Produženi su rokovi za overu zdravstvenih knjižica za određene kategorije osiguranika

U “Službenom glasniku RS”, br. 103/10 od 31. decembra 2010. godine objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite – koji je stupio na snagu 31. decembra 2010. godine, i
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite – koji je stupio na snagu 8. januara 2011. godine,

koje je doneo Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U Pravilniku o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 68/06, 49/07, 50/07-ispravka, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10) produženi su rokovi za overu zdravstvenih knjižica za neke osiguranike tako što su navedenim izmenama Pravilnika izvršene izmene u čl. 9, 10, 11. i 12a.
Detaljno o ovoj temi pišemo u “Informator”-u broj 3/2011 od 17. januara 2011. godine.
Prečišćen tekst Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 68/06, 49/07, 50/07-ispravka, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10 i 103/10) možete naći u “EKSPERT“-u.