Šta se primenjuje kada kod poslodavca nije donet ni kolektivni ugovor ni pravilnik o radu?

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada se u slučaju nepostojanja važećeg kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu, uređuju u skladu sa Zakonom o radu, posebnim zakonima i ugovorom o radu.