Vrste i nivoi kvalifikacija propisani su Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. Da li je propisana ekvivalentnost stepena stručne spreme, odnosno stepena obrazovanja stečenih u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu navedenog zakona, sa vrstama i nivoima propisanim važećim zakonom? Kako su razvrstani nivoi kvalifikacija u skladu sa navedenim zakonom?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.