Zaposleni je na neplaćenom odsustvu i odjavljen je sa osiguranja od 1.06.2022. godine. Poslodavac i zaposleni su zaključili Sporazum o prestanku radnog odnosa, na osnovu koga zaposlenom radni odnos prestaje 1.10.2022. godine. S obzirom na to da je već odjavljen sa osiguranja zbog mirovanja radnog odnosa (šifra “31” – “Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja”), da li treba da ga ponovo odjavljujemo pod šifrom “7” – “Sporazum između zaposlenog i poslodavca”?

U ovom slučaju je odjava sa osnovom prestanka 31 – Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja validna i ne rade se dodatne radnje.