Šta čini poresku osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju razmene dve nepokretnosti, bez davanja u novcu?

U skladu sa članom 23. Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01, 45/02 – US, “Sl. list SRJ”, br. 42/02 – US, Sl. glasnik RS br. 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US, 86/19, 144/20 – u daljem tekstu: Zakon), porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.