U vezi sa primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa drugom državom ugovornicom, kakav je poreski tretman dobitaka od igara na sreću koje rezident Republike Srbije ostvari u odnosnoj drugoj državi ugovornici?

U primeni ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa drugom državom ugovornicom, kao sporno, pojavilo se pitanje poreskog tretmana dobitaka od igara na sreću koje rezident Republike Srbije ostvari u odnosnoj drugoj državi ugovornici. Naime, prema stavu nadležnih organa druge države ugovornice dobici koje, od igara na sreću, u drugoj državi ugovornici, ostvari rezident Republike Srbije, mogu se oporezovati u toj drugoj državi ugovornici (u svemu, u skladu sa važećim poreskim zakonom u toj drugoj državi ugovonici). Navedeno, zato što odgovarajući ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.