Zakup stana je zaključen ugovorom između nosioca prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i lica koje zakupljuje stan a koje je u radnom odnosu kod zakupodavca. Zakupac stana je umro. Ko može od članova porodice da postane novi zakupac i da li to lice može da uđe u otkup stana?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.