Univerzitet koji realizuje program Evropske unije Erasmus+ (u daljem tekstu: program) svojim studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju (u daljem tekstu: učesnik programa) omogućava odlazak na studijska putovanja i pohađanje nastave u inostranstvu u okviru saradnje u oblastima predviđenim programom (mobilnost u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta). Troškovi aktivnosti predviđenih programom (snosi Evropska unija) izraženi su u mesečnim iznosima koji se mogu isplaćivati za svaki mesec, ili za više meseci odjednom, u skladu sa vremenom koje učesnik programa provede u inostranstvu (semestar, cela godina…). Kada je oporeziv prihod koji ostvaruju studenti, nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta koji je učesnik u projektima u okviru programa Evropske unije, a koji se odnose na mobilnost u oblasti obrazovanja mladih i sporta?

Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDG) na primanja ostvarena na mesečnom nivou, po osnovu naknade troškova boravka u inostranstvu fizičkim licima koja učestvuju u programima EU, u iznosu do 111.380,00 dinara1 ne plaća se porez na dohodak građana (član 9. stav 1. tačka 31) ZPDG).

U slučaju kada su mesečna primanja po osnovu naknade troškova boravka u inostranstvu veća od 111.380,00 dinara, razlika između ostvarenog primanja i navedenog neoporezivog iznosa (uvećana za pripadajuće obaveze na teret primaoca) se prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 12) ZPDG svrstava u ostale prihode, i na iznos razlike se plaća porez po stopi od 20% (član 86. stav 1. ZPDG).

Shodno navedenim činjenicama, u konkretnom slučaju, postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana po stopi od 20% samo u slučaju kada je iznos koji Univerzitet isplati po osnovu naknade troškova učesnicima u okviru programa veći od 111.380,00 dinara na mesečnom nivou, nezavisno od toga da li se navedeni iznos isplaćuje svakog meseca, ili za više meseci odjednom.

/navedeni odgovor je u skladu sa službenim mišljenjem MF, br. 011-00-1153/2021-04 od 7.02.2022./


1. Navedeni neoporezivi iznos je u primeni od 1. februara 2022. godine do 31. januara 2023. godine.