U slučaju kada dobijemo popust od dobavljača (naknadno odobren rabat, super rabat…), da li ovakvu vrstu odobrenja evidentirati kao umanjenje i korekciju vrednosti zaliha odnosno kao trošak sirovina, ili kao prihod? Pravno lice primenjuje MSFI

Odgovor na ovo pitanje nalazi se u Međunarodnom računovodstvenom standardu – MRS 2 Zalihe – paragraf 11, koji definiše trošak nabavke zaliha u kojem se navodi da se trgovački popusti, rabati i slične stavke oduzimaju pri određivanju troškova nabavke.

Ako se ostvari dodatni bonus od dobavljača u obliku odobrenja, takav bonus ima obeležje trgovačkog popusta ili rabata za čiji bi iznos trebalo umanjiti trošak nabavke zaliha.

Stavovi za knjiženje se razlikuju samo po osnovu toga da li je sredstvo i dalje na stanju ili je prodato.

Iako se u praksi češće srećemo sa slučajevima kada se ovakve vrste odobrenja priznaju u celosti kao prihod, ona u suštini imaju karakter naknadno odobrenog popusta za nabavljen materijal, sirovinu, robu.., stoga bi po našem mišljenju trebalo za iznose datih odobrenja korigovati trošak nabavne vrednosti pomenutih sredstava ili korigovati knjigovodstvenu vrednost zaliha.