U kom slučaju fizičko lice sa invaliditetom, koje registruje više putničkih vozila u istoj godini, ima pravo na poresko oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila?

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se svake godine, pri registraciji vozila, i to u iznosu, koji je u zavisnosti od radne zapremine motora vozila (cm3), utvrđen članom 4. stav 1. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04 – dr. propis, 112/05 – dr. propis, 114/06 – dr. propis, 118/07 – dr. propis, 114/08 – dr. propis, 31/09, 106/09 – dr. propis, 95/10 – dr. propis, 101/10, 24/11, 100/11 – dr. propis, 120/12 – dr. propis, 113/13 – dr. propis, 68/14 – dr. zakon, 140/14 – dr. propis, 109/15 – dr. propis, 112/15, 105/16 – dr. propis, 119/17 – dr. propis, 104/18 – dr. propis, 86/19, 90/19 – dr. propis, 156/20 – dr. propis, 118/21, 132/21 – dr. propis – u daljem tekstu: Zakon).

Fizička lica sa invaliditetom od najmanje 80% telesnog oštećenja, lica sa telesnim oštećenjem koje prouzrokuje najmanje 60% nesposobnosti ekstremiteta nogu, kao i zakonski zastupnici ometene dece o kojima roditelji (staratelji) neposredno brinu imaju pravo na oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila, shodno članu 5. stav 1. tač. 1-2a) Zakona, i to za vozilo koje se prvo registruje na ime tog lica u jednoj godini, uz dokaz o ispunjenju propisanih uslova.

U slučaju da lice sa invaliditetom ostvaruje pravo na poresko oslobođenje po više od jednog od navedenih osnova utvrđenih Zakonom, ono može iskoristiti oslobođenje samo jednom u toku godine, i to samo za vozilo koje se prvo registruje na njegovo ime u toj godini, a uz koje su priloženi dokazi o ispunjenju uslova za oslobođenje, nezavisno od toga po kom osnovu je iskoristilo pravo na oslobođenje.

Na osnovu napred navedenih činjenica zaključujemo da, ukoliko fizičko lice sa invaliditetom, u roku od godinu dana, na svoje ime registruje više putničkih vozila, to lice ima pravo na oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila samo na prvo vozilo pri čijoj registraciji priloži dokaze o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje, nezavisno od toga koliko vozila je registrovalo u toku godine i koje je to vozilo po redu.

Primer:

Fizičko lice sa 80% telesnog oštećenja 15. aprila 2022. godine registruje vozilo radne zapremine 1.200 cm3 na svoje ime, i pri registraciji plaća porez na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu.

Nakon toga odlučuje da 28. jula iste godine registruje još jedno vozilo na svoje ime, koje ima radnu zapreminu od 3.500 cm3 i pri registraciji tog vozila odlučuje da iskoristi poresko oslobođenje (za to vozilo mu se više isplati, jer je veći iznos poreza), i tada prilaže dokaze o ispunjenosti uslova.

U ovom slučaju nema smetnji da iskoristi poresko oslobođenje, a za svako naredno vozilo koje bude registrovalo na svoje ime u narednih godinu dana (do 28. jula 2023. godine) navedeno lice nema pravo na poresko oslobođenje ni po jednom osnovu, i plaća pun iznos poreza na upotrebu motornih vozila.

/navedeni odgovor je u skladu sa službenim mišljenjem MF, br. 011-00-00235/2022-04 od 16.03.2022./