Šta se dešava kada dužnik ne ispuni obavezu prema dogovorenoj valuti plaćanja?

Korisnici samo plaćaju svoje obaveze preko računa u UT i poslovnim bankama, što znači da ne zavisi od UT kada će dužnik izvršiti svoju obavezu.