Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda i Cenovnik usluga prevoza

U “Sl. listu grada Beograda”, br. 30/2023 od 16.05.2023. godine objavljen je Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, koji je stupio na snagu 17.05.2023. godine.

Pravilnikom se uređuje tarifni sistem, područje njegove primene, vrste karata, naplata i prodaja karata, kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza, kontrola putnika i izdavanje voznih isprava u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda.

Tekst Pravilnika u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

 

U “Sl. listu grada Beograda”, br. 31/2023 od 17.05.2023. godine objavljen je Cenovnik o utvrđivanju cene usluga prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, koji je stupio na snagu 17.05.2023. godine. Cenovnik je propisan Odlukom o usvajanju, na čiju je saglasnost dato Rešenje od 17.05.2023. godine (i Odluka i Rešenje su objavljeni u “Sl. listu grada Beograda”, br. 31/2023 od 17.05.2023.).

Tekst Cenovnika u PDF formatu možete preuzeti OVDE.