Za koje isplate se mogu koristiti sredstva direktnih davanja uplaćena na namenski račun – COVID-19 u avgustu i septembru 2020. godine?

Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije uplaćena u avgustu i septembru 2020. godine na namenske račune – COVID-19, privredni subjekti mogu da koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima, nezavisno od toga za koji mesec vrše isplatu zarade, odnosno naknade zarade, s tim što pri isplati zarade/naknade zarade za obračunski period avgust 2020. godine mogu da koriste fiskalnu pogodnost – odlaganje plaćanja poreza i doprinosa.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.