Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.10.2003. godine

Ministar za socijalna pitanja donela je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-07/2003-08-10 od 31.10.2003, koje dajemo u nastavku:
 
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2002), člana 89. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za oktobar 2003.

din

din

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.038,70

1.350,30

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. novembra 2003. godine

   

za drugo dete

57.948,00

 

za treće dete

104.304,00

 

za četvrto dete

139.071,00

 

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za oktobar 2003.

1.296,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.11.2003.

   

a)

cenzus za ostvarene prihode

3.178,55

3.814,26

b)

cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

989,00

 
2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1. i 3. ovog rešenja, a roditeljski dodatak u iznosu koji važi na dan isplate.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2003. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 86/2002 i 35/2003) – razdeo 22. Ministarstvo za socijalna pitanja, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."