757 Veliko Laole
70912 Petrovac na Mlavi 731765 Vitovnica
70912 Petrovac na Mlavi 731773 Vošanovac
70912 Petrovac na Mlavi 731781 Dobrnje
70912 Petrovac na Mlavi 731790 Dubočka
70912 Petrovac na Mlavi 731803 Ždrelo
70912 Petrovac na Mlavi 731811 Zabrđe
70912 Petrovac na Mlavi 731820 Kamenovo
70912 Petrovac na Mlavi 731838 Kladurovo
70912 Petrovac na Mlavi 731846 Knežica
70912 Petrovac na Mlavi 731854 Krvije
70912 Petrovac na Mlavi 731862 Leskovac
70912 Petrovac na Mlavi 731889 Lopušnik
70912 Petrovac na Mlavi 731897 Malo Laole
70912 Petrovac na Mlavi 731919 Manastirica
70912 Petrovac na Mlavi 731927 Melnica
70912 Petrovac na Mlavi 731935 Oreškovica
70912 Petrovac na Mlavi 731943 Orljevo
70912 Petrovac na Mlavi 731951 Pankovo
70912 Petrovac na Mlavi 731960 Petrovac na Mlavi
70912 Petrovac na Mlavi 731978 Ranovac
70912 Petrovac na Mlavi 731986 Rašanac
70912 Petrovac na Mlavi 731994 Stamnica
70912 Petrovac na Mlavi 732001 Starčevo
70912 Petrovac na Mlavi 732010 Tabanovac
70912 Petrovac na Mlavi 732028 Trnovče
70912 Petrovac na Mlavi 732036 Ćovdin
70912 Petrovac na Mlavi 732044 Šetonje
70939 Pirot 732052 Bazovik
70939 Pirot 732079 Barje Čiflik
70939 Pirot 732087 Basara
70939 Pirot 732095 Bela
70939 Pirot 732109 Berilovac
70939 Pirot 732117 Berovica
70939 Pirot 732125 Blato
70939 Pirot 732133 Brlog
70939 Pirot 732141 Velika Lukanja
70939 Pirot 732150 Veliki Jovanovac
70939 Pirot 732168 Veliki Suvodol
70939 Pirot 732176 Veliko Selo
70939 Pirot 732184 Visočka Ržana
70939 Pirot 732192 Vlasi
70939 Pirot 732206 Vojnegovac
70939 Pirot 732214 Vranište
70939 Pirot 732222 Gnjilan
70939 Pirot 732249 Gornja Držina
70939 Pirot 732257 Gostuša
70939 Pirot 732265 Gradašnica
70939 Pirot 732273 Gradište
70939 Pirot 732281 Dobri Do
70939 Pirot 732290 Dojkinci
70939 Pirot 732303 Držina
70939 Pirot 732311 Zaskovci
70939 Pirot 732320 Izvor
70939 Pirot 732338 Jalbotina
70939 Pirot 732346 Jelovica
70939 Pirot 732354 Kamik
70939 Pirot 732362 Koprivštica
70939 Pirot 732389 Kostur
70939 Pirot 732397 Krupac
70939 Pirot 732419 Kumanovo
70939 Pirot 732435 Mali Jovanovac
70939 Pirot 732443 Mali Suvodol
70939 Pirot 732451 Milojkovac
70939 Pirot 732460 Mirkovci
70939 Pirot 732478 Nišor
70939 Pirot 732486 Novi Zavoj
70939 Pirot 732494 Obrenovac
70939 Pirot 732508 Oreovica
70939 Pirot 732516 Orlja
70939 Pirot 732524 Osmakova
70939 Pirot 732532 Pakleštica
70939 Pirot 732559 Pasjač
70939 Pirot 732567 Petrovac
70939 Pirot 732575 Pirot
70939 Pirot 732583 Planinica
70939 Pirot 732591 Pokrevenik
70939 Pirot 732605 Poljska Ržana
70939 Pirot 732613 Ponor
70939 Pirot 732621 Prisjan
70939 Pirot 732630 Ragodeš
70939 Pirot 732648 Rasnica
70939 Pirot 732656 Rosomač
70939 Pirot 732664 Rsovci
70939 Pirot 732672 Rudinje
70939 Pirot 732699 Sinja Glava
70939 Pirot 732702 Slavinja
70939 Pirot 732729 Sopot
70939 Pirot 732737 Srećkovac
70939 Pirot 732745 Staničenje
70939 Pirot 732753 Sukovo
70939 Pirot 732761 Temska
70939 Pirot 732770 Topli Do
70939 Pirot 732788 Trnjana
70939 Pirot 732796 Cerev Del
70939 Pirot 732800 Cerova
70939 Pirot 732818 Crvenčevo
70939 Pirot 732826 Crnoklište
70939 Pirot 732834 Činiglavci
70939 Pirot 732842 Šugrin
70947 Požarevac 732869 Bare
70947 Požarevac 732877 Batovac
70947 Požarevac 732885 Beranje
70947 Požarevac 732893 Bradarac
70947 Požarevac 732907 Bratinac
70947 Požarevac 732915 Brežane
70947 Požarevac 732923 Bubušinac
70947 Požarevac 732931 Dragovac
70947 Požarevac 732940 Drmno
70947 Požarevac 732958 Dubravica
70947 Požarevac 732966 Živica
70947 Požarevac 732974 Kasidol
70947 Požarevac 733008 Kličevac
70947 Požarevac 733024 Lučica
70947 Požarevac 733032 Maljurevac
70947 Požarevac 733059 Nabrđe
70947 Požarevac 733083 Požarevac
70947 Požarevac 733091 Poljana
70947 Požarevac 733105 Prugovo
70947 Požarevac 733113 Rečica
70947 Požarevac 733130 Trnjane
70947 Požarevac 733148 Ćirikovac
70955 Požega 733156 Bakionica
70955 Požega 733164 Velika Ježevica
70955 Požega 733172 Visibaba
70955 Požega 733199 Vranjani
70955 Požega 733202 Glumač
70955 Požega 733229 Godovik
70955 Požega 733237 Gornja Dobrinja
70955 Požega 733245 Gorobilje
70955 Požega 733253 Gugalj
70955 Požega 733261 Donja Dobrinja
70955 Požega 733270 Dražinovići
70955 Požega 733288 Duškovci
70955 Požega 733296 Zaselje
70955 Požega 733300 Zdravčići
70955 Požega 733318 Jelen Do
70955 Požega 733326 Kalenići
70955 Požega 733334 Lopaš
70955 Požega 733342 Loret
70955 Požega 733369 Ljutice
70955 Požega 733377 Mađer
70955 Požega 733385 Mala Ježevica
70955 Požega 733393 Milićevo Selo
70955 Požega 733407 Mršelji
70955 Požega 733415 Otanj
70955 Požega 733423 Papratište
70955 Požega 733431 Pilatovići
70955 Požega 733440 Požega
70955 Požega 733458 Prijanovići
70955 Požega 733466 Prilipac
70955 Požega 733474 Radovci
70955 Požega 733482 Rasna
70955 Požega 733504 Rečice
70955 Požega 733512 Roge
70955 Požega 733539 Rupeljevo
70955 Požega 733547 Svračkovo
70955 Požega 733555 Srednja Dobrinja
70955 Požega 733563 Tabanovići
70955 Požega 733571 Tvrdići
70955 Požega 733580 Tometino Polje
70955 Požega 733598 Tučkovo
70955 Požega 733601 Uzići
70955 Požega 733610 Čestobrodica
70963 Preševo 733628 Aliđerce
70963 Preševo 733636 Berčevac
70963 Preševo 733644 Bujić
70963 Preševo 733679 Bukarevac
70963 Preševo 733652 Bukovac
70963 Preševo 733687 Buštranje
70963 Preševo 733695 Gare
70963 Preševo 733709 Golemi Dol
70963 Preševo 733717 Gornja Šušaja
70963 Preševo 733725 Gospođince
70963 Preševo 733733 Depce
70963 Preševo 733741 Donja Šušaja
70963 Preševo 733750 Žujince
70963 Preševo 733768 Ilince
70963 Preševo 733776 Kurbalija
70963 Preševo 733784 Ljanik
70963 Preševo 733792 Mađare
70963 Preševo 733806 Miratovac
70963 Preševo 733814 Norča
70963 Preševo 733822 Oraovica
70963 Preševo 733849 Pečeno
70963 Preševo 733857 Preševo
70963 Preševo 733865 Rajince
70963 Preševo 733873 Ranatovce
70963 Preševo 733881 Reljan
70963 Preševo 733890 Svinjište
70963 Preševo 733903 Sefer
70963 Preševo 733911 Slavujevac
70963 Preševo 733920 Stanevce
70963 Preševo 733938 Strezovce
70963 Preševo 733946 Trnava
70963 Preševo 733954 Cakanovac
70963 Preševo 733962 Cerevajka
70963 Preševo 733989 Crnotince
70963 Preševo 733997 Čukarka
70971 Priboj 734004 Banja
70971 Priboj 734012 Batkovići
70971 Priboj 734039 Brezna
70971 Priboj 734047 Bučje
70971 Priboj 734055 Dobrilovići
70971 Priboj 734063 Živinice
70971 Priboj 734071 Zabrđe
70971 Priboj 734080 Zabrnjica
70971 Priboj 734098 Zagradina
70971 Priboj 734101 Zaostro
70971 Priboj 734110 Jelača
70971 Priboj 734128 Kalafati
70971 Priboj 734136 Kaluđerovići
70971 Priboj 734144 Kasidoli
70971 Priboj 734152 Kratovo
70971 Priboj 734179 Krnjača
70971 Priboj 734187 Kukurovići
70971 Priboj 734195 Mažići
70971 Priboj 734209 Miliješ
70971 Priboj 734217 Plašće
70971 Priboj 734225 Požegrmac
70971 Priboj 734233 Priboj
70971 Priboj 734241 Pribojska Goleša
70971 Priboj 734250 Pribojske Čelice
70971 Priboj 734268 Rača
70971 Priboj 734276 Ritošići
70971 Priboj 734284 Sjeverin
70971 Priboj 734292 Sočice
70971 Priboj 734306 Strmac
70971 Priboj 734314 Hercegovačka Goleša
70971 Priboj 734322 Crnugovići
70971 Priboj 734349 Crnuzi
70971 Priboj 734357 Čitluk
70980 Prijepolje 734365 Aljinovići
70980 Prijepolje 734373 Balići
70980 Prijepolje 734381 Bare
70980 Prijepolje 734390 Biskupići
70980 Prijepolje 734403 Bjelahova
70980 Prijepolje 734411 Brajkovac
70980 Prijepolje 734420 Brvine
70980 Prijepolje 734438 Brodarevo
70980 Prijepolje 734446 Bukovik
70980 Prijepolje 734454 Vinicka
70980 Prijepolje 734462 Vrbovo
70980 Prijepolje 734489 Gojakovići
70980 Prijepolje 734497 Gornje Babine
70980 Prijepolje 734519 Gornje Goračiće
70980 Prijepolje 734527 Gornji Stranjani
70980 Prijepolje 734535 Gostun
70980 Prijepolje 734543 Gračanica
70980 Prijepolje 734551 Grobnice
70980 Prijepolje 734560 Divci
70980 Prijepolje 734578 Donje Babine
70980 Prijepolje 734586 Donji Stranjani
70980 Prijepolje 734594 Drenova
70980 Prijepolje 734608 Dušmanići
70980 Prijepolje 734616 Đurašići
70980 Prijepolje 734624 Zabrdnji Toci
70980 Prijepolje 734632 Zavinograđe
70980 Prijepolje 734659 Zalug
70980 Prijepolje 734667 Zastup
70980 Prijepolje 734675 Zvijezd
70980 Prijepolje 734683 Ivanje
70980 Prijepolje 734691 Ivezići
70980 Prijepolje 734705 Izbičanj
70980 Prijepolje 734713 Jabuka
70980 Prijepolje 734721 Junčevići
70980 Prijepolje 734730 Kamena Gora
70980 Prijepolje 734748 Karaula
70980 Prijepolje 734756 Karoševina
70980 Prijepolje 734764 Kaćevo
70980 Prijepolje 734772 Kašice
70980 Prijepolje 734799 Kovačevac
70980 Prijepolje 734802 Koprivna
70980 Prijepolje 734829 Kosatica
70980 Prijepolje 734837 Koševine
70980 Prijepolje 734845 Kruševo
70980 Prijepolje 734853 Kučin
70980 Prijepolje 734861 Lučice
70980 Prijepolje 734870 Mataruge
70980 Prijepolje 734888 Međani
70980 Prijepolje 734896 Mijani
70980 Prijepolje 734900 Mijoska
70980 Prijepolje 734918 Milakovići
70980 Prijepolje 734926 Mileševo
70980 Prijepolje 734934 Milošev Do
70980 Prijepolje 734942 Miljevići
70980 Prijepolje 734969 Mrčkovina
70980 Prijepolje 734977 Muškovina
70980 Prijepolje 734985 Oraovac
70980 Prijepolje 734993 Orašac
70980 Prijepolje 735019 Osoje
70980 Prijepolje 735027 Oštra Stijena
70980 Prijepolje 735035 Potkrš
70980 Prijepolje 735043 Potok
70980 Prijepolje 735051 Pravoševo
70980 Prijepolje 735060 Pranjci
70980 Prijepolje 735078 Prijepolje
70980 Prijepolje 735086 Rasno
70980 Prijepolje 735094 Ratajska
70980 Prijepolje 735108 Sedobro
70980 Prijepolje 735116 Seljane
70980 Prijepolje 735124 Seljašnica
70980 Prijepolje 735132 Skokuće
70980 Prijepolje 735159 Slatina
70980 Prijepolje 735167 Sopotnica
70980 Prijepolje 735175 Taševo
70980 Prijepolje 735183 Hisardžik
70980 Prijepolje 735191 Hrta
70980 Prijepolje 735205 Crkveni Toci
70980 Prijepolje 735213 Čadinje
70980 Prijepolje 735221 Čauševići
70980 Prijepolje 735230 Džurovo
70998 Prokuplje 735248 Arbanaška
70998 Prokuplje 735256 Babin Potok
70998 Prokuplje 735264 Babotinac
70998 Prokuplje 735272 Bajčince
70998 Prokuplje 735299 Balinovac
70998 Prokuplje 735302 Balčak
70998 Prokuplje 735329 Bace
70998 Prokuplje 735337 Bela Voda
70998 Prokuplje 735345 Beli Kamen
70998 Prokuplje 735353 Belogoš
70998 Prokuplje 735361 Beloljin
70998 Prokuplje 735370 Berilje
70998 Prokuplje 735388 Bogujevac
70998 Prokuplje 735396 Bregovina
70998 Prokuplje 735400 Bresnik
70998 Prokuplje 735418 Bresničić
70998 Prokuplje 735426 Bublica
70998 Prokuplje 735434 Bukoloram
70998 Prokuplje 735442 Bulatovac
70998 Prokuplje 735469 Bučince
70998 Prokuplje 735477 Velika Plana
70998 Prokuplje 735485 Vidovača
70998 Prokuplje 735493 Viča
70998 Prokuplje 735507 Vlasovo
70998 Prokuplje 735515 Vodice
70998 Prokuplje 735523 Glasovik
70998 Prokuplje 735531 Gojinovac
70998 Prokuplje 735540 Gornja Bejašnica
70998 Prokuplje 735558 Gornja Bresnica
70998 Prokuplje 735566 Gornja Konjuša
70998 Prokuplje 735574 Gornja Rečica
70998 Prokuplje 735582 Gornja Stražava
70998 Prokuplje 735604 Gornja Toponica
70998 Prokuplje 735612 Gornja Trnava
70998 Prokuplje 735639 Gornje Kordince
70998 Prokuplje 735647 Gornji Statovac
70998 Prokuplje 735655 Grabovac
70998 Prokuplje 735663 Gubetin
70998 Prokuplje 735671 Dobrotić
70998 Prokuplje 735680 Donja Bejašnica
70998 Prokuplje 735698 Donja Bresnica
70998 Prokuplje 735701 Donja Konjuša
70998 Prokuplje 735710 Donja Rečica
70998 Prokuplje 735728 Donja Stražava
70998 Prokuplje 735736 Donja Toponica
70998 Prokuplje 735744 Donja Trnava
70998 Prokuplje 735752 Donje Kordince
70998 Prokuplje 735779 Donji Statovac
70998 Prokuplje 735787 Dragi Deo
70998 Prokuplje 735795 Drenovac
70998 Prokuplje 735809 Đurovac
70998 Prokuplje 735817 Đušnica
70998 Prokuplje 735825 Žitni Potok
70998 Prokuplje 735833 Zdravinje
70998 Prokuplje 735841 Zlata
70998 Prokuplje 735850 Jabučevo
70998 Prokuplje 735868 Jovine Livade
70998 Prokuplje 735876 Jugovac
70998 Prokuplje 735884 Kaludra
70998 Prokuplje 735892 Klisurica
70998 Prokuplje 735906 Kožince
70998 Prokuplje 735914 Končić
70998 Prokuplje 735922 Kondželj
70998 Prokuplje 735949 Kostenica
70998 Prokuplje 735957 Krnji Grad
70998 Prokuplje 735965 Kruševica
70998 Prokuplje 735973 Mađere
70998 Prokuplje 735981 Mala Plana
70998 Prokuplje 735990 Mačina
70998 Prokuplje 736007 Merovac
70998 Prokuplje 736015 Mikulovac
70998 Prokuplje 736023 Miljkovica
70998 Prokuplje 736031 Mrljak
70998 Prokuplje 736040 Mršelj
70998 Prokuplje 736058 Nova Božurna
70998 Prokuplje 736066 Novi Đurovac
70998 Prokuplje 736074 Novo Selo
70998 Prokuplje 736082 Obrtince
70998 Prokuplje 736104 Pasjača
70998 Prokuplje 736112 Pašinac
70998 Prokuplje 736139 Pestiš
70998 Prokuplje 736147 Petrovac
70998 Prokuplje 736155 Piskalje
70998 Prokuplje 736163 Pločnik
70998 Prokuplje 736171 Potočić
70998 Prokuplje 736180 Prekadin
70998 Prokuplje 736198 Prekašnica
70998 Prokuplje 736201 Prekopuce
70998 Prokuplje 736210 Prokuplje
70998 Prokuplje 736228 Rankova Reka
70998 Prokuplje 736236 Rastovnica
70998 Prokuplje 736244 Rgaje
70998 Prokuplje 736252 Reljinac
70998 Prokuplje 736279 Resinac
70998 Prokuplje 736287 Selište
70998 Prokuplje 736295 Smrdan
70998 Prokuplje 736309 Srednji Statovac
70998 Prokuplje 736317 Stari Đurovac
70998 Prokuplje 736325 Staro Selo
70998 Prokuplje 736333 Tovrljane
70998 Prokuplje 736341 Trnovi Laz
70998 Prokuplje 736350 Tulare
70998 Prokuplje 736368 Ćukovac
70998 Prokuplje 736376 Džigolj
70998 Prokuplje 736384 Ševiš
70998 Prokuplje 736392 Široke Njive
70998 Prokuplje 736406 Šišmanovac
71005 Ražanj 736414 Braljina
71005 Ražanj 736422 Varoš
71005 Ražanj 736449 Vitoševac
71005 Ražanj 736457 Grabovo
71005 Ražanj 736465 Lipovac
71005 Ražanj 736473 Mađere
71005 Ražanj 736481 Maletina
71005 Ražanj 736490 Maćija
71005 Ražanj 736503 Novi Bračin
71005 Ražanj 736511 Pardik
71005 Ražanj 736520 Podgorac
71005 Ražanj 736538 Poslon
71005 Ražanj 736546 Praskovče
71005 Ražanj 736554 Pretrkovac
71005 Ražanj 736562 Ražanj
71005 Ražanj 736589 Rujište
71005 Ražanj 736597 Skorica
71005 Ražanj 736619 Smilovac
71005 Ražanj 736627 Stari Bračin
71005 Ražanj 736635 Cerovo
71005 Ražanj 736643 Crni Kao
71005 Ražanj 736651 Čubura
71005 Ražanj 736660 Šetka
71013 Rača 736678 Adrovac
71013 Rača 736686 Borci
71013 Rača 736694 Bošnjane
71013 Rača 736708 Veliko Krčmare
71013 Rača 736716 Viševac
71013 Rača 736724 Vojinovac
71013 Rača 736732 Vučić
71013 Rača 736759 Donja Rača
71013 Rača 736767 Donje Jarušice
71013 Rača 736775 Đurđevo
71013 Rača 746819 Mali Miraševac
71013 Rača 736783 Malo Krčmare
71013 Rača 736791 Miraševac
71013 Rača 736805 Popović
71013 Rača 736813 Rača
71013 Rača 736821 Saranovo
71013 Rača 736830 Sepci
71013 Rača 736848 Sipić
71013 Rača 736856 Trska
71021 Raška 736864 Badanj
71021 Raška 736872 Baljevac
71021 Raška 736899 Bela Stena
71021 Raška 736902 Belo Polje
71021 Raška 736929 Beoci
71021 Raška 736937 Biljanovac
71021 Raška 736945 Biniće
71021 Raška 736953 Biočin
71021 Raška 736961 Boroviće
71021 Raška 736970 Boće
71021 Raška 736988 Brvenik
71021 Raška 736996 Brvenik Naselje
71021 Raška 737003 Brvenica
71021 Raška 737011 Varevo
71021 Raška 737020 Vojmilovići
71021 Raška 737038 Vrtine
71021 Raška 737046 Gnjilica
71021 Raška 737054 Gostiradiće
71021 Raška 737062 Gradac
71021 Raška 737089 Draganići
71021 Raška 737097 Žerađe
71021 Raška 737119 Žutice
71021 Raška 737127 Zarevo
71021 Raška 737135 Jošanička Banja
71021 Raška 737143 Kaznoviće
71021 Raška 737151 Karadak
71021 Raška 737160 Kovači
71021 Raška 737178 Kopaonik
71021 Raška 737186 Korlaće
71021 Raška 737194 Kraviće
71021 Raška 737208 Kremiće
71021 Raška 737216 Kruševica
71021 Raška 737224 Kurići
71021 Raška 737232 Kućane
71021 Raška 737259 Lisina
71021 Raška 737267 Lukovo
71021 Raška 737275 Milatkoviće
71021 Raška 737283 Mure
71021 Raška 737291 Novo Selo
71021 Raška 737305 Nosoljin
71021 Raška 737313 Orahovo
71021 Raška 737321 Pavlica
71021 Raška 737330 Panojeviće
71021 Raška 737348 Piskanja
71021 Raška 737356 Plavkovo
71021 Raška 737364 Plešin
71021 Raška 737372 Pobrđe
71021 Raška 737399 Pokrvenik
71021 Raška 737402 Pocesje
71021 Raška 737429 Radošiće
71021 Raška 737437 Rakovac
71021 Raška 737445 Raška
71021 Raška 737453 Rvati
71021 Raška 737461 Rudnica
71021 Raška 737470 Sebimilje
71021 Raška 737488 Semeteš
71021 Raška 737496 Supnje
71021 Raška 737500 Tiodže
71021 Raška 737518 Trnava
71021 Raška 737526 Crna Glava
71021 Raška 737534 Šipačina
71030 Rekovac 737542 Bare
71030 Rekovac 737569 Belušić
71030 Rekovac 737577 Beočić
71030 Rekovac 737585 Bogalinac
71030 Rekovac 737593 Brajnovac
71030 Rekovac 737607 Velika Kruševica
71030 Rekovac 737615 Vukmanovac
71030 Rekovac 737623 Dobroselica
71030 Rekovac 737631 Dragovo
71030 Rekovac 737640 Županjevac
71030 Rekovac 737658 Kavadar
71030 Rekovac 737666 Kalenićki Prnjavor
71030 Rekovac 737674 Kaludra
71030 Rekovac 737682 Komarane
71030 Rekovac 737704 Lepojević
71030 Rekovac 737712 Lomnica
71030 Rekovac 737739 Loćika
71030 Rekovac 737747 Maleševo
71030 Rekovac 737755 Motrić
71030 Rekovac 737763 Nadrlje
71030 Rekovac 737771 Oparić
71030 Rekovac 737780 Prevešt
71030 Rekovac 737798 Rabenovac
71030 Rekovac 737801 Ratković
71030 Rekovac 737810 Rekovac
71030 Rekovac 737828 Sekurič
71030 Rekovac 737836 Sibnica
71030 Rekovac 737844 Siljevica
71030 Rekovac 737852 Tečić
71030 Rekovac 737879 Ursule
71030 Rekovac 737887 Cikot
71030 Rekovac 737895 Šljivica
71048 Jagodina 737909 Bagrdan
71048 Jagodina 737917 Belica
71048 Jagodina 737925 Bresje
71048 Jagodina 737933 Bukovče
71048 Jagodina 737941 Bunar
71048 Jagodina 737950 Vinorača
71048 Jagodina 737968 Voljavče
71048 Jagodina 737976 Vranovac
71048 Jagodina 737984 Vrba
71048 Jagodina 737992 Glavinci
71048 Jagodina 738000 Glogovac
71048 Jagodina 738018 Gornje Štiplje
71048 Jagodina 738026 Gornji Račnik
71048 Jagodina 738034 Deonica
71048 Jagodina 738042 Dobra Voda
71048 Jagodina 738069 Donje Štiplje
71048 Jagodina 738077 Donji Račnik
71048 Jagodina 738085 Dragocvet
71048 Jagodina 738093 Dragoševac
71048 Jagodina 738107 Dražmirovac
71048 Jagodina 738115 Duboka
71048 Jagodina 738123 Ivkovački Prnjavor
71048 Jagodina 738352 Jagodina
71048 Jagodina 738131 Jošanički Prnjavor
71048 Jagodina 738140 Kalenovac
71048 Jagodina 738158 Kovačevac
71048 Jagodina 738166 Kolare
71048 Jagodina 738174 Končarevo
71048 Jagodina 738182 Kočino Selo
71048 Jagodina 738204 Lovci
71048 Jagodina 738212 Lozovik
71048 Jagodina 738239 Lukar
71048 Jagodina 738247 Majur
71048 Jagodina 738255 Mali Popović
71048 Jagodina 738263 Medojevac
71048 Jagodina 738271 Međureč
71048 Jagodina 738280 Miloševo
71048 Jagodina 738298 Mišević
71048 Jagodina 738301 Novo Lanište
71048 Jagodina 738310 Rajkinac
71048 Jagodina 738328 Rakitovo
71048 Jagodina 738336 Ribare
71048 Jagodina 738344 Ribnik
71048 Jagodina 738379 Siokovac
71048 Jagodina 738387 Slatina
71048 Jagodina 738395 Staro Lanište
71048 Jagodina 738409 Staro Selo
71048 Jagodina 738417 Strižilo
71048 Jagodina 738425 Topola
71048 Jagodina 738433 Trnava
71048 Jagodina 738441 Crnče
71048 Jagodina 738450 Šantarovac
71048 Jagodina 738468 Šuljkovac
71056 Svilajnac 738476 Bobovo
71056 Svilajnac 738484 Bresje
71056 Svilajnac 738492 Vojska
71056 Svilajnac 738506 Vrlane
71056 Svilajnac 738514 Gložane
71056 Svilajnac 738522 Grabovac
71056 Svilajnac 738549 Dublje
71056 Svilajnac 738557 Dubnica
71056 Svilajnac 738565 Đurinac
71056 Svilajnac 738573 Kupinovac
71056 Svilajnac 738581 Kušiljevo
71056 Svilajnac 738590 Lukovica
71056 Svilajnac 738603 Mačevac
71056 Svilajnac 738611 Proštinac
71056 Svilajnac 738620 Radošin
71056 Svilajnac 738638 Roanda
71056 Svilajnac 738646 Roćevac
71056 Svilajnac 738654 Svilajnac
71056 Svilajnac 738662 Sedlare
71056 Svilajnac 738689 Subotica
71056 Svilajnac 738697 Troponje
71056 Svilajnac 738719 Crkvenac
71064 Svrljig 738727 Beloinje
71064 Svrljig 738735 Burdimo
71064 Svrljig 738743 Bučum
71064 Svrljig 738751 Varoš
71064 Svrljig 738760 Vlahovo
71064 Svrljig 738778 Galibabinac
71064 Svrljig 738786 Gojmanovac
71064 Svrljig 738794 Grbavče
71064 Svrljig 738808 Gulijan
71064 Svrljig 738816 Guševac
71064 Svrljig 738824 Davidovac
71064 Svrljig 738832 Drajinac
71064 Svrljig 738859 Đurinac
71064 Svrljig 738867 Željevo
71064 Svrljig 738875 Izvor
71064 Svrljig 738883 Kopajkošara
71064 Svrljig 738891 Labukovo
71064 Svrljig 738905 Lalinac
71064 Svrljig 738913 Lozan
71064 Svrljig 738921 Lukovo
71064 Svrljig 738930 Manojlica
71064 Svrljig 738948 Merdželat
71064 Svrljig 738956 Mečji Do
71064 Svrljig 738964 Niševac
71064 Svrljig 738972 Okolište
71064 Svrljig 738999 Okruglica
71064 Svrljig 739006 Palilula
71064 Svrljig 739014 Periš
71064 Svrljig 739022 Pirkovac
71064 Svrljig 739049 Plužina
71064 Svrljig 739057 Popšica
71064 Svrljig 739065 Prekonoga
71064 Svrljig 739073 Radmirovac
71064 Svrljig 739081 Ribare
71064 Svrljig 739090 Svrljig
71064 Svrljig 739103 Slivje
71064 Svrljig 739111 Tijovac
71064 Svrljig 739120 Crnoljevica
71064 Svrljig 739138 Šljivovik
71072 Sjenica 739146 Aliveroviće
71072 Sjenica 739154 Bagačiće
71072 Sjenica 739162 Bare
71072 Sjenica 739189 Bačija
71072 Sjenica 739197 Bioc
71072 Sjenica 739219 Blato
71072 Sjenica 739227 Boguti
71072 Sjenica 739235 Božov Potok
71072 Sjenica 739243 Boljare
71072 Sjenica 739251 Borišiće
71072 Sjenica 739260 Boroviće
71072 Sjenica 739278 Breza
71072 Sjenica 739286 Brnjica
71072 Sjenica 739294 Buđevo
71072 Sjenica 739308 Vapa
71072 Sjenica 739316 Veskoviće
71072 Sjenica 739324 Visočka
71072 Sjenica 739332 Višnjeva
71072 Sjenica 739359 Višnjice
71072 Sjenica 739367 Vrapci
71072 Sjenica 739375 Vrbnica
71072 Sjenica 739383 Vrsjenice
71072 Sjenica 739391 Goluban
71072 Sjenica 739405 Gornje Lopiže
71072 Sjenica 739413 Goševo
71072 Sjenica 739421 Grabovica
71072 Sjenica 739430 Gradac
71072 Sjenica 739448 Grgaje
71072 Sjenica 739456 Doliće
71072 Sjenica 739464 Donje Goračiće
71072 Sjenica 739472 Donje Lopiže
71072 Sjenica 739499 Dragojloviće
71072 Sjenica 739502 Draževiće
71072 Sjenica 739529 Družiniće
71072 Sjenica 739537 Dubnica
71072 Sjenica 739545 Duga Poljana
71072 Sjenica 739553 Dujke
71072 Sjenica 739561 Dunišiće
71072 Sjenica 739570 Žabren
71072 Sjenica 739588 Žitniće
71072 Sjenica 739596 Zabrđe
71072 Sjenica 739600 Zaječiće
71072 Sjenica 739618 Zahumsko
71072 Sjenica 739626 Jevik
71072 Sjenica 739634 Jezero
71072 Sjenica 739642 Kalipolje
71072 Sjenica 739669 Kamešnica
71072 Sjenica 739677 Kanjevina
71072 Sjenica 739685 Karajukića Bunari
71072 Sjenica 739693 Kijevci
71072 Sjenica 739707 Kladnica
71072 Sjenica 739715 Kneževac
71072 Sjenica 739723 Koznik
71072 Sjenica 739731 Kokošiće
71072 Sjenica 739740 Krajinoviće
71072 Sjenica 739758 Krivaja
71072 Sjenica 739766 Krnja Jela
71072 Sjenica 739774 Krstac
71072 Sjenica 739782 Krće
71072 Sjenica 739804 Lijeva Reka
71072 Sjenica 739812 Ljutaje
71072 Sjenica 739839 Mašoviće
71072 Sjenica 739847 Medare
71072 Sjenica 739855 Međugor
71072 Sjenica 739863 Milići
71072 Sjenica 739871 Papiće
71072 Sjenica 739880 Petrovo Polje
71072 Sjenica 739898 Plana
71072 Sjenica 739901 Poda
71072 Sjenica 739910 Ponorac
71072 Sjenica 739928 Pralja
71072 Sjenica 739936 Raždaginja
71072 Sjenica 739944 Rasno
71072 Sjenica 739952 Raspoganče
71072 Sjenica 739979 Rastenoviće
71072 Sjenica 739987 Raškoviće
71072 Sjenica 739995 Sjenica
71072 Sjenica 740004 Skradnik
71072 Sjenica 740012 Strajiniće
71072 Sjenica 740039 Stup
71072 Sjenica 740047 Sugubine
71072 Sjenica 740055 Sušica
71072 Sjenica 740063 Trešnjevica
71072 Sjenica 740071 Trijebine
71072 Sjenica 740080 Tuzinje
71072 Sjenica 740098 Tutiće
71072 Sjenica 740101 Uvac
71072 Sjenica 740110 Ugao
71072 Sjenica 740128 Ursule
71072 Sjenica 740136 Ušak
71072 Sjenica 740144 Fijulj
71072 Sjenica 740152 Caričina
71072 Sjenica 740179 Cetanoviće
71072 Sjenica 740187 Crvsko
71072 Sjenica 740195 Crčevo
71072 Sjenica 740209 Čedovo
71072 Sjenica 740217 Čipalje
71072 Sjenica 740225 Čitluk
71072 Sjenica 740233 Šare
71072 Sjenica 740241 Štavalj
71072 Sjenica 740250 Šušure
71099 Smederevo 740268 Badljevica
71099 Smederevo 740276 Binovac
71099 Smederevo 740284 Vodanj
71099 Smederevo 740292 Vranovo
71099 Smederevo 740306 Vrbovac
71099 Smederevo 740314 Vučak
71099 Smederevo 740322 Dobri Do
71099 Smederevo 740349 Drugovac
71099 Smederevo 740357 Kolari
71099 Smederevo 746746 Kulič
71099 Smederevo 740365 Landol
71099 Smederevo 740373 Lipe
71099 Smederevo 740381 Lugavčina
71099 Smederevo 740390 Lunjevac
71099 Smederevo 740403 Mala Krsna
71099 Smederevo 740411 Malo Orašje
71099 Smederevo 740420 Mihajlovac
71099 Smederevo 740438 Osipaonica
71099 Smederevo 740446 Petrijevo
71099 Smederevo 740454 Radinac
71099 Smederevo 740462 Ralja
71099 Smederevo 740489 Saraorci
71099 Smederevo 740497 Seone
71099 Smederevo 740519 Skobalj
71099 Smederevo 740527 Smederevo
71099 Smederevo 740535 Suvodol
71099 Smederevo 740543 Udovice
71099 Smederevo 740551 Šalinac
71102 Smederevska Palanka 740560 Azanja
71102 Smederevska Palanka 740578 Baničina
71102 Smederevska Palanka 740586 Bačinac
71102 Smederevska Palanka 740594 Bašin
71102 Smederevska Palanka 740608 Vlaški Do
71102 Smederevska Palanka 740616 Vodice
71102 Smederevska Palanka 740624 Glibovac
71102 Smederevska Palanka 740632 Golobok
71102 Smederevska Palanka 740659 Grčac
71102 Smederevska Palanka 740667 Kusadak
71102 Smederevska Palanka 740675 Mala Plana
71102 Smederevska Palanka 740683 Mramorac
71102 Smederevska Palanka 740691 Pridvorice
71102 Smederevska Palanka 740705 Ratari
71102 Smederevska Palanka 740713 Selevac
71102 Smederevska Palanka 740721 Smederevska Palanka
71102 Smederevska Palanka 740730 Stojačak
71102 Smederevska Palanka 740748 Cerovac
71129 Sokobanja 740756 Beli Potok
71129 Sokobanja 740764 Blendija
71129 Sokobanja 740772 Bogdinac
71129 Sokobanja 740799 Vrbovac
71129 Sokobanja 740802 Vrmdža
71129 Sokobanja 740829 Dugo Polje
71129 Sokobanja 740837 Žučkovac
71129 Sokobanja 740845 Jezero
71129 Sokobanja 740853 Jošanica
71129 Sokobanja 740861 Levovik
71129 Sokobanja 740870 Milušinac
71129 Sokobanja 740888 Mužinac
71129 Sokobanja 740896 Nikolinac
71129 Sokobanja 740900 Novo Selo
71129 Sokobanja 740918 Poružnica
71129 Sokobanja 740926 Radenkovac
71129 Sokobanja 740934 Resnik
71129 Sokobanja 740942 Rujevica
71129 Sokobanja 740969 Sesalac
71129 Sokobanja 740977 Sokobanja
71129 Sokobanja 740985 Trgovište
71129 Sokobanja 740993 Trubarevac
71129 Sokobanja 741019 Cerovica
71129 Sokobanja 741027 Čitluk
71129 Sokobanja 741035 Šarbanovac
71137 Surdulica 741043 Alakince
71137 Surdulica 741051 Bacijevce
71137 Surdulica 746665 Belo Polje
71137 Surdulica 741060 Binovce
71137 Surdulica 741078 Bitvrđa
71137 Surdulica 741086 Božica
71137 Surdulica 741094 Vlasina Okruglica
71137 Surdulica 741108 Vlasina Rid
71137 Surdulica 741116 Vlasina Stojkovićeva
71137 Surdulica 741124 Vučadelce
71137 Surdulica 746673 Gornja Koznica
71137 Surdulica 741132 Gornje Romanovce
71137 Surdulica 741159 Groznatovci
71137 Surdulica 741167 Danjino Selo
71137 Surdulica 741175 Dikava
71137 Surdulica 741183 Donje Romanovce
71137 Surdulica 741191 Drajinci
71137 Surdulica 741205 Dugi Del
71137 Surdulica 741213 Dugojnica
71137 Surdulica 741221 Zagužanje
71137 Surdulica 741230 Jelašnica
71137 Surdulica 741248 Kalabovce
71137 Surdulica 741256 Kijevac
71137 Surdulica 741264 Klisura
71137 Surdulica 741272 Kolunica
71137 Surdulica 741299 Kostroševci
71137 Surdulica 741302 Leskova Bara
71137 Surdulica 741329 Masurica
71137 Surdulica 741337 Mačkatica
71137 Surdulica 741345 Novo Selo
71137 Surdulica 741353 Palja
71137 Surdulica 741361 Rđavica
71137 Surdulica 741370 Stajkovce
71137 Surdulica 741388 Strezimirovci
71137 Surdulica 741396 Suvojnica
71137 Surdulica 741400 Surdulica
71137 Surdulica 741418 Suhi Dol
71137 Surdulica 741426 Topli Do
71137 Surdulica 741434 Topli Dol
71137 Surdulica 741442 Troskač
71137 Surdulica 741469 Ćurkovica
71145 Užice 741477 Bioska
71145 Užice 741485 Bjelotići
71145 Užice 741493 Buar
71145 Užice 741507 Vitasi
71145 Užice 741515 Volujac
71145 Užice 741523 Vrutci
71145 Užice 741531 Gorjani
71145 Užice 741540 Gostinica
71145 Užice 741558 Gubin Do
71145 Užice 741566 Dobrodo
71145 Užice 741574 Drežnik
71145 Užice 741582 Drijetanj
71145 Užice 741604 Duboko
71145 Užice 741612 Zbojštica
71145 Užice 741639 Zlakusa
71145 Užice 741647 Kamenica
71145 Užice 741655 Karan
71145 Užice 741663 Kačer
71145 Užice 741671 Keserovina
71145 Užice 741680 Kotroman
71145 Užice 741698 Krvavci
71145 Užice 741701 Kremna
71145 Užice 741710 Kršanje
71145 Užice 741728 Lelići
71145 Užice 741736 Ljubanje
71145 Užice 741744 Mokra Gora
71145 Užice 741752 Nikojevići
71145 Užice 741779 Panjak
71145 Užice 741787 Pear
71145 Užice 741795 Ponikovica
71145 Užice 741809 Potočanje
71145 Užice 741817 Potpeće
71145 Užice 741825 Ravni
71145 Užice 741833 Raduša
71145 Užice 741841 Ribaševina
71145 Užice 741868 Skržuti
71145 Užice 741876 Stapari
71145 Užice 741884 Strmac
71145 Užice 741906 Trnava
71145 Užice 741892 Užice
71153 Topola 741914 Belosavci
71153 Topola 741922 Blaznava
71153 Topola 741949 Božurnja
71153 Topola 741957 Vinča
71153 Topola 741965 Vojkovci
71153 Topola 741973 Gornja Trnava
71153 Topola 741981 Gornja Šatornja
71153 Topola 741990 Gorovič
71153 Topola 742007 Guriševci
71153 Topola 742015 Donja Trešnjevica
71153 Topola 742023 Donja Trnava
71153 Topola 742031 Donja Šatornja
71153 Topola 742040 Žabare
71153 Topola 742058 Zagorica
71153 Topola 742066 Jarmenovci
71153 Topola 742074 Jelenac
71153 Topola 742082 Junkovac
71153 Topola 742104 Kloka
71153 Topola 742112 Krćevac
71153 Topola 742139 Lipovac
71153 Topola 742147 Manojlovci
71153 Topola 742155 Maskar
71153 Topola 742163 Natalinci
71153 Topola 742171 Ovsište
71153 Topola 742180 Pavlovac
71153 Topola 742198 Plaskovac
71153 Topola 742201 Rajkovac
71153 Topola 742210 Svetlić
71153 Topola 742228 Topola (varošica)
71153 Topola 742236 Topola (selo)
71153 Topola 742244 Šume
71161 Trgovište 742252 Babina Poljana
71161 Trgovište 742279 Barbace
71161 Trgovište 742287 Vladovce
71161 Trgovište 742295 Goločevac
71161 Trgovište 742309 Gornovac
71161 Trgovište 742317 Gornja Trnica
71161 Trgovište 742325 Gornji Kozji Dol
71161 Trgovište 742333 Gornji Stajevac
71161 Trgovište 742341 Dejance
71161 Trgovište 742350 Donja Trnica
71161 Trgovište 742368 Donji Kozji Dol
71161 Trgovište 742376 Donji Stajevac
71161 Trgovište 742384 Dumbija
71161 Trgovište 742392 Đerekarce
71161 Trgovište 742406 Zladovce
71161 Trgovište 742414 Kalovo
71161 Trgovište 742422 Lesnica
71161 Trgovište 742449 Mala Reka
71161 Trgovište 742457 Margance
71161 Trgovište 742465 Mezdraja
71161 Trgovište 742473 Novi Glog
71161 Trgovište 742481 Novo Selo
71161 Trgovište 742490 Petrovac
71161 Trgovište 742503 Prolesje
71161 Trgovište 742511 Radovnica
71161 Trgovište 742520 Rajčevce
71161 Trgovište 742538 Surlica
71161 Trgovište 742546 Trgovište
71161 Trgovište 742554 Crveni Grad
71161 Trgovište 742562 Crna Reka
71161 Trgovište 742589 Crnovce
71161 Trgovište 742597 Šajince
71161 Trgovište 742619 Šaprance
71161 Trgovište 742627 Široka Planina
71161 Trgovište 742635 Šumata Trnica
71170 Trstenik 742643 Bogdanje
71170 Trstenik 742651 Božurevac
71170 Trstenik 742660 Brezovica
71170 Trstenik 742678 Bresno Polje
71170 Trstenik 742686 Bučje
71170 Trstenik 742694 Velika Drenova
71170 Trstenik 742708 Veluće
71170 Trstenik 742716 Golubovac
71170 Trstenik 742724 Gornja Omašnica
71170 Trstenik 742732 Gornja Crnišava
71170 Trstenik 742759 Gornji Dubič
71170 Trstenik 742767 Gornji Ribnik
71170 Trstenik 742775 Grabovac
71170 Trstenik 742783 Donja Omašnica
71170 Trstenik 742791 Donja Crnišava
71170 Trstenik 742805 Donji Dubič
71170 Trstenik 742813 Donji Ribnik
71170 Trstenik 742821 Dublje
71170 Trstenik 742830 Jasikovica
71170 Trstenik 742848 Kamenjača
71170 Trstenik 742856 Levići
71170 Trstenik 742864 Loboder
71170 Trstenik 742872 Lozna
71170 Trstenik 742899 Lopaš
71170 Trstenik 742902 Mala Drenova
71170 Trstenik 742929 Mala Sugubina
71170 Trstenik 742937 Medveđa
71170 Trstenik 742945 Mijajlovac
71170 Trstenik 742953 Milutovac
71170 Trstenik 742961 Okruglica
71170 Trstenik 742970 Osaonica
71170 Trstenik 742988 Odžaci
71170 Trstenik 742996 Pajsak
71170 Trstenik 743003 Planinica
71170 Trstenik 743011 Poljna
71170 Trstenik 743020 Popina
71170 Trstenik 743038 Počekovina
71170 Trstenik 743046 Prnjavor
71170 Trstenik 743054 Rajinac
71170 Trstenik 743062 Riđevštica
71170 Trstenik 743089 Riljac
71170 Trstenik 743097 Rujišnik
71170 Trstenik 743119 Selište
71170 Trstenik 743127 Stari Trstenik
71170 Trstenik 743135 Stopanja
71170 Trstenik 743143 Stragari
71170 Trstenik 743151 Stublica
71170 Trstenik 743160 Tobolac
71170 Trstenik 743178 Trstenik
71170 Trstenik 743186 Ugljarevo
71170 Trstenik 743194 Čairi
71188 Tutin 743208 Arapoviće
71188 Tutin 743216 Baljen
71188 Tutin 743224 Batrage
71188 Tutin 743232 Baćica
71188 Tutin 743259 Biohane
71188 Tutin 743267 Blaca
71188 Tutin 743275 Bovanj
71188 Tutin 743283 Boroštica
71188 Tutin 743291 Braćak
71188 Tutin 743305 Bregovi
71188 Tutin 743313 Brniševo
71188 Tutin 743321 Bujkoviće
71188 Tutin 743330 Velje Polje
71188 Tutin 743348 Veseniće
71188 Tutin 743356 Vrapče
71188 Tutin 743364 Vrba
71188 Tutin 743372 Glogovik
71188 Tutin 743399 Gluhavica
71188 Tutin 743402 Gnila
71188 Tutin 743429 Godovo
71188 Tutin 743437 Gornji Crniš
71188 Tutin 743445 Gradac
71188 Tutin 743453 Gujiće
71188 Tutin 743461 Gurdijelje
71188 Tutin 743470 Guceviće
71188 Tutin 743488 Devreč
71188 Tutin 743496 Delimeđe
71188 Tutin 743500 Detane
71188 Tutin 743518 Dobri Dub
71188 Tutin 743526 Dobrinje
71188 Tutin 743534 Dolovo
71188 Tutin 743542 Draga
71188 Tutin 743569 Dubovo
71188 Tutin 743577 Dulebe
71188 Tutin 743585 Đerekare
71188 Tutin 743593 Ervenice
71188 Tutin 743607 Žirče
71188 Tutin 743615 Župa
71188 Tutin 743623 Žuče
71188 Tutin 743631 Zapadni Mojstir
71188 Tutin 743640 Izrok
71188 Tutin 743658 Istočni Mojstir
71188 Tutin 743666 Jablanica
71188 Tutin 743674 Jarebice
71188 Tutin 743682 Jezgroviće
71188 Tutin 743704 Jeliće
71188 Tutin 743712 Južni Kočarnik
71188 Tutin 743739 Kovači
71188 Tutin 743747 Koniče
71188 Tutin 743755 Leskova
71188 Tutin 743763 Lipica
71188 Tutin 743771 Lukavica
71188 Tutin 743780 Melaje
71188 Tutin 743798 Mitrova
71188 Tutin 743801 Morani
71188 Tutin 743810 Naboje
71188 Tutin 743828 Nadumce
71188 Tutin 743836 Namga
71188 Tutin 743844 Noćaje
71188 Tutin 743852 Oraše
71188 Tutin 743879 Orlje
71188 Tutin 743887 Ostrovica
71188 Tutin 743895 Paljevo
71188 Tutin 743909 Piskopovce
71188 Tutin 743917 Plenibabe
71188 Tutin 743925 Pokrvenik
71188 Tutin 743933 Pope
71188 Tutin 743941 Popiće
71188 Tutin 743950 Potreb
71188 Tutin 743968 Pružanj
71188 Tutin 743976 Raduhovce
71188 Tutin 743984 Raduša
71188 Tutin 743992 Ramoševo
71188 Tutin 744000 Reževiće
71188 Tutin 744018 Ribariće
71188 Tutin 744026 Rudnica
71188 Tutin 744034 Ruđa
71188 Tutin 744042 Saš
71188 Tutin 744069 Severni Kočarnik
71188 Tutin 744077 Smoluća
71188 Tutin 744085 Starčeviće
71188 Tutin 744093 Strumce
71188 Tutin 744107 Suvi Do
71188 Tutin 744115 Točilovo
71188 Tutin 744123 Tutin
71188 Tutin 744131 Ćulije
71188 Tutin 744140 Crkvine
71188 Tutin 744158 Čarovina
71188 Tutin 744166 Čmanjke
71188 Tutin 744174 Čukote
71188 Tutin 744182 Šaronje
71188 Tutin 744204 Šipče
71188 Tutin 744212 Špiljani
71196 Ćićevac 744239 Braljina
71196 Ćićevac 744247 Grad Stalać
71196 Ćićevac 744255 Lučina
71196 Ćićevac 744263 Mojsinje
71196 Ćićevac 744271 Mrzenica
71196 Ćićevac 744280 Pločnik
71196 Ćićevac 744298 Pojate
71196 Ćićevac 744301 Stalać
71196 Ćićevac 744310 Trubarevo
71196 Ćićevac 744328 Ćićevac
71200 Ćuprija 744336 Batinac
71200 Ćuprija 744344 Bigrenica
71200 Ćuprija 744352 Virine
71200 Ćuprija 744379 Vlaška
71200 Ćuprija 744387 Dvorica
71200 Ćuprija 744395 Ivankovac
71200 Ćuprija 744409 Isakovo
71200 Ćuprija 744417 Jovac
71200 Ćuprija 744425 Kovanica
71200 Ćuprija 744433 Krušar
71200 Ćuprija 744441 Mijatovac
71200 Ćuprija 744450 Ostrikovac
71200 Ćuprija 744468 Paljane
71200 Ćuprija 744476 Senje
71200 Ćuprija 744484 Supska
71200 Ćuprija 744492 Ćuprija
71218 Ub 744506 Banjani
71218 Ub 744514 Bogdanovica
71218 Ub 744522 Brgule
71218 Ub 744549 Brezovica
71218 Ub 744557 Vrelo
71218 Ub 744565 Vrhovine
71218 Ub 744573 Vukona
71218 Ub 744581 Gvozdenović
71218 Ub 744590 Gunjevac
71218 Ub 744603 Dokmir
71218 Ub 744611 Zvizdar
71218 Ub 744620 Joševa
71218 Ub 744638 Kalenić
71218 Ub 744646 Kalinovac
71218 Ub 744654 Kožuar
71218 Ub 744662 Kršna Glava
71218 Ub 744689 Liso Polje
71218 Ub 744697 Lončanik
71218 Ub 744719 Milorci
71218 Ub 744727 Murgaš
71218 Ub 744735 Novaci
71218 Ub 744743 Paljuvi
71218 Ub 744751 Pambukovica
71218 Ub 744760 Radljevo
71218 Ub 744778 Raduša
71218 Ub 744786 Ruklada
71218 Ub 744794 Slatina
71218 Ub 744808 Sovljak
71218 Ub 744816 Stublenica
71218 Ub 744824 Takovo
71218 Ub 744832 Tvrdojevac
71218 Ub 744859 Trlić
71218 Ub 744867 Trnjaci
71218 Ub 744875 Tulari
71218 Ub 744883 Ub
71218 Ub 744891 Crvena Jabuka
71218 Ub 744905 Čučuge
71218 Ub 744913 Šarbane
71226 Crna Trava 744921 Bajinci
71226 Crna Trava 744930 Bankovci
71226 Crna Trava 744948 Bistrica
71226 Crna Trava 744956 Brod
71226 Crna Trava 744964 Vus
71226 Crna Trava 744972 Gornje Gare
71226 Crna Trava 744999 Gradska
71226 Crna Trava 745006 Darkovce
71226 Crna Trava 745014 Dobro Polje
71226 Crna Trava 746690 Zlatance
71226 Crna Trava 745022 Jabukovik
71226 Crna Trava 746681 Jovanovce
71226 Crna Trava 745049 Kalna
71226 Crna Trava 745057 Krivi Del
71226 Crna Trava 745065 Krstićevo
71226 Crna Trava 745073 Mlačište
71226 Crna Trava 746703 Obradovce
71226 Crna Trava 745081 Ostrozub
71226 Crna Trava 745090 Pavličina
71226 Crna Trava 745103 Preslap
71226 Crna Trava 745111 Rajčetine
71226 Crna Trava 745120 Ruplje
71226 Crna Trava 745138 Sastav Reka
71226 Crna Trava 745146 Crna Trava
71226 Crna Trava 746711 Čuka
71234 Čajetina 745154 Alin Potok
71234 Čajetina 745162 Branešci
71234 Čajetina 745189 Golovo
71234 Čajetina 745197 Gostilje
71234 Čajetina 745219 Dobroselica
71234 Čajetina 745227 Drenova
71234 Čajetina 745235 Željine
71234 Čajetina 745294 Zlatibor
71234 Čajetina 745243 Jablanica
71234 Čajetina 745251 Kriva Reka
71234 Čajetina 745260 Ljubiš
71234 Čajetina 745278 Mačkat
71234 Čajetina 745286 Mušvete
71234 Čajetina 745308 Rakovica
71234 Čajetina 745316 Rožanstvo
71234 Čajetina 745324 Rudine
71234 Čajetina 745332 Sainovina
71234 Čajetina 745359 Semegnjevo
71234 Čajetina 745367 Sirogojno
71234 Čajetina 745375 Stublo
71234 Čajetina 745383 Tripkova
71234 Čajetina 745391 Trnava
71234 Čajetina 745405 Čajetina
71234 Čajetina 745413 Šljivovica
71242 Čačak 745421 Atenica
71242 Čačak 745430 Baluga (Ljubićska)
71242 Čačak 745448 Baluga (Trnavska)
71242 Čačak 745456 Banjica
71242 Čačak 746754 Beljina
71242 Čačak 745472 Bečanj
71242 Čačak 745499 Brezovica
71242 Čačak 745502 Bresnica
71242 Čačak 745529 Vapa
71242 Čačak 745537 Vidova
71242 Čačak 745545 Viljuša
71242 Čačak 745553 Vranići
71242 Čačak 745561 Vrnčani
71242 Čačak 745570 Vujetinci
71242 Čačak 745588 Goričani
71242 Čačak 745596 Gornja Gorevnica
71242 Čačak 745600 Gornja Trepča
71242 Čačak 745618 Donja Gorevnica
71242 Čačak 745626 Donja Trepča
71242 Čačak 745634 Žaočani
71242 Čačak 745642 Zablaće
71242 Čačak 745669 Jančići
71242 Čačak 745677 Ježevica
71242 Čačak 745685 Jezdina
71242 Čačak 745693 Katrga
71242 Čačak 745707 Kačulice
71242 Čačak 745715 Konjevići
71242 Čačak 745723 Kukići
71242 Čačak 745731 Kulinovci
71242 Čačak 745740 Lipnica
71242 Čačak 745758 Loznica
71242 Čačak 745766 Ljubić
71242 Čačak 745774 Međuvršje
71242 Čačak 745782 Milićevci
71242 Čačak 745804 Miokovci
71242 Čačak 745812 Mojsinje
71242 Čačak 745839 Mrčajevci
71242 Čačak 745847 Mršinci
71242 Čačak 745855 Ovčar Banja
71242 Čačak 745863 Ostra
71242 Čačak 745871 Pakovraće
71242 Čačak 745880 Parmenac
71242 Čačak 745898 Petnica
71242 Čačak 745901 Preljina
71242 Čačak 745910 Premeća
71242 Čačak 745928 Pridvorica
71242 Čačak 745936 Prijevor
71242 Čačak 745944 Prislonica
71242 Čačak 745952 Rajac
71242 Čačak 745979 Rakova
71242 Čačak 745987 Riđage
71242 Čačak 745995 Rošci
71242 Čačak 746002 Slatina
71242 Čačak 746029 Sokolići
71242 Čačak 746037 Stančići
71242 Čačak 746045 Trbušani
71242 Čačak 746053 Trnava
71242 Čačak 746061 Čačak
71269 Šabac 746070 Bela Reka
71269 Šabac 746088 Bogosavac
71269 Šabac 746096 Bojić
71269 Šabac 746100 Bukor
71269 Šabac 746118 Varna
71269 Šabac 746126 Volujac
71269 Šabac 746134 Gornja Vranjska
71269 Šabac 746142 Grušić
71269 Šabac 746169 Dvorište
71269 Šabac 746177 Desić
71269 Šabac 746185 Dobrić
71269 Šabac 746193 Drenovac
71269 Šabac 746207 Duvanište
71269 Šabac 746215 Žabar
71269 Šabac 746223 Zablaće
71269 Šabac 746231 Zminjak
71269 Šabac 746240 Jevremovac
71269 Šabac 746258 Jelenča
71269 Šabac 746266 Korman
71269 Šabac 746274 Krivaja
71269 Šabac 746282 Lipolist
71269 Šabac 746304 Majur
71269 Šabac 746312 Mala Vranjska
71269 Šabac 746339 Maovi
71269 Šabac 746347 Mačvanski Pričinović
71269 Šabac 746355 Metlić
71269 Šabac 746363 Miloševac
71269 Šabac 746371 Miokus
71269 Šabac 746380 Mišar
71269 Šabac 746398 Mrđenovac
71269 Šabac 746401 Nakučani
71269 Šabac 746410 Orašac
71269 Šabac 746428 Orid
71269 Šabac 746436 Petkovica
71269 Šabac 746444 Petlovača
71269 Šabac 746452 Pocerski Metković
71269 Šabac 746479 Pocerski Pričinović
71269 Šabac 746487 Predvorica
71269 Šabac 746495 Prnjavor
71269 Šabac 746509 Radovašnica
71269 Šabac 746517 Ribari
71269 Šabac 746525 Rumska
71269 Šabac 746533 Sinošević
71269 Šabac 746541 Skrađani
71269 Šabac 746550 Slatina
71269 Šabac 746568 Slepčević
71269 Šabac 746576 Tabanović
71269 Šabac 746584 Cerovac
71269 Šabac 746592 Culjković
71269 Šabac 746606 Šabac
71269 Šabac 746614 Ševarice
71269 Šabac 746622 Štitar
71277 Lapovo 702927 Lapovo (varošica)
71277 Lapovo 702935 Lapovo (selo)
71285 Niška Banja 728896 Bancarevo
71285 Niška Banja 729035 Gornja Studena
71285 Niška Banja 729108 Donja Studena
71285 Niška Banja 729191 Jelašnica
71285 Niška Banja 729221 Koritnjak
71285 Niška Banja 729248 Kunovica
71285 Niška Banja 729256 Lazarevo Selo
71285 Niška Banja 729302 Manastir
71285 Niška Banja 729353 Nikola Tesla
71285 Niška Banja 729370 Niška Banja
71285 Niška Banja 729400 Ostrovica
71285 Niška Banja 729477 Prva Kutina
71285 Niška Banja 729485 Prosek
71285 Niška Banja 729493 Ravni Do
71285 Niška Banja 729507 Radikina Bara
71285 Niška Banja 729515 Rautovo
71285 Niška Banja 729540 Sićevo
71285 Niška Banja 729647 Čukljenik
71293 Surčin 703834 Bečmen
71293 Surčin 703842 Boljevci
71293 Surčin 703869 Dobanovci
71293 Surčin 703877 Jakovo
71293 Surčin 703885 Petrovčić
71293 Surčin 703893 Progar
71293 Surčin 703907 Surčin
71307 Pantelej 728926 Brenica
71307 Pantelej 728977 Vrelo
71307 Pantelej 729027 Gornja Vrežina
71307 Pantelej 729086 Gornji Matejevac
71307 Pantelej 729094 Donja Vrežina
71307 Pantelej 729175 Donji Matejevac
71307 Pantelej 729183 Jasenovik
71307 Pantelej 729205 Kamenica
71307 Pantelej 729213 Knez Selo
71307 Pantelej 729299 Malča
71307 Pantelej 792012 Niš (Pantelej)
71307 Pantelej 729396 Oreovac
71307 Pantelej 729442 Pasjača
71307 Pantelej 729604 Cerje
71315 Crveni krst 728918 Berčinac
71315 Crveni krst 728969 Vele Polje
71315 Crveni krst 728985 Vrtište
71315 Crveni krst 729043 Gornja Toponica
71315 Crveni krst 729051 Gornja Trnava
71315 Crveni krst 729078 Gornji Komren
71315 Crveni krst 729116 Donja Toponica
71315 Crveni krst 729124 Donja Trnava
71315 Crveni krst 729167 Donji Komren
71315 Crveni krst 729230 Kravlje
71315 Crveni krst 729272 Leskovik
71315 Crveni krst 729329 Medoševac
71315 Crveni krst 729337 Mezgraja
71315 Crveni krst 729345 Miljkovac
71315 Crveni krst 792039 Niš (Crveni krst)
71315 Crveni krst 729418 Paligrace
71315 Crveni krst 729426 Paljina
71315 Crveni krst 729469 Popovac
71315 Crveni krst 729523 Rujnik
71315 Crveni krst 729531 Sečanica
71315 Crveni krst 729566 Supovac
71315 Crveni krst 729574 Trupale
71315 Crveni krst 729582 Hum
71315 Crveni krst 729612 Čamurlija
71323 Palilula (Niš) 728900 Berbatovo
71323 Palilula (Niš) 728942 Bubanj
71323 Palilula (Niš) 728993 Vukmanovo
71323 Palilula (Niš) 729019 Gabrovac
71323 Palilula (Niš) 729060 Gornje Međurovo
71323 Palilula (Niš) 729388 Deveti maj
71323 Palilula (Niš) 729132 Donje Vlase
71323 Palilula (Niš) 729159 Donje Međurovo
71323 Palilula (Niš) 727962 Krušce
71323 Palilula (Niš) 729264 Lalinac
71323 Palilula (Niš) 728004 Mramor
71323 Palilula (Niš) 728012 Mramorski Potok
71323 Palilula (Niš) 792055 Niš (Palilula)
71323 Palilula (Niš) 729434 Pasi Poljana
71323 Palilula (Niš) 729558 Suvi Do
71323 Palilula (Niš) 729639 Čokot
71331 Medijana 728934 Brzi Brod
71331 Medijana 792047 Niš (Medijana)
71340 Kostolac 732982 Klenovnik
71340 Kostolac 733016 Kostolac
71340 Kostolac 733067 Ostrovo
71340 Kostolac 733075 Petka
71340 Kostolac 733121 Selo Kostolac
71358 Vranjska Banja 711195 Babina Poljana
71358 Vranjska Banja 711250 Bujkovac
71358 Vranjska Banja 711314 Vranjska Banja
71358 Vranjska Banja 711543 Duga Luka
71358 Vranjska Banja 711586 Izumno
71358 Vranjska Banja 711616 Klisurica
71358 Vranjska Banja 711632 Korbevac
71358 Vranjska Banja 711659 Korbul
71358 Vranjska Banja 711675 Kriva Feja
71358 Vranjska Banja 711691 Kumarevo
71358 Vranjska Banja 711721 Leva Reka
71358 Vranjska Banja 711748 Lipovac
71358 Vranjska Banja 711861 Nesvrta
71358 Vranjska Banja 711918 Panevlje
71358 Vranjska Banja 711934 Prvonek
71358 Vranjska Banja 711942 Prevalac
71358 Vranjska Banja 712043 Sebevranje
71358 Vranjska Banja 712060 Slivnica
71358 Vranjska Banja 712124 Stari Glog
71358 Vranjska Banja 712221 Toplac
71358 Vranjska Banja 712302 Crni Vrh
71366 Sevojno 741850 Sevojno
80012 Ada 800015 Ada
80012 Ada 800023 Mol
80012 Ada 800031 Obornjača
80012 Ada 800040 Sterijino
80012 Ada 800058 Utrine
80039 Alibunar 800066 Alibunar
80039 Alibunar 800074 Banatski Karlovac
80039 Alibunar 800082 Vladimirovac
80039 Alibunar 800104 Dobrica
80039 Alibunar 800112 Ilandža
80039 Alibunar 800139 Janošik
80039 Alibunar 800147 Lokve
80039 Alibunar 800155 Nikolinci
80039 Alibunar 800163 Novi Kozjak
80039 Alibunar 800171 Seleuš
80047 Apatin 800180 Apatin
80047 Apatin 800198 Kupusina
80047 Apatin 800201 Prigrevica
80047 Apatin 800210 Svilojevo
80047 Apatin 800228 Sonta
80055 Bač 800236 Bač
80055 Bač 800244 Bačko Novo Selo
80055 Bač 800252 Bođani
80055 Bač 800279 Vajska
80055 Bač 800287 Plavna
80055 Bač 800295 Selenča
80063 Bačka Palanka 800309 Bačka Palanka
80063 Bačka Palanka 800317 Vizić
80063 Bačka Palanka 800325 Gajdobra
80063 Bačka Palanka 800333 Despotovo
80063 Bačka Palanka 800341 Karađorđevo
80063 Bačka Palanka 800350 Mladenovo
80063 Bačka Palanka 800368 Neštin
80063 Bačka Palanka 800376 Nova Gajdobra
80063 Bačka Palanka 800384 Obrovac
80063 Bačka Palanka 800392 Parage
80063 Bačka Palanka 800406 Pivnice
80063 Bačka Palanka 800414 Silbaš
80063 Bačka Palanka 800422 Tovariševo
80063 Bačka Palanka 800449 Čelarevo
80071 Bačka Topola 800457 Bagremovo
80071 Bačka Topola 800465 Bajša
80071 Bačka Topola 800473 Bačka Topola
80071 Bačka Topola 800481 Bački Sokolac
80071 Bačka Topola 800490 Bogaraš
80071 Bačka Topola 800503 Gornja Rogatica
80071 Bačka Topola 800511 Gunaroš
80071 Bačka Topola 800520 Zobnatica
80071 Bačka Topola 800538 Kavilo
80071 Bačka Topola 800546 Karađorđevo
80071 Bačka Topola 800554 Krivaja
80071 Bačka Topola 800562 Mali Beograd
80071 Bačka Topola 800589 Mićunovo
80071 Bačka Topola 800597 Novo Orahovo
80071 Bačka Topola 800619 Njegoševo
80071 Bačka Topola 805122 Obornjača
80071 Bačka Topola 800635 Panonija
80071 Bačka Topola 800643 Pačir
80071 Bačka Topola 800651 Pobeda
80071 Bačka Topola 800660 Svetićevo
80071 Bačka Topola 800678 Srednji Salaš
80071 Bačka Topola 800686 Stara Moravica
80071 Bačka Topola 800627 Tomislavci
80080 Bački Petrovac 800694 Bački Petrovac
80080 Bački Petrovac 800708 Gložan
80080 Bački Petrovac 800716 Kulpin
80080 Bački Petrovac 800724 Maglić
80098 Bela Crkva 800732 Banatska Palanka
80098 Bela Crkva 800759 Banatska Subotica
80098 Bela Crkva 800767 Bela Crkva
80098 Bela Crkva 800775 Vračev Gaj
80098 Bela Crkva 800783 Grebenac
80098 Bela Crkva 800791 Dobričevo
80098 Bela Crkva 800805 Dupljaja
80098 Bela Crkva 800813 Jasenovo
80098 Bela Crkva 800821 Kajtasovo
80098 Bela Crkva 800830 Kaluđerovo
80098 Bela Crkva 800848 Kruščica
80098 Bela Crkva 800856 Kusić
80098 Bela Crkva 800864 Crvena Crkva
80098 Bela Crkva 800872 Češko Selo
80101 Beočin 800899 Banoštor
80101 Beočin 800902 Beočin
80101 Beočin 800929 Grabovo
80101 Beočin 800937 Lug
80101 Beočin 800945 Rakovac
80101 Beočin 800953 Sviloš
80101 Beočin 800961 Susek
80101 Beočin 800970 Čerević
80110 Bečej 800988 Bačko Gradište
80110 Bečej 800996 Bačko Petrovo Selo
80110 Bečej 801003 Bečej
80110 Bečej 801011 Mileševo
80110 Bečej 801020 Radičević
80128 Vršac 801038 Vatin
80128 Vršac 801046 Veliko Središte
80128 Vršac 801054 Vlajkovac
80128 Vršac 801062 Vojvodinci
80128 Vršac 801089 Vršac
80128 Vršac 801097 Vršački Ritovi
80128 Vršac 801119 Gudurica
80128 Vršac 801127 Zagajica
80128 Vršac 801135 Izbište
80128 Vršac 801143 Jablanka
80128 Vršac 801151 Kuštilj
80128 Vršac 801160 Mali Žam
80128 Vršac 801178 Malo Središte
80128 Vršac 801186 Markovac
80128 Vršac 801194 Mesić
80128 Vršac 801208 Orešac
80128 Vršac 801216 Pavliš
80128 Vršac 801224 Parta
80128 Vršac 801232 Potporanj
80128 Vršac 801259 Ritiševo
80128 Vršac 801267 Sočica
80128 Vršac 801275 Straža
80128 Vršac 801283 Uljma
80128 Vršac 801291 Šušara
80136 Žabalj 801305 Gospođinci
80136 Žabalj 801313 Đurđevo
80136 Žabalj 801321 Žabalj
80136 Žabalj 801330 Čurug
80144 Žitište 801348 Banatski Dvor
80144 Žitište 801356 Banatsko Višnjićevo
80144 Žitište 801364 Banatsko Karađorđevo
80144 Žitište 801399 Žitište
80144 Žitište 801402 Međa
80144 Žitište 801429 Novi Itebej
80144 Žitište 801437 Ravni Topolovac
80144 Žitište 801445 Srpski Itebej
80144 Žitište 801372 Torak
80144 Žitište 801453 Torda
80144 Žitište 801461 Hetin
80144 Žitište 801470 Čestereg
80152 Zrenjanin 801488 Aradac
80152 Zrenjanin 801496 Banatski Despotovac
80152 Zrenjanin 801500 Belo Blato
80152 Zrenjanin 801518 Botoš
80152 Zrenjanin 801526 Elemir
80152 Zrenjanin 801534 Ečka
80152 Zrenjanin 801542 Zrenjanin
80152 Zrenjanin 801569 Jankov Most
80152 Zrenjanin 801577 Klek
80152 Zrenjanin 801585 Knićanin
80152 Zrenjanin 801593 Lazarevo
80152 Zrenjanin 801607 Lukino Selo
80152 Zrenjanin 801615 Lukićevo
80152 Zrenjanin 801623 Melenci
80152 Zrenjanin 801631 Mihajlovo
80152 Zrenjanin 801640 Orlovat
80152 Zrenjanin 801658 Perlez
80152 Zrenjanin 801666 Stajićevo
80152 Zrenjanin 801674 Taraš
80152 Zrenjanin 801682 Tomaševac
80152 Zrenjanin 801704 Farkaždin
80152 Zrenjanin 801712 Čenta
80179 Inđija 801739 Beška
80179 Inđija 801747 Inđija
80179 Inđija 801755 Jarkovci
80179 Inđija 801763 Krčedin
80179 Inđija 801771 Ljukovo
80179 Inđija 801780 Maradik
80179 Inđija 801798 Novi Karlovci
80179 Inđija 801801 Novi Slankamen
80179 Inđija 801810 Slankamenački Vinogradi
80179 Inđija 801828 Stari Slankamen
80179 Inđija 801836 Čortanovci
80187 Irig 801844 Velika Remeta
80187 Irig 801852 Vrdnik
80187 Irig 801879 Grgetek
80187 Irig 801887 Dobrodol
80187 Irig 801895 Irig
80187 Irig 801909 Jazak
80187 Irig 801917 Krušedol Prnjavor
80187 Irig 801925 Krušedol Selo
80187 Irig 801933 Mala Remeta
80187 Irig 801941 Neradin
80187 Irig 801950 Rivica
80187 Irig 801968 Šatrinci
80195 Kanjiža 801976 Adorjan
80195 Kanjiža 801984 Velebit
80195 Kanjiža 802000 Vojvoda Zimonić
80195 Kanjiža 801992 Doline
80195 Kanjiža 802018 Kanjiža
80195 Kanjiža 802026 Male Pijace
80195 Kanjiža 802034 Mali Pesak
80195 Kanjiža 802042 Martonoš
80195 Kanjiža 802069 Novo Selo
80195 Kanjiža 802077 Orom
80195 Kanjiža 802085 Totovo Selo
80195 Kanjiža 802093 Trešnjevac
80195 Kanjiža 802107 Horgoš
80209 Kikinda 802115 Banatska Topola
80209 Kikinda 802123 Banatsko Veliko Selo
80209 Kikinda 802131 Bašaid
80209 Kikinda 802140 Iđoš
80209 Kikinda 802158 Kikinda
80209 Kikinda 802166 Mokrin
80209 Kikinda 802174 Nakovo
80209 Kikinda 802182 Novi Kozarci
80209 Kikinda 802204 Rusko Selo
80209 Kikinda 802212 Sajan
80217 Kovačica 802239 Debeljača
80217 Kovačica 802247 Idvor
80217 Kovačica 802255 Kovačica
80217 Kovačica 802263 Padina
80217 Kovačica 802271 Putnikovo
80217 Kovačica 802280 Samoš
80217 Kovačica 802298 Uzdin
80217 Kovačica 802301 Crepaja
80225 Kovin 802310 Bavanište
80225 Kovin 802328 Gaj
80225 Kovin 802336 Deliblato
80225 Kovin 802344 Dubovac
80225 Kovin 802352 Kovin
80225 Kovin 802379 Malo Bavanište
80225 Kovin 802387 Mramorak
80225 Kovin 802395 Pločica
80225 Kovin 802409 Skorenovac
80225 Kovin 802417 Šumarak
80233 Kula 802425 Kruščić
80233 Kula 802433 Kula
80233 Kula 802441 Lipar
80233 Kula 802450 Nova Crvenka
80233 Kula 802468 Ruski Krstur
80233 Kula 802476 Sivac
80233 Kula 802484 Crvenka
80241 Mali Iđoš 802492 Lovćenac
80241 Mali Iđoš 802506 Mali Iđoš
80241 Mali Iđoš 802514 Feketić
80250 Nova Crnja 802522 Aleksandrovo
80250 Nova Crnja 802549 Vojvoda Stepa
80250 Nova Crnja 802557 Nova Crnja
80250 Nova Crnja 802565 Radojevo
80250 Nova Crnja 802573 Srpska Crnja
80250 Nova Crnja 802581 Toba
80268 Novi Bečej 802590 Bočar
80268 Novi Bečej 802603 Kumane
80268 Novi Bečej 802611 Novi Bečej
80268 Novi Bečej 802620 Novo Miloševo
80276 Novi Kneževac 802638 Banatsko Aranđelovo
80276 Novi Kneževac 802646 Đala
80276 Novi Kneževac 802662 Majdan
80276 Novi Kneževac 802689 Novi Kneževac
80276 Novi Kneževac 802697 Podlokanj
80276 Novi Kneževac 802719 Rabe
80276 Novi Kneževac 802727 Siget
80276 Novi Kneževac 802654 Srpski Krstur
80276 Novi Kneževac 802735 Filić
80292 Opovo 802905 Baranda
80292 Opovo 802913 Opovo
80292 Opovo 802921 Sakule
80292 Opovo 802930 Sefkerin
80306 Odžaci 802948 Bački Brestovac
80306 Odžaci 802956 Bački Gračac
80306 Odžaci 802964 Bogojevo
80306 Odžaci 802972 Deronje
80306 Odžaci 802999 Karavukovo
80306 Odžaci 803006 Lalić
80306 Odžaci 803014 Odžaci
80306 Odžaci 803022 Ratkovo
80306 Odžaci 803049 Srpski Miletić
80314 Pančevo 803057 Banatski Brestovac
80314 Pančevo 803065 Banatsko Novo Selo
80314 Pančevo 803073 Glogonj
80314 Pančevo 803081 Dolovo
80314 Pančevo 803090 Ivanovo
80314 Pančevo 803103 Jabuka
80314 Pančevo 803111 Kačarevo
80314 Pančevo 803120 Omoljica
80314 Pančevo 803138 Pančevo
80314 Pančevo 803146 Starčevo
80322 Pećinci 803154 Ašanja
80322 Pećinci 803162 Brestač
80322 Pećinci 803189 Deč
80322 Pećinci 803197 Donji Tovarnik
80322 Pećinci 803219 Karlovčić
80322 Pećinci 803227 Kupinovo
80322 Pećinci 803235 Obrež
80322 Pećinci 803243 Ogar
80322 Pećinci 803251 Pećinci
80322 Pećinci 803260 Popinci
80322 Pećinci 803278 Prhovo
80322 Pećinci 803286 Sibač
80322 Pećinci 803294 Sremski Mihaljevci
80322 Pećinci 803308 Subotište
80322 Pećinci 803316 Šimanovci
80349 Plandište 803324 Banatski Sokolac
80349 Plandište 803332 Barice
80349 Plandište 803359 Velika Greda
80349 Plandište 803367 Veliki Gaj
80349 Plandište 803375 Dužine
80349 Plandište 803383 Jermenovci
80349 Plandište 803391 Kupinik
80349 Plandište 803405 Laudonovac
80349 Plandište 803413 Margita
80349 Plandište 803421 Markovićevo
80349 Plandište 803430 Miletićevo
80349 Plandište 803448 Plandište
80349 Plandište 803456 Stari Lec
80349 Plandište 803464 Hajdučica
80357 Ruma 803472 Buđanovci
80357 Ruma 803499 Vitojevci
80357 Ruma 803502 Voganj
80357 Ruma 803529 Grabovci
80357 Ruma 803537 Dobrinci
80357 Ruma 803545 Donji Petrovci
80357 Ruma 803553 Žarkovac
80357 Ruma 803561 Klenak
80357 Ruma 803570 Kraljevci
80357 Ruma 803588 Mali Radinci
80357 Ruma 803596 Nikinci
80357 Ruma 803600 Pavlovci
80357 Ruma 803618 Platičevo
80357 Ruma 803626 Putinci
80357 Ruma 803634 Ruma
80357 Ruma 803642 Stejanovci
80357 Ruma 803669 Hrtkovci
80365 Senta 803677 Bogaraš
80365 Senta 803685 Gornji Breg
80365 Senta 803693 Kevi
80365 Senta 803707 Senta
80365 Senta 803715 Tornjoš
80373 Sečanj 803723 Banatska Dubica
80373 Sečanj 803731 Boka
80373 Sečanj 803740 Busenje
80373 Sečanj 803758 Jarkovac
80373 Sečanj 803766 Jaša Tomić
80373 Sečanj 803774 Konak
80373 Sečanj 803782 Krajišnik
80373 Sečanj 803804 Neuzina
80373 Sečanj 803812 Sečanj
80373 Sečanj 803839 Sutjeska
80373 Sečanj 803847 Šurjan
80381 Sombor 803855 Aleksa Šantić
80381 Sombor 803863 Bački Breg
80381 Sombor 803871 Bački Monoštor
80381 Sombor 803880 Bezdan
80381 Sombor 803898 Gakovo
80381 Sombor 803901 Doroslovo
80381 Sombor 803910 Kljajićevo
80381 Sombor 803928 Kolut
80381 Sombor 803936 Rastina
80381 Sombor 803944 Riđica
80381 Sombor 803952 Svetozar Miletić
80381 Sombor 803979 Sombor
80381 Sombor 803987 Stanišić
80381 Sombor 803995 Stapar
80381 Sombor 804002 Telečka
80381 Sombor 804029 Čonoplja
80390 Srbobran 804037 Nadalj
80390 Srbobran 804045 Srbobran
80390 Srbobran 804053 Turija
80403 Sremska Mitrovica 804061 Bešenovački Prnjavor
80403 Sremska Mitrovica 804070 Bešenovo
80403 Sremska Mitrovica 804088 Bosut
80403 Sremska Mitrovica 804096 Veliki Radinci
80403 Sremska Mitrovica 804100 Grgurevci
80403 Sremska Mitrovica 804118 Divoš
80403 Sremska Mitrovica 804126 Zasavica 1
80403 Sremska Mitrovica 804134 Zasavica 2
80403 Sremska Mitrovica 804142 Jarak
80403 Sremska Mitrovica 804169 Kuzmin
80403 Sremska Mitrovica 804177 Laćarak
80403 Sremska Mitrovica 804185 Ležimir
80403 Sremska Mitrovica 804193 Manđelos
80403 Sremska Mitrovica 804207 Martinci
80403 Sremska Mitrovica 804215 Mačvanska Mitrovica
80403 Sremska Mitrovica 804223 Noćaj
80403 Sremska Mitrovica 804231 Ravnje
80403 Sremska Mitrovica 804240 Radenković
80403 Sremska Mitrovica 804258 Salaš Noćajski
80403 Sremska Mitrovica 804266 Sremska Mitrovica
80403 Sremska Mitrovica 804274 Sremska Rača
80403 Sremska Mitrovica 804282 Stara Bingula
80403 Sremska Mitrovica 804304 Čalma
80403 Sremska Mitrovica 804312 Šašinci
80403 Sremska Mitrovica 804339 Šišatovac
80403 Sremska Mitrovica 804347 Šuljam
80411 Sremski Karlovci 804355 Sremski Karlovci
80420 Stara Pazova 804363 Belegiš
80420 Stara Pazova 804371 Vojka
80420 Stara Pazova 804380 Golubinci
80420 Stara Pazova 804398 Krnješevci
80420 Stara Pazova 804401 Nova Pazova
80420 Stara Pazova 804410 Novi Banovci
80420 Stara Pazova 804428 Stara Pazova
80420 Stara Pazova 804436 Stari Banovci
80420 Stara Pazova 804444 Surduk
80438 Subotica 804452 Bajmok
80438 Subotica 804479 Bački Vinogradi
80438 Subotica 804487 Bačko Dušanovo
80438 Subotica 804495 Bikovo
80438 Subotica 804509 Višnjevac
80438 Subotica 804517 Gornji Tavankut
80438 Subotica 804525 Donji Tavankut
80438 Subotica 804533 Đurđin
80438 Subotica 804541 Kelebija
80438 Subotica 804550 Ljutovo
80438 Subotica 804568 Mala Bosna
80438 Subotica 804576 Mišićevo
80438 Subotica 804584 Novi Žednik
80438 Subotica 804592 Palić
80438 Subotica 804606 Stari Žednik
80438 Subotica 804614 Subotica
80438 Subotica 804622 Hajdukovo
80438 Subotica 804649 Čantavir
80438 Subotica 804657 Šupljak
80446 Temerin 804665 Bački Jarak
80446 Temerin 804673 Sirig
80446 Temerin 804681 Temerin
80454 Titel 804690 Vilovo
80454 Titel 804703 Gardinovci
80454 Titel 804711 Lok
80454 Titel 804720 Mošorin
80454 Titel 804738 Titel
80454 Titel 804746 Šajkaš
80462 Vrbas 804754 Bačko Dobro Polje
80462 Vrbas 804827 Vrbas
80462 Vrbas 804762 Zmajevo
80462 Vrbas 805114 Kosančić
80462 Vrbas 804789 Kucura
80462 Vrbas 804797 Ravno Selo
80462 Vrbas 804819 Savino Selo
80489 Čoka 804835 Banatski Monoštor
80489 Čoka 804843 Vrbica
80489 Čoka 804851 Jazovo
80489 Čoka 804860 Ostojićevo
80489 Čoka 804878 Padej
80489 Čoka 804886 Sanad
80489 Čoka 804894 Crna Bara
80489 Čoka 804908 Čoka
80497 Šid 804916 Adaševci
80497 Šid 804924 Batrovci
80497 Šid 804932 Bačinci
80497 Šid 804959 Berkasovo
80497 Šid 804967 Bikić Do
80497 Šid 804975 Bingula
80497 Šid 804983 Vašica
80497 Šid 804991 Višnjićevo
80497 Šid 805009 Gibarac
80497 Šid 805017 Erdevik
80497 Šid 805025 Ilinci
80497 Šid 805033 Jamena
80497 Šid 805041 Kukujevci
80497 Šid 805050 Ljuba
80497 Šid 805068 Molovin
80497 Šid 805076 Morović
80497 Šid 805084 Privina Glava
80497 Šid 805092 Sot
80497 Šid 805106 Šid
89010 Novi Sad 802743 Begeč
89010 Novi Sad 802751 Budisava
89010 Novi Sad