U kom slučaju roditelj deteta ima pravo na naknadu zarade za vreme nege deteta?

Shodno članu 79. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/19; u daljem tekstu: Zakon):

“(1) Naknada zarade zbog nege deteta pripada osiguraniku ako oba roditelja imaju utvrđen osnov osiguranja iz člana 11. stav 1. tač. 1)-7), 18), 20) i 23) ovog zakona ili ako dete ima samo jednog roditelja ili ako samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo u smislu propisa o porodici ili ako jedan od roditelja nema utvrđen osnov osiguranja iz člana 11. stav 1. tač. 1)-7), 18), 20) i 23) ovog zakona, ali je iz zdravstvenih razloga nesposoban da neguje obolelo dete.

(2) Naknada zarade zbog nege deteta pod uslovima iz stava 1. ovog člana pripada i osiguraniku koji je usvojitelj, hranitelj, očuh ili maćeha detetu.”

Shodno mišljenju Ministarstva zdravlja, broj 011-00-00032/2022-05 od 29.07.2022. godine,1 da bi roditelj koristio pravo na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog nege deteta, potrebno je da kao dokaz priloži i potvrdu da drugi roditelj to pravo istovremeno nije koristio (odnosno da dete ima samo jednog roditelja, ili da samo jedan roditelj koristi roditeljsko pravo ili da drugi roditelj, iako nema osnov osiguranja utvrđen u članu 11. Zakona, iz zdravstvenih razloga nije bio sposoban da neguje dete). Poslodavac može iz svojih sredstava da isplati naknadu zarade i kada se ta naknada obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, s tim da je filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dužna da isplaćene iznose naknadi poslodavcu u roku od 15 dana od dana predaje zahteva filijali, uplatom na poseban račun poslodavca, u skladu sa članom 102. stav 7. Zakona.


1. Tekst navedenog mišljenja možete naći u “Ekspert”-u.