Visina mesečne zakupnine za stan u društvenoj i državnoj svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, se zaključno sa 31.12.2018. godine utvrđivala na način propisan članom 32. Zakona o stanovanju. Jedan od elemenata za izračunavanje je bio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine, koji je utvrđivao ministar nadležan za stambene poslove, za šestomesečne obračunske periode (januar-juni i juli-decembar). Da li će se ovi koeficijenti i dalje utvrđivati? Kako se od 1.01.2019. godine obračunava zakup na neodređeno vreme stana u javnoj svojini, s obzirom na to da se navedeni član 32. Zakona o stanovanju primenjivao zaključno sa 31.12.2018. godine?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.