Pravilnik o elektronskom fakturisanju – stupa na snagu 1. jula 2023. godine

Ministar finansija je, na osnovu ovlašćenja iz Zakona o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21, 129/21, 138/22) doneo Pravilnik o elektronskom fakturisanju, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 47/23 od 8.06.2023. godine. Pravilnik stupa na snagu 1. jula 2023. godine.

O navedenom pravilniku ćemo detaljno pisati u narednom broju našeg časopisa “PDV”.

U skladu sa prelaznim i završnim odredbama Pravilnika:

  • u periodu od 1.07.2023. godine zaključno sa 31.12.2023. godine, u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV, u smislu da li su podaci o obračunatom PDV iskazani u Zbirnoj evidenciji PDV ili Pojedinačnoj evidenciji PDV, nadležni organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV;
  • danom stupanja na snagu Pravilnika, tj. 1.07.2023. godine prestaju da važe:
    • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura (“Sl. glasnik RS”, br. 69/21, 132/21, 46/22);
    • Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja (“Sl. glasnik RS”, br. 69/21, 132/21, 46/22);
    • Pravinik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika (“Sl. glasnik RS”, br. 69/21, 132/21).