Zaposleni je 3 dana (8 x 3 = 24 sata) neopravdano bio odsutan sa posla. Pitanje je kako se vrši obračun zarade za taj mesec u kome je zaposleni neopravdano izostao sa posla i kako se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.