U skladu sa rešenjima iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Kipar, molimo za odgovor, da li se metod kredita za ušteđen porez primenjuje u situaciji kada država izvora prihoda (u konkretnom slučaju, dividendi) u svom poreskom sistemu uopšte nema porez po odbitku na dividende? Naime, u konkretnom slučaju rezidentno fizičko lice treba da primi dividende koje će mu isplatiti kompanija (pravno lice) koja je rezident Republike Kipar sa napomenom, da isplata dividendi, po trenutno važećim poreskim propisima Republike Kipar, predstavlja dohodak koji se izuzima od poreza na Kipru.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.