Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika propisan je u članu 30. međusobni odnos dodataka, tako da se u slučaju prava na obračun i isplatu dodatka za rad noću, za rad na dan praznika i dodatka za dodatno opterećenje, ne može obračunati dodatak za prekovremeni rad. Šta to znači za slučaj kada je državni službenik radio 1. i 2. januara 2021. godine (petak i subota) po 8 sati, a ustanovljena je 5-odnevna radna nedelja?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.