Pitanja iz oblasti: Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama