Zaposleni je na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 12 meseci. Pre toga je bio u pritvoru 7 meseci za koje vreme je bio na suspenziji. Da li možemo da mu damo sada otkaz?

Prema tački 3) člana 176. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis – u daljem tekstu: Zakon)  zaposlenom prestaje radni odnos ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci – danom stupanja na izdržavanja kazne. Zaposlenom prestaje radni odnos danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora, ako zbog toga mora biti odsutan sa rada duže od šest meseci. Na ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.