Šta se dešava sa fakturama koje su registrovane u punom iznosu, a kasnije poverilac odobri popust za plaćanje pre roka?

Za fakture sa popustom postoji mogućnost smanjivanja iznosa faktura kroz knjižna zaduženja.