Ukoliko dobavljač javnog preduzeća (preduzetnik) – nije obveznik PDV-a, a ispostavio je račun za svoju uslugu, da li je u obavezi da tu fakturu pošalje preko SEF-a?

Zakon o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21, 129/21) u članu 2. definiše pojam “subjekt privatnog sektora” na sledeći način: “subjekt privatnog sektora” je obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora.

U članu 3. istog zakona propisano je da obavezu izdavanja elektronske fakture imaju subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora.

Na osnovu ova dva člana zakona možemo zaključiti da javna preduzeća (subjekti javnog sektora) imaju obavezu primanja elektronskih faktura isključivo od drugih subjekata javnog sektora i od subjekata privatnog sektora koje predstavljaju pravna lica u sistemu PDV-a.

Svi ostali subjekti (fizička lica, paušalci, preduzetnici, privredna društva koja nisu u sistemu PDV-a) nemaju obavezu izdavanja elektronske fakture, već mogu, ukoliko žele, dobrovoljno da se prijave na sistem e-faktura kao “dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura”.