U novom Šifarniku zanimanja ne postoje diplomirani inženjeri, a kada se na portalu CROSO vrši promena prijave za radnika, pojavljuje se naziv diplomirani inženjer. Da li su stari i novi šifarnik zanimanja slični ili ne?

Nazivi “diplomirani inženjer”, “strukovni inženjer” i sl., odnose se na stečeno obrazovanje, odnosno “kvalifikaciju”, tako da se šifra i naziv kvalifikacije i dalje mogu pronalaziti u Šifarniku zanimanja i stručne spreme (Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, iz 1998. godine). Ovaj Šifarnik će se privremeno primenjivati do utvrđivanja sistema prema kome se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u NOKS-u.

Novi Šifarnik zanimanja (iz 2018. godine), sadrži samo “zanimanja”, zbog čega u njemu nije sadržana kvalifikacija “diplomiranog inženjera”. Zanimanje je obeležje koje se stiče radnim iskustvom, obavljanjem poslova i zadataka jednog ili više radnih mesta. U Šifarniku zanimanja, između ostalog razvrstana su i “inženjerska” zanimanja, poput: Inženjer obrade metala, Inženjer visokogradnje, Inženjer kontrole kvaliteta i sl. Za obavljanje poslova ovih zanimanja neophodno je visoko obrazovanje odnosno kvalifikacija, kao što je npr. “Diplomirani inženjer građevinarstva” i sl.

Na portalu CROSO, popunjavanjem rubrike 10 (“zanimanje stečeno školovanjem”) unosi se konkretna kvalifikacija “Diplomirani inženjer” sa bližim određenjem oblasti ili struke, koja je sadržana samo u starom Šifarniku zanimanja i stručne spreme, dok se rubrika 16 (“zanimanje prema radnom mestu”) popunjava unošenjem šifre i naziva zanimanja korišćenjem novog Šifarnika zanimanja.