Šta je IDF? Da li se navodi u instrukciji za plaćanje?

To je interni broj u informacionom sistemu. Nigde se ne navodi.