Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.08.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-157/2009-12.7 od 3.08.2009. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. avgusta 2009.

   
 

 – za prvo dete – jednokratno

26.663,95

 

   

 – za drugo dete – 104.266,10 u 24 rate

Rata – 4.344,42

 
 

 – za treće dete – 187.670,39 u 24 rate

Rata – 7.819,60

 
 

 – za četvrto dete – 250.224,56 u 24 rate

Rata – 10.426,02

 

2)

DEČIJI DODATAK za jul 2009. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.863,59

2.422,67

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jul 2009.

3.318,45

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.08.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

5.844,51

7.013,41

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

 – Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

 – Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

 – za smeštaj jednog deteta

10.325,00

 
 

 – za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.354,00

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 105.270,00, za treće dete 198.910,00 i četvrto dete 252.639,00 din.
1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2009. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 31/09), razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."