Zaposlena je po jednom Ugovoru o radu na određeno vreme zbog povećanja obima posla (u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) radila 24 meseca, koji ističu 10.03.2021. godine. Sa ovom zaposlenom je zaključen novi Ugovor o radu od 11.03.2021. godine, radi zamene privremeno odsutne zaposlene sa posla (u skladu sa članom 37. stav 4. Zakona o radu). Na koji način poslodavac na portalu CROSO vrši odjavu sa osiguranja 10.03.2021. godine (po starom ugovoru) i prijavu po novom Ugovoru na određeno vreme od 11.03.2021. godine, a da ova zaposlena nema nijedan dan prekida u osiguranju?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.