Vlasnici jedne poslovne zgrade su različita pravna lica, od kojih samo jednom pravnom licu stiže račun za električnu energiju. Pravna lica imaju ugovor na osnovu koga se deli potrošnja električne energije na određene delove koju zajedno sva pravna lica plaćaju. Da li je potraživanje koje ima pravno lice na koje glase računi oporezivo PDV-om ili nije, i ko može vršiti odbitak prethodnog poreza u ovom slučaju?

Kada je više vlasnika idealnih delova poslovne zgrade, a računi za električnu energiju stižu na jedno pravno lice – obveznika PDV-a, pri čemu na osnovu ugovora između pravnih lica, vlasnika idealnih delova zgrade, trošak električne energije snose svi vlasnici, na novčani iznos koji nosilac računa potražuje po ovom osnovu od ostalih vlasnika idealnih delova zgrade, ne obračunava se PDV, s obzirom da nije reč o naknadi za promet koji je predmet oporezivanja PDV-om već je u pitanju naknada zajedničkih troškova. ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.