Poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja i uslovi za njihovo licenciranje

Poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, kao i uslovi za njihovo licenciranje, uređeni su Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15).

U “Informator”-u broj 26/2016 detaljno pišemo o:

 • poslovima privatnog obezbeđenja ,
 • licencama za vršenje poslova privatnog obezbeđenja ,
 • načinu vršenja poslova privatnog obezbeđenja,
 • ovlašćenjima službenika obezbeđenja,
 • kaznama za prekršaj učinjene od strane službenika obezbeđenja ,
 • kaznama za prekršaje učinjene od strane lica koja koriste usluge privatnog obezbeđenja,
 • rokovima za usklađivanje sa navedenim zakonom, koji ističu u decembru 2016. godine i 1. januara 2017. godine.

Prečišćen tekst Zakona o privatnom obezbeđenju i tekstove pripadajućih podzakonskih akata, a to su:

 1. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (“Sl. glasnik RS”, br. 117/14)
 2. Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja (“Sl. glasnik RS”, br. 4/15)
 3. Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija (“Sl. glasnik RS”, br. 28/15)
 4. Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja (“Sl. glasnik RS”, br. 30/15)
 5. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 19/15)
 6. Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (“Sl. glasnik RS”, br. 117/14)
 7. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja (“Sl. glasnik RS”, br. 3/16)

korisnici naše digitalne baze “EKSPERT” mogu pronaći u ovom programu. Detaljne informacije o ovoj bazi i o mogućnosti besplatnog probnog korišćenja i upoznavanja sa bazom, možete dobiti preko službe pretplate na tel. 011/30 35 435.