U slučaju kada je poslodavac zasnovao radni odnos (na neodređeno vreme) sa penzionisanim licem koje je i pre penzionisanja bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca, a onda ga proglasi “tehnološkim viškom”, da li se kod određivanja visine otpremnine uzimaju sve godine koje je to lice bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca (pre i posle penzionisanja) ili samo godine od novog zasnivanja radnog odnosa penzionisanog lica kog tog poslodavca?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.