Primena usklađene poreske olakšice kod zarada i naknada zarade i obračun poreza i doprinosa kod istih

Od 1. januara 2007. godine uveden je neoporeziv iznos zarada i naknada zarada koji je za periode:

  • od 1.01.2007. god. do 31.01.2007. god. iznosio 5.000,00 din.
  • od 1.02.2007. god. do 31.01.2008. god. iznosio 5.050,00 din.
  • od 1.02.2008. god. do 31.01.2009. god. iznosio 5.560,00 din.
  • od 1.02.2009. god. do 31.01.2010. god. iznosio 5.938,00 din.
  • od 1.02.2010. god. do 31.01.2011. god. iznosi 6.554,00 din.
  • od 1.02.2011. god. do 31.01.2012. god. iznosi 7.310,00 din.

O izvršenom usklađivanju novčanih iznosa poreskih olakšica detaljno pišemo u poglavlju VIII “Informator”-a broj 5/2011.

Pravilnikom o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice (“Sl. glasnik RS”, br. 116/06 i 37/07), propisano je u kojim slučajevima i na koji način se koristi poreska olakšica pri isplati zarada i naknada zarada.

U “Informator”-u broj 5/2011 možete detaljno pročitati tekst u kome su obrađeni slučajevi i način korišćenja poreske olakšice kod zarada i naknada zarade i način korišćenja poreske olakšice pri isplati zarada u delovima pre i posle 1. februara 2011. godine.

Prečišćen tekst napred navedenog pravilnika možete naći u “Ekspert”-u.
Uslove pretplate na časopise (“Informator” i “PDV”) i program “Ekspert” možete videti ovde.