Primena posebne poreske stope

Sistem PDV-a Republike Srbije poznaje dve poreske stope – opštu 18% i posebnu 8%. Posebna stopa primenjuje se na promet dobara i usluga ili uvoz dobara koji je uređen u stavu 2. člana 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04, 61/05 i 61/07), dok se opšta stopa primenjuje na sav ostali oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara.

U broju 5/2012 časopisa "PDV" detaljno pišemo o primeni stava 2. člana 23. Zakona, u kome je definisano da se na promet sledećih dobara i usluga ili uvoz dobara PDV plaća po posebnoj stopi od 8%:

 • hleba i drugih pekarskih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, brašna, šećera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla i meda;
 • vode za piće, osim flaširane;
 • svežeg, rashlađenog i smrznutog voća, povrća, mesa, uključujući i iznutrice i druge klanične proizvode, ribe i jaja;
 • žitarica, suncokreta, soje, šećerne repe i uljane repice;
 • lekova, uključujući i lekove za upotrebu u veterini;
 • ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava – proizvoda koji se hiruški ugrađuju u organizam;
 • materijala za dijalizu;
 • đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, komposta sa micelijumom, kompletne krmne smeše za ishranu stoke i žive stoke;
 • udžbenika i nastavnih sredstava;
 • personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari;
 • dnevnih novina;
 • monografskih i serijskih publikacija;
 • ogrevnog drveta;
 • usluga smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima;
 • komunalnih usluga;
 • usluga koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, ako promet ovih usluga nije oslobođen od PDV;
 • prirodnog gasa;
 • prvi prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim objektima.