Referentna kamatna stopa je smanjena na 8,5%, a samim tim i zatezna kamata i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Izvršni odbor NBS na sednici od 12.6.2014. odlučio je da smanji referentnu kamatnu stopu na 8,50%, pa je shodno tome došlo do promene:

  • zatezne kamate – od 13.6.2014. (naredni dan od dana objavljivanja) stopa zatezne kamate iznosi: 8,5% + 8% = 16,5%
  • kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode – od 12.6.2014. stopa kamate iznosi: 8,5% + 10% = 18,5%

Ove kamatne stope se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 10. jul 2014.).

Detaljna objašnjenja vezana za primenu novog Zakona dali smo u časopisu “Informator”, br. 10/2014 od 25. marta 2014.


Korisni linkovi: