Zaposlena je proglašena “tehnološkim viškom” i uručeno joj je rešenje o otkazu ugovora o radu sa 1.11.2016. godine. Poslodavac je “načuo” da je ona trudna, ali ga nije o tome obavestila niti je dostavila potvrdu lekara. Poslodavac će do 1.11.2016. godine morati da joj isplati pripadajuću otpremninu. Šta ako poslodavac izvrši isplatu te otpremnine, a zaposlena u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca da je trudna i dostavi mu odgovarajuće dokaze iz člana 187. stav 3. Zakona o radu?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.