U slučaju kada je ugovarač kolektivnog životnog osiguranja za slučaj smrti usled bolesti – sindikat, s tim da se premija osiguranja isplaćuje iz članarine, kakav je: poreski tretman premije osiguranja, odnosno da li sindikat (ugovarač osiguranja) plaća porez na premiju za životno osiguranje, i način, odnosno postupak plaćanja premije iz članarine od strane ugovarača? Takođe, da li je moguće da sindikat plaća premiju iz sredstava koja nisu od članarine, a odbijanjem premije od plate zaposlenih, i ukoliko je isto moguće – kakav je poreski tretman u toj situaciji?

Ukoliko sindikat vrši plaćanje kolektivnog životnog osiguranja iz sredstava formiranih od sindikalne članarine, takva isplata ne podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa.

U slučaju da sindikat plaća premiju osiguranja iz sredstava koja nisu formirana od članarine, taj iznos poslodavac odbija zaposlenom od neto zarade i uplaćuje sindikatu. Takva isplata ne podleže plaćanju poreza i doprinosa, jer su na zaradu zaposlenog već plaćeni porez i doprinosi.

Napominjemo da se shodno članu 14b Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21), premija kolektivnog osiguranja života za slučaj smrti zaposlenog usled bolesti koju poslodavac plaća za sve zaposlene ne smatra zaradom, pa ne podleže plaćanju poreza i doprinosa.