U kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor se vrši registracija?

Registraciju možete izvršiti u bilo kojoj organizacionoj jedinici po Vašem izboru.