U kom roku su pravna lica i preduzetnici dužni da primljenu gotovinu u dinarima uplate na svoj tekući račun?

U roku od 7 radnih dana (član 3. stav 1. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost – “Sl. glasnik RS”, br. 68/15).