U kojim slučajevima se prethodni staž osiguranja ne uzima u obzir prilikom obračuna “minulog rada”?

Za ostvareni staž osiguranja po osnovu rada VAN RADNOG ODNOSA, zaposleni NEMA pravo na “minuli rad” i to za vreme:

  1. obavljanja poljoprivredne ili samostalne delatnosti,
  2. obavljanja sportske delatnosti, osim ako sportista nije bio u radnom odnosu, u skladu sa Zakonom o sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 10/16),
  3. za koje je lice bilo samostalni umetnik,
  4. obavljanja poslova po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, dopunskom radu i drugim ugovorima van radnog odnosa,
  5. za koje je lice bilo osnivač, odnosno član privrednog društva i koje je radilo u tom društvu a nije bilo u radnom odnosu.

Za pojedine periode za koje je prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – US, 86/19, 62/21, 125/22, 138/22) uplaćen doprinos za PIO, odnosno priznat POSEBAN staž, zaposleni NEMA pravo na “minuli rad” po osnovu:

  1. dobrovoljnog osiguranja (član 15. Zakona o PIO),
  2. staža osiguranja za vreme za koje nezaposleno lice prima novčanu naknadu,
  3. učešća u ratu,
  4. posebnog staža na koje imaju pravo žene koje rode treće dete (član 60. Zakona o PIO),
  5. staža osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), osim ako je opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrđeno pravo na “minuli rad” i po osnovu beneficiranog staža.

Staž osiguranja po osnovu bavljenja poljoprivrednom ili nekom drugom samostalnom delatnošću, za koji je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, nije radni odnos u smislu Zakona o radu, pa se ovo vreme ne može uzeti u obzir prilikom utvrđivanja dodatka na platu za vreme provedeno u radnom odnosu (“minuli rad”). /iz mišljenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, broj: 011-00-01230/2005-02 od 23.11.2005./