Za koje obrazovne ustanove je nadležan Državni arhiv Srbije i kolika je taksa za izdavanje uverenja?

U Državnom arhivu Srbije se može naći dokumentacija viših škola i fakulteta.

Za dokumentaciju osnovih i srednjih škola nadležni su arhivi lokalne teritorijalne nadležnosti (spisak ovih arhiva se može naći na internet stranici Državnog arhiva Srbije – arhivsrbije.rs).

 Naknada za izdavanje uverenja i originalnih dokumenata sa fakulteta i viših škola od strane Državnog arhiva Srbije, shodno Cenovniku usluga Državnog arhiva Srbije za 2022. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 102/21), iznosi 2.000 dinara.