Šta se dešava u sistemu škole gde postoji jedan zaposleni u računovodstvu. Da li zaposleni ima ulogu administratora, kontrolora ili revizora?

U tom slučaju, jednom korisniku biće dodeljene sve uloge.